EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. II

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA KL. II

Uwaga! Zadania i materiały z przedmiotów: język angielski, informatyka, religia dostępne są w osobnych zakładkach (Materiały dla uczniów-> wybierz przedmiot-> religia/ język angielski/informatyka) lub po kliknięciu w wybrany link:

RELIGIA
JĘZYK ANGIELSKI
INFORMATYKA
23.06.
Dzień dobry.
Temat: Do zobaczenia w trzeciej klasie.
Adresowanie listu i kartek pocztowych-ćwiczenia s.81,83′,
– Czy wiesz?- powtórzenie wiadomości ćwiczenia s.84 i 85.
 
Matematyczna gra planszowa ,,Spływ kajakowy”- ćwiczenia s.78 i 79.
 
Powodzenia
 
22.06.
Temat: Co możemy robić z tatą?
J.polski- opowiadanie R. Jędrzejewskiej-Wróbel ,,Dzień taty”
– podręcznik s.64 i 65,
– ćwiczenia s.77 i 78.
 
Plastyka-wykonanie laurki dla Taty.
 
Matematyka -utrwalanie dodawania i odejmowania- pomyślę i rozwiążę,
-podręcznik s. 66.
 
22.06.

Temat: Planujemy wakacje.

J. polski – tekst informacyjny z mapą ,,W Polskę”, oraz przygotowanie do wakacyjnej wyprawy.
– podręcznik na s. 62,63, 66 i 67;
– w ćwiczeniach s.74, 76 i 79.
Dowolne zabawy wg. zainteresowań.
Matematyka- powtarzamy i utrwalamy- obliczenia rachunkowe i rozwiązywanie zadań; ćwiczenia s.74.
 
15.06.
Dzień dobry.
Temat: Jak powstała Warszawa.
 
J.polski -legenda o powstaniu Warszawy Wandy Chotomskiej- ,,Wars i Sawa”(podręcznik s.56, 57).
Ćwiczenia na s.68 i 69. 
,,Syrenka”- praca przestrzenna wykonana z różnych materiałów (praca dla chętnych).
 
Matematyka- setki, dziesiątki, jedności- ćwiczenia utrwalające układ pozycyjny.
Podręcznik s.62, a w ćwiczeniach zadania ze s.71.
 
Powodzenia. 
 
10.06.
Dzień dobry.
Temat: Z wizytą pod Wawelem.
Matematyka – wprowadzenie pojęcia kilometr;
– podręcznik na s.61, zad. 1 i 3 w zeszycie, 
– zadania w ćwiczeniach ze s. 69 .
 
Muzyka-piosenka ,,Krakowiaczek jeden”
 
J. polski- Kraków dawna stolica Polski.
– wiersz J. Kiersta ,, Czy to Kraków” , podręcznik s.54,
– informacje o słynnych miejscach  w Krakowie s.55,
– zadania w ćwiczeniach na s.65, 66 i 67.
Pozdrawiam.
 
9.06.
Dzień dobry.
Temat: Królowa naszych rzek.
J. polski-podręcznik na s.50 legenda W. Vargasa ,,O Wiśle”.
Z Wisłą przez Polskę- podręcznik s.52.
Od źródła do ujścia s.53 w podręczniku.
Uzupełnij zadania 1 i 2 w ćwiczeniach na s.64
 
Zabawy ruchowe na powietrzu.
 
Matematyka-liczymy do 1000- dodawanie i odejmowanie pełnych setek:
– zadania w podręczniku s.60.
 
Powodzenia.
 

8.06.
Dzień dobry.
Temat:Potyczki ortograficzne. Ważne są ćwiczenia, gdy ,,ó” się nie wymienia.

Matematyka – liczymy setkami- rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000:
podręcznik na s.58, zadania w ćwiczeniach na s.68.
 
Plastyka- Jestem w swojej klasie- technika dowolna.
 
J. polski –ortograficzne rymowanki M. Strzałkowskiej ,,Ruszam mózgiem nie na próżno”, wyrazy z ó niewymiennym:
 podręcznik s.49, oraz ćwiczenia na s.62 i 63.
 
