Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021

Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Obywatelskich informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów zamieszkałych na obszarze Gminy Dębno.
Świadczenia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży uczącej się, stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowej  i życiowej.

Czytaj dalej Informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021