Archiwum kategorii: Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

“Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

Józef Piłsudski

Wiwat Niepodległa!

Dzisiaj – 11 listopada 2021 obchodzimy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To dla nas Polaków niezwykle radosne, a zarazem refleksyjne święto. Dzień ten przypomina nam bowiem o ponad stuletnich zmaganiach naszych rodaków w walce o niepodległość. Jest hołdem dla ich męstwa, wytrwałości i ofiarności – cech, które tkwią również w nas. Przypomina, że wolność nie jest czymś bezwarunkowym i trwałym. Wolność jest wywalczonym skarbem, którego trzeba strzec, i który należy pielęgnować. I wreszcie uzmysławia, że skarb ten znajduje się teraz w naszych rękach.

My pamiętamy!

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w akademii. Nie zabrakło dawki faktów historycznych, a także patriotycznych wierszy oraz pieśni. Uroczystość  wprowadziła zebranych w podniosły nastrój. Na koniec pan dyrektor wygłosił krótką przemowę skierowaną do uczniów na temat konieczności pielęgnowania w sobie patriotycznej postawy prawdziwego Polaka.

Akademia została przygotowana przez uczniów klasy IV i VI pod kierunkiem pani Renaty Wis, a oprawą muzyczną zajął się pan dyrektor.

Dziękujemy.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że od 2 listopada zbieramy fanty na loterię, (mogą to być rzeczy materialne (nowe)- długopisy, książki itd., ale również usługi – na przykład godzina pracy koparką czy bony prezentowe- darmowa regulacja brwi w zakładzie kosmetycznym), każdy pomysł na pełny los mile widziany.

Loteria, jako jedna z atrakcji Jarmarku Bożonarodzeniowego, odbędzie się 11 grudnia w naszej Szkole.

ZBIÓRKA MATERIAŁÓW

Drodzy Rodzice,

przygotowujemy się do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w naszej Szkole 11 grudnia 2021 roku.

Wśród zaplanowanych atrakcji jest między innymi kiermasz ozdób i stroików świątecznych.
Mamy mnóstwo pomysłów, chęci i zapału.
Mamy kreatywnych pomocników, którzy tworzą prawdziwe świąteczne cudeńka.

Potrzebujemy tego, co w Waszych domach już zbędne:

skrawki różnych materiałów, wstążeczki, gruby sznurek, doniczki (plastikowe, gliniane i inne, nawet lekko zniszczone), bombki- takie których już nie zawiesicie, folia (na przykład spod kwiatków), koraliki, stare, niemodne stroiki, gałązki ze starych sztucznych choinek, brokat, wypełnienie ze starych pluszaków, słoiki po nutelli i większe, pudełka po zapałkach, a także: orzechy, szyszki, suszone owoce.

Takie szpargały, klamoty i bambetle zalegają zapomniane w szufladach, w każdym domu. Tobie przeszkadzają, a my damy im drugie życie!
Materiały można przekazać wychowawcom lub zostawić w szatni szkolnej, na pewno się nimi zaopiekujemy!

Oczywiście zapraszamy również wszystkich chętnych do pomocy! Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę, 6 listopada o 14.00, w budynku szkoły.

DZIĘKUJEMY,
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

„Łysa Góra – dom moich dziadków, rodziców i mój” – konkurs plastyczny

OSP Łysa Góra przy współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym zaprasza dzieci i nauczycieli do wzięcia udziału  w konkursie plastycznym pod hasłem:
„Łysa Góra – dom moich dziadków, rodziców i mój”. 

          Konkurs organizowany jest w ramach projektu: „Nasza kultura, nasza tożsamość” realizowanego przez OSP Łysa Góra przy finansowym wsparciu Zarządu Powiatu Brzeskiego.

POBIERZ: KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR :

Organizatorem Konkursu jest OSP Łysa Góra i Zarząd Powiatu Brzeskiego przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze zwane dalej „Organizatorem”. KONTAKT tel. 14 66 57 315

e- mail:  sp-lg@dminadebno.pl

 1. CEL KONKURSU :
 • Przedstawienie tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej miejscowości; wyroby ceramiczne, zespół „Kamionka”, strój krakowski, niezwykłe miejsca, malownicze krajobrazy w jesiennej odsłonie, sadownictwo i inne…
 • Rozbudzenie świadomości przynależności do społeczności lokalnej,
 • Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej;
 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresie różnych technik plastycznych;
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności;
 • Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni;
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne;

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu ( skarby Łysej Góry- ceramika, zespół ludowy, malownicze miejsca… ). Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp.).
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i IV- VIII
 3. Konkurs zostanie oceniony osobno dla powyższych kategorii.
 4. Termin składania prac upływa 25.11.2021 r.
 5. Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
 3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 11.2021r.
 2. Złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 4. Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Szkolnego Organizatora Konkursu.

Koordynatorzy konkursu:

Sabina Pantera – Migda

Piotr Matura

 

KONKURS PLASTYCZNY

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
„ Czyste powietrze- zdrowy człowiek”!

TEMATYKA KONKURSU:

Główne hasło konkursu brzmi: „CZYSTE POWIETRZE – ZDROWY CZŁOWIEK”

 •  Prace powinny zawierać treści ekologiczne ukazujące wpływ jakości powietrza na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.  W pracach można ukazać  wpływ smogu na zdrowie człowieka, źródła zanieczyszczenia powietrza jak również prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego poprawiające jakość powietrza np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców.

TERMINY:

 • Ostateczny termin dostarczenia prac 10.11.2021 (  do p. Izabeli Wołek)
 •  Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
 •  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15.11.2021 podczas szkolnych obchodów Dnia Czystego Powietrza

ORGANIZATOR:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łysej Górze (opiekun konkursu Izabela Wołek)

CELE KONKURSU:

 • Zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
 • Propagowanie idei proekologicznego stylu życia
 • Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą.
 • Stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,
 • Promowanie zachowań mających na celu ochronę przyrody
 • Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.
 • Odkrywanie własnych zdolności i możliwości

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Łysej Górze
  • W konkursie biorą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką  (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane)
  • Format prac dowolny

KRYTERIA OCENY: 

   • Ocenie podlegać będą : pomysłowość, oryginalność pracy , estetyka wykonania, zgodność z tematem konkursu

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Kategoria I  Uczniowie klas 0 – III
 • Kategoria II Uczniowie klas IV – VIII

NAGRODY:

 • Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
 • W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.
 • Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
 •  W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU! CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

 

Ślubowanie pierwszaków

Tradycyjnie w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy 1. Przewodniczący szkoły Hubert Gołąb zapowiedział występ artystyczny i uroczyście witając pierwszoklasistów zapewnił ich, że zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie starszych kolegów i koleżanek. Uczniowie pięknie wyrecytowali swoje wierszyki, zaśpiewali piosenki i pokazali rodzicom poprzez prezentację, jak uczą i bawią się w klasie. Na zakończenie części artystycznej zaprezentowali układ taneczny w nastrojowym klimacie, po czym nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie przez pana dyrektora. Pierwszaki otrzymały dyplomy, medale i pierwszy, ważny dokument – legitymację szkolną. 

Czytaj dalej Ślubowanie pierwszaków