Powodzenia.

 

5.06.2020
Dzień dobry.
Temat: O uważnym słuchaniu.
 
,,Przywilejem mądrości jest słuchanie”.
Matematyka- utrwalenie umiejętności rachunkowych i praktycznych.
Zadania z podręcznika ze s.56 i 57.
Przerwa na zabawę.
J. polski-czytanie opowiadanie R. Witka ,,Fileciki do kontroli”.
Ćwiczenia na s.60 i zrób zad.1 i 2.
Zabawy na powietrzu.
Ćwiczenia s.61 zad.3, 4 i 5.
Powodzenia
 
4.06.2020
Dzień dobry.
Temat: Planujemy zakupy.
 
Matematyka – sprawdzam siebie- utrwalenie umiejętności rachunkowych i praktycznych.
Bardzo proszę o samodzielne wykonanie zadań w ćwiczeniach ze s.66 i 67
i odesłanie do oceny.
Ed.fizyczna-zabawy na świeżym powietrzu.
J. polski – słuchanie opowiadania M. E. Letki ,,Zeszyt z wydatkami”, podręcznik s. 43, 44 i 45,oraz s.46 i 47, jest tam pokazana sztuka pisania ,,Opowiadania”
Uzupełnij zadania w ćwiczeniach na s.58 i 59.
 
Powodzenia.
 
3.06.2020
Dzień dobry.
Temat: Każdy z nas jest ważny.
 
Matematyka- centymetry i metry; rozwiązywanie zadań związanych z pomiarami.
Podręcznik na s.54 i 55, przeanalizuj zadania z tych stron.
Rozwiąż zadania w ćwiczeniach na s.65.
 
Dowolne zabawy ruchowe na powietrzu.
 
J. polski-czytanka R. Witka ,,Każdy jest ważny”.
Uzupełnij zadania w ćwiczeniach na s.56 i 57.
 Podręcznika s.42- ,,ó” niewymienne .
Pozdrawiam.
 
2.06.2020
Dzień dobry.
Temat:Święto wszystkich dzieci.
 
Muzyka-piosenka ,,Jesteśmy dziećmi”.
J.polski-wiersz W. Fabera ,, Dzieci świata”
podręcznik s.38 i 39, tekst informacyjny ,,Poznajmy się”.
ćwiczenia s.54 i 55 -ćwiczenia w pisaniu tekstów użytkowych-list.
Matematyka- rozwiązywanie zadań tekstowych.
 ćwiczenia s.64.
 
Powodzenia.
 

29.05.2020
Dzień dobry.
Temat:Sprawdzam siebie. Świat jest pełen kolorów.

 
J.polski- ćwiczenia w pisaniu wyrazów z rz po spółgłoskach, kolejność alfabetyczna wyrazów, rzeczowniki i czasowniki,
-ćwiczenia s.52 i 53.
Muzyka-piosenka ,,Czary, mary”-słuchanie, wystukiwanie rytmu, śpiew.
 
Matematyka-dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych,
– ćwiczenia na s.64, rozwiąż zadania z tej strony.
Ed. fizyczna- zabawy ruchowe z piłką na podwórku.

 

28.05.2020
Dzień dobry.
Temat:Fantazja ubarwia świat.
Matematyka-sposoby odejmowania liczb dwucyfrowych.
Podręcznik s.52 zad. 1, 2, 3,dla chętnych zad.4 na ocenę.
Ćwiczeniach zadania ze s.63.
 
J. polski  wiersz J.Brzechwy ,,Na wyspach Bergamutach”, podręcznik na s.37, odpowiedz na 1 i 2 pytanie, oraz 5 do środy w przyszłym tygodniu.
Wykonaj zadania w ćwiczeniach ze s.50 i 51.
 
