Stołówka

Informacja 25.03.2020 r. :

W związku z pandemią koronawirusa informujemy, że wpłaty za żywienie dzieci szkolnych (obiady) za miesiąc marzec 2020r.
należy wpłacać na konto ZSP ŁG do dnia 10.04.2020r.

Nr konta: 68 9453 0009 0030 0300 1759 0007

W tytule wpisujemy: imię i nazwisko dzieci, obiady – szkoła III/20

Informację o kwocie wpłaty intendentka przekaże telefonicznie.

Uprzejmie prosimy o wpłacanie dokładnych kwot,
bez zaokrąglania do pełnych złotówek, ponieważ wiąże się to
z koniecznością dokonywania korekt dla każdej wpłaty.


Posiłki  w  szkolnej stołówce planowane i przyrządzane są  zgodnie  z  zasadami  zdrowego odżywiania. Aktualny jadłospis wywieszony jest przy wejściu do stołówki i zawiera skład, kaloryczność  oraz alergeny zwarte w  daniach.

Różne grupy wiekowe spożywają posiłki o ustalonych porach.

Obiady odpłatne są do 5-go dnia każdego miesiąca
(za miesiąc poprzedni).
Koszt obiadu to 3,50 zł.

Odliczenia odpłatności możliwe są tylko w przypadku zgłoszonych wcześniej nieobecności!

Nieobecności należy zgłaszać do godziny 8.00
(tel. 14 66 57 315).

Wszelkie informacje dostępne są w pokoju pani intendent – Marii Batko, a także umieszczane zostają na szkolnych tablicach informacyjnych.