Stołówka szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze bierze aktualnie udział w rządowym  programie „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach projektu szkoła otrzymała fundusze na gruntowny remont stołówki
i kuchni szkolnej oraz zakup nowego wyposażenia.

Pierwszy etap (remontowy) zakończył się w drugiej połowie sierpnia tego roku. Niestety firma odpowiedzialna za dostawę i montaż wyposażenia przesuwa termin realizacji zadania, tłumacząc opóźnienia trwającą pandemią.  Z ostatniej informacji przekazanej przez Wydział Inwestycji Gminy Dębno wynika, że data oddania stołówki do użytku może przedłużyć się do połowy października.

Do tego czasu kuchnia, w ograniczonym  zakresie będzie starała się zapewnić ciepłe posiłki, korzystając z pozostałości po dotychczasowym wyposażeniu. Zleceniobiorca natomiast zobowiązał się  dostarczyć w przyszłym tygodniu niezbędny do rozpoczęcia pracy w kuchni element wyposażenia tj. gazowy podgrzewacz wody (wymóg Sanepidu). O rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco.