Rada Rodziców

Rada Rodziców działa w naszej szkole w dziewięcioosobowym składzie – po jednej osobie z każdej trójki klasowej.

Prezydium Rady (2020/2021) to:

Przewodnicząca –

Zastępca – 

Sekretarz –

Skarbnik – 

Rada Rodziców wypełnia swoje zadania poprzez opiniowanie różnych dokumentów, bierze udział
w rozmaitych przedsięwzięciach, uroczystościach szkolnych, dofinansowuje akcje szkolne, konkursy, nagrody, corocznie organizuje zabawę taneczną dla dorosłych, z której dochód przeznaczony jest na cele szkolne.

Zebrania Rady Rodziców odbywają po zebraniach klasowych oraz
w razie potrzeby.

Składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do szkoły, 20 zł za drugie dziecko, natomiast trzecie i kolejne dziecko zwolnione jest z wpłaty. Składki można wpłacać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio do skarbnika. Istnieje możliwość ratalnego wpłacania składek. Pełne rozliczenie środków finansowych dostępne jest do wglądu u skarbnika rady.

Działalność Rady Rodziców dokumentowana jest w postaci protokołów z zebrań gromadzonych i przechowywanych przez sekretarza rady.

Skip to content