Archiwa tagu: WPIS WYRÓŻNIONY

Dekalog Wakacji czyli dziesięć wskazówek wakacyjnych

Dekalog Wakacji
czyli dziesięć wskazówek wakacyjnych

 

1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nigdy z Panem Bogiem.

2. Nie zapomnij zabrać do plecaka medalika i książeczki do nabożeństwa.

3. Zabierz wygodne buty, byś mógł dojść do kościoła.

4. Kieruj się kompasem – sumieniem, modlitwą, a nigdy nie zbłądzisz.

5. Noś w słońcu okulary, niech ci jednak nie zasłonią Boga.

6. Dbaj o pokarm dla Ciebie i duszy, aby nie były głodne.

7. Nie śmieć na postoju, ani we własnej duszy.

8. Chodząc po lasach, górach, nie zagub własnej drogi.

9. Nie przeklinaj, a raczej uśmiechaj się.

10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Boży.

/źródło:  https://www.niedziela.pl/artykul/7056/nd/Dekalog-Wakacji-czyli-dziesiec-wskazowek

 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 i odbiór świadectw ZAPOZNAJ SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA!

25Ze względu na zaistniałą sytuację, uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 obędzie tylko dla uczniów klas ósmych
w piątek 26.06.2020r. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej

Pozostałe świadectwa zostaną rozdane przez wychowawców klas w ich salach, w piątek 26.06.2020r. zgodnie
z harmonogramem zamieszczonym na dole strony, przy zachowaniu podanych poniżej procedur bezpieczeństwa.
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NIMI !

1. O odbiór świadectw uczniów klas 1-7 prosimy RODZICÓW UCZNIÓW, jednak w przypadku braku możliwości stawienia się, dokument może  odebrać DZIECKO, rownież  z  zachowaniem wypisanych poniżej procedur bezpieczeństwa (!!!) oraz
OBOWIĄZKOWO ZE ZGODĄ NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA!
Zgoda może być napisana przez rodzica odręcznie lub pobrana i wydrukowana. Ważne, by na dokumencie znalazły się data i podpis rodzica.

DO POBRANIA: ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY.PDF 

2. Po świadectwo należy przychodzić tylko w  wyznaczonych godzinach – zamieszczonych w tabeli na dole.

3. Rodzic może odebrać za jednym razem świadectwa wszystkich swoich dzieci uczęszczających do naszej szkoły, należy ten fakt zgłosić jednemu z wychowawców.

4. Wchodzimy do szkoły szatnią, wychodzimy głównym wejściem szkoły!

5. Wchodząc na teren szkoły należy OBWIĄZKOWO  założyć maseczkę i zdezynfekować ręce przy wejściu do szatni (można mieć rękawiczki)!

6. Zachowujemy odstęp od siebie 1,5m – 2m.

7. Nieodebrane świadectwa będą przechowywane w szkole do września i rozdane uczniom w możliwym terminie.

8. Terminy:

Rozdanie świadectw dla klas 1-7
Piątek 26.06.2020r.
12.00 – 12.30 Klasa 1  i  4
12.30 – 13.00      Klasa 2  i  5
13.00 – 13.30     Klasa 3  i  6
13.30 –  14.00 Klasa  7

 

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ KLUCZYKÓW DO SZAFEK

KLASA DATA

GODZINA

VIII 19.06 ( piątek ) 12.00-13.00
IV – V 22.06 ( poniedziałek ) 9.00 – 11.00
VI – VII 23.06 ( wtorek ) 9.00 – 11.00
I -III 24.06 ( środa ) 9.00 – 11.00


Informujemy uczniów poszczególnych klas, że podręczniki szkolne należy przynosić do szkoły w wyznaczonych w tabeli dniach

i godzinach. Komplet podręczników oraz ewentualnych lektur
i innych książek wypożyczonych z biblioteki należy przynieść do szatni, gdzie zostaną sprawdzone i odpisane przez bibliotekarza.

Podręczniki powinny być przyniesione przez rodziców, jednak w wyjątkowych przypadkach (szczególnie, jeśli chodzi o uczniów klas starszych od IV – VIII) uczeń może je oddać. Należy pamiętać o zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Mieć założoną maseczkę, wchodzić do szatni pojedynczo i zdezynfekować ręce przy wejściu.

Klasy 4-8 oddają kluczyki do szafek razem
z podręcznikami!

 

Karty zgłoszeń do świetlicy (2020/21)

W związku ze zbliżającym się naborem na rok szkolny 2020/21 na świetlicę szkolną, prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o pobranie wzoru karty świetlicowej, wypełnienie elektronicznie i odesłanie do 10 lipca 2020 r.; godzina 15.00 na adres mailowy  szkolalysa3@gmail.com lub ręczne i przekazanie do szkoły do 10 lipca 2020 r.; godzina 15.00.


Zainteresowani, którzy nie mają możliwości wydrukowania karty lub przesłania drogą elektroniczną, mogą pobrać i uzupełnić kartę na terenie szkoły, w czasie godzin i terminów wyznaczonych na oddawanie podręczników, wówczas obowiązują wszystkie obostrzenia epidemiologiczne (m. in. dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, zakryte nos i usta, własny długopis, niedotykanie okolic twarzy).

POBIERZ:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