Stołówka

Posiłki  w  naszej szkolnej stołówce planowane i przyrządzane są  zgodnie  zasadami  zdrowego odżywiania oraz w oparciu o sprawdzone produkty.

Różne grupy wiekowe spożywają obiady o ustalonych porach:

Dania wydawane w stołówce są odpłatne. Cena obowiązująca od – za – obiad to -zł (herbata/miesiąc:  zł).

Wszelkie informacje dostępne są w pokoju pani intendent – Marii Batko, a także podawane są do wiadomości przez wywieszenie na szkolnych tablicach informacyjnych. Na stronie  internetowej w zakładce „Stołówka szkolna”  sprawdzić można aktualny jadłospis oraz listę zawierających się w posiłkach alergenów.