27.05.2020
Dzień dobry.
Temat: Kim będę, gdy dorosnę?
Matematyka-  dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych; rozwiązywanie zadań tekstowych.
Rozwiąż zadania w ćwiczeniach ze s.62.
Przerwa na zabawę, śpiew, taniec.
J. polski- przypomnij sobie poznane już zasady pisowni i wykonaj w ćwiczeniach zad.3 ze s.47, bez drugiej kropki.
 Podręcznik na s.35, przeczytaj wiersz R. Witka ,,Magister uśmiechów” i wykonaj w ćwiczeniach zadania ze s.48 .
Zabawy ruchowe na podwórku.
Przeczytaj rymowankę podręcznik s.36 i wykonaj zadania w ćwiczeniach ze s.49.
Powodzenia.
 
26.05.2020
Dzień dobry.
Matematyka- dodawanie do liczby dwucyfrowej i odejmowanie od niej pełnych dziesiątek, ćwiczenia s.61.
 
J.polski-wiersz N.Usenko ,,Najczerwieńszy kubek”; czytanie,próba ułożenia kolejnej zwrotki wiersza, pisanie życzeń do podanego wzoru.
 
Wykonanie laurki dla mamy.
 
Ćwiczenia s.46 zad.1
Odpoczynek i zabawa na podwórku.
 
Powodzenia
 

25.05.2020
Dzień dobry.
Temat:Gdyby można było…

J.polski- opowiadanie A. Tyszki ,,Agata i motyle” podręcznik s.30, 31 i 32, a w ćwiczeniach s.44 i 45.
 
Matematyka- dodawanie liczb dwucyfrowych różnymi sposobami.
Podręcznik s.51
 
Ed.plastyczna-namaluj ,,Marzenia”. Czas wykonania-tydzień.
 
Powodzenia
 
22.05.2020
Dzień dobry.
Temat dnia:Klasowa gazetka.
J.polski- rozwiązywanie krzyżówki, kreatywne dokończenie ilustracji do klasowej gazetki.
Ćwiczenia s.41, 42 i 43.
Zabawy ruchowe z piłką na podwórku.
Matematyka-obliczenia pieniężne.
Rozwiąż zadania w ćwiczeniach ze s.60
 
21.05.2020
Dzień dobry.
Temat: W królestwie pszczół.
Matematyka- dodawanie do liczby dwucyfrowej pełnych dziesiątek.
Podręcznik s.50.
Zabawy ruchowe na powietrzu.
J.polski- opowiadanie ,,Malowany ul”, ale patrz do tekstu podr. s.28 
i 29.
Ćwiczenia- uzupełnij s.39 i 40.
 
Powodzenia.
 
20.05.2020
Dzień dobry.
Temat:Mieszkańcy łąki i ogrodu.
Matematyka- obliczenia pieniężne, rozwiązanie zadania złożonego.
Ćwiczenia s.59.
J.polski-wiersz J. Brzechwy pt.,,Żuk”, podręcznik s.26 i 27.
Ćwiczenia s. 36 i 37.
Plastyka-  ,,Owady z kleksów”-wykonanie różnymi technikami.
Powodzenia.
 
19.05.2020
Dzień dobry.
Temat dnia: Majowa łąka.
Matematyka-doskonalenie mnożenia i dzielenia, obliczenia zegarowe i pieniężne.
Podręcznik s.49 zad. 2 i 4.
Ćwiczenia s.58
Zabawy rytmiczno-taneczne do utworu ,,Poranek” E.Griega.
J.polski-podręcznik s.32 rośliny i mieszkańcy łąk.
Podręcznik s.24 i 25.
Ćwiczenia s.32, 33 i 34.
Zasada pisowni,,ó” wymiennym na ,,o”.
 
Zabawy na powietrzu np. jazda na rowerze.
Pozdrawiam.

 

18.05.
Temat:Wiosenna wyprawa.
Matematyka-rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem mnożenia i dzielenia, obliczenia zegarowe.
Ćwiczenia s.57.
 
J.polski- praca inspirowana wierszem M. Przewoźniak pt. ,,Majówka”.
– podręcