50 lat szkoły “Tysiąclatki”

21 maja 2015 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły Tysiąclatki.
Kliknij, by zobaczyć fotorelację z uroczystości na Facebooku!
Kliknij, by zobaczyć fotorelację z uroczystości na Facebooku!

Obchody
jubileuszowe rozpoczęły się uroczystą mszą świętą koncelebrowaną, którą odprawili ksiądz proboszcz Marian Wikar, ksiądz pułkownik Marek Wesołowski – dyrektor LAKK oraz dwaj absolwenci naszej podstawówki – brat Izydor Wróbel i ksiądz Krzysztof Franczyk. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz, który równocześnie jest nauczycielem religii. W kazaniu podkreślił  rolę, jaką szkoła odgrywa w wychowaniu i kształtowaniu młodego człowieka oraz zgodną współpracę kościoła, szkoły i rodziny.

Następnie, już w holu budynku, przy asyście kadetów z LAKK
nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, która została ufundowana przez mieszkańców Łysej Góry.

Kliknij, by zobaczyć fotorelację z uroczystości na Facebooku!
Kliknij, by zobaczyć fotorelację z uroczystości na Facebooku!

Zaproszeni goście, a wśród nich m. in. emerytowani pracownicy,
absolwenci, władze powiatu, gminy, przedstawiciel kuratorium oraz
uczniowie
i nauczyciele, mogli podziwiać liczne prace plastyczne naszych uczniów  zgromadzone na wystawach zatytułowanych Moja szkoła za sto lat oraz 50-lecie Tysiąclatki. Na szkolnym holu i korytarzach pojawiły się też wówczas dwie stałe ekspozycje. Pierwsza to zdjęcia pod wspólnym hasłem Łysa Góra, moja mała Ojczyzna autorstwa pani Renaty Najberek i pana Krzysztofa Gałka. Druga wystawa  to prace dzieci – postacie z baśni i lektur. Projekty te w znaczący sposób wpłynęły na wygląd  naszej szacownej Tysiąclatki.5TR_0142

Kolejnie, w sali gimnastycznej odbyło się wystąpienie pana dyrektora Artura Potępy, któremu towarzyszyła współprowadząca – nauczycielka wychowania przedszkolnego, pani Aneta Sowa. Przybliżyli oni historię szkolnictwa w Łysej Górze, przyczynę wybudowania Szkoły Tysiąclecia, postać patrona podstawówki – Kuratora Jana Smolenia oraz funkcjonowanie placówki  w środowisku na przestrzeni 50-ciu lat.

Szczególną częścią uroczystości były występy artystyczne: uczniowie zaprezentowali koncert życzeń (wiązankę słowno-muzyczną) dedykowany wszystkim, którzy byli i są ze szkołą w różny sposób związani, którzy przez ostatnie 50 lat pracowali na jej sukces. O oprawę muzyczną zadbał pan dyrektor, a o dobór repertuaru i konferansjerkę panie Renata Wis oraz  Danuta Nalepa.  Słuchacze zdawali się być pod ogromnym wrażeniem poziomu zaprezentowanym przez artystów, wśród których znaleźli się nasi uczniowie, absolwenci, rodzice i osoby zaprzyjaźnione ze szkołą. 5TR_0234Bardzo profesjonalnie wypadły konferansjerki – Patrycja Sacha (przewodnicząca szkoły) i Wiktoria Mleczko z VI klasy. Odpowiednio dobrane do okoliczności teksty wzruszyły do łez niejedną z zaproszonych osób. Jednocześnie emocje wywołały przygotowane (ze starych fotografii odkurzonych z archiwalnych  kronik i pożyczonych z rodzinnych albumów absolwentów) przez panią Lidię Latochę-Mizera prezentacje multimedialne, które stanowiły tło dla piosenek i recytowanych wierszy. Elementem potęgującym pozytywny odbiór widowiska była niewyszukana, ale gustowna scenografia zaprojektowana i wykonana (z pomocą innych nauczycieli) przez panią Cecylię Stypkę. Ponieważ od 2009 roku jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, wśród występujących nie mogło zabraknąć najmłodszych. I tu brawurowo zaprezentowały się przedszkolaki: Milenka i Aleks, którzy pięknie i zabawnie zinterpretowali utwór Juliana Tuwima Okulary. Ostatnim punktem części artystycznej był występ zespołu folklorystycznego Mali Łysogórzanie, który wykonał wiązankę tańców ludowych. Zespół założyła w 1997 roku pani Urszula Matura, nauczycielka  edukacji wczesnoszkolnej, a obecnie tancerzami opiekuje się pani Sabina Pantera-Migda, nauczyciel biblioteki.5TR_0242 Nad choreografią od początku istnienia grupy pracuje pan Janusz Cierlik.

Nie zabrakło także głosu gości, którzy zechcieli się wypowiedzieć w tak ważnym dla społeczności szkolnej dniu. Popłynęły gratulacje i życzenia – głos zabrali m.in. starosta brzeski, pan Andrzej Potępa, wójt gminy Dębno, pan Wiesław Kozłowski, przewodniczący rady powiatu, pan Piotr Matura, emerytowany dyrektor placówki, pan Edward Prokop – pierwszy długoletni dyrektor i dr Barbara Dyduch, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która swoją pracę dydaktyczną rozpoczęła właśnie w łysogórskiej placówce. Na ręce pana dyrektora złożono serdeczności i powinszowania – znakomitego występu, pięknej współpracy z młodzieżą, świetnych wyników pedagogicznych. Szkoła otrzymała też upominki (statuetkę, książki, projektor multimedialny i obietnica remontu schodów).

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, którego przygotowaniem zajęła się Rada Rodziców. Przy stole przyszedł czas na pogawędki, wspomnienia, wzruszające anegdoty, po prostu na miło spędzony czas
w gronie przyjaciół.

Z okazji Jubileuszu został wydany okolicznościowy biuletyn – 50 lat szkoły Tysiąclatki w Łysej Górze pod redakcją emerytowanego dyrektora, pana Prokopa. Druk w całości został sfinansowany przez zarząd kółka rolniczego w Łysej Górze. Rada Rodziców zadbała także o piękne okolicznościowe kubki z nadrukiem Tysiąclatki, cegiełki ze sprzedaży pomogą w sfinansowaniu licznych potrzeb szkoły.

Pomimo iż pogoda nie dopisała, jubileusz okazał się pięknym świętem szkoły i łysogórskiej społeczności. 22 maja uroczysta akademia została powtórzona, aby każdy zainteresowany jubileuszem mógł obejrzeć  piękne występy, odwiedzić i zwiedzić przyjazne mury 50-letniej Tysiąclatki.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły i uczniowie  serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uczczenia jubileuszu naszej szacownej Jubilatki oraz tym,  którzy swoją pracą, zaangażowaniem i wielkim sercem tworzą nową historię tej szkoły.
ZACHĘCAMY DO OGLĄDNIĘCIA FOTORELACJI Z WYDARZENIA NA NASZYM FACEBOOKU!
Skip to content