Stołówka

Posiłki  w  szkolnej stołówce planowane i przyrządzane są  zgodnie  z  zasadami  zdrowego odżywiania. Aktualny jadłospis wywieszony jest przy wejściu do stołówki i zawiera skład, kaloryczność  oraz alergeny zwarte w  daniach.

Różne grupy wiekowe spożywają posiłki o ustalonych porach.

Obiady odpłatne są do 5-go dnia każdego miesiąca
(za miesiąc poprzedni).
Koszt obiadu to 3,50 zł.

Odliczenia odpłatności możliwe są tylko w przypadku zgłoszonych wcześniej nieobecności!

Nieobecności należy zgłaszać do godziny 8.00
(tel. 14 66 57 315).

Wszelkie informacje dostępne są w pokoju pani intendent – Marii Batko, a także umieszczane zostają na szkolnych tablicach informacyjnych.