Zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII!

  • Od poniedziałku klasy 1-3 oraz oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie, jak dotychczas.
  • Klasy 4-8 przechodzą na naukę zdalną – materiał lekcyjny będzie przesyłany poprzez dziennik Librus zgodnie z podziałem godzin.
  • Od listopada wybrane zajęcia będą organizowane on-line. Uczniowie zostaną poinformowani o harmonogramie spotkań on-line z odpowiednim wyprzedzeniem.

Ślubowanie pierwszoklasistów

Tegoroczne ślubowanie odbyło się w nieco mniejszym gronie, niż
w przednich latach. W dniu 29.09.2020r. w obecności rodziców uczniowie złożyli ślubowanie i zostali „pasowani” przez Pana Dyrektora. 

Dzieci  ślubowały pilnie się uczyć, być dobrym dla innych, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 

Podczas części artystycznej pierwszaki pięknie śpiewały oraz recytowały wiersze, a także zatańczyły. 

Uczniom rozpoczynającym przygodę z nauką w klasie pierwszej życzymy wytrwałości w nauce oraz samych sukcesów na różnych szczeblach.