„Nie jesteś sam”

W realizacji tematu „Nie jesteś sam” po raz kolejny pomogli nam zaproszeni goście, tym razem odwiedziły nas pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, pani kierownik i pani pedagog. Panie przeprowadziły spotkanie w dwóch grupach wiekowych, podczas spotkań przedstawiły dzieciom program pomocy społecznej, w jaki sposób pomagają, na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć uczniowie i ich rodzice, w jaki sposób można się z nimi kontaktować.

 Oprócz tego temat był zrealizowany w każdej klasie w ramach godziny wychowawczej, nauczyciele prowadzili z uczniami dyskusje jak trudno jest przyznać się do problemu i w jaki sposób my jako nauczyciele a oni jako uczniowie możemy się wspierać wzajemnie i osoby potrzebujące pomocy. Najważniejszym wysuniętym wnioskiem był fakt, iż nie są sami i zawsze mogą liczyć na pomoc z wielu źródeł, najważniejsze to zauważyć problem i odważyć się poprosić o pomoc.

Facebook

Ślubowanie Pierwszaków 2013

  14 października 2013  roku w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia”. Uroczystość ślubowania klasy pierwszej to niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, wychowawcy i rodziców. O tym,że najmłodsi są już gotowi do wstąpienia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej świadczyć mogło ich zachowanie oraz zaprezentowane wiersze, piosenki i zdobyta już wiedza. Czytaj dalej Ślubowanie Pierwszaków 2013

Facebook

„Na kartonik mleka każdy uczeń czeka”

Ideą Programu „Mleko dla Szkół” jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem „Mleko dla Szkół” ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.
Czytaj dalej „Na kartonik mleka każdy uczeń czeka”

Facebook