Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor

mgr Artur Potępa
nauczyciel dyplomowany

 


Kwalifikacje i uko
ńczone uczelnie:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Instytut Muzyki
Specjalność: wychowanie muzyczne

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie
Wydział Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalność: kompozycja

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska kierowniczego:

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Wydział Zarządzania
Specjalność: zarządzanie oświatą

Skip to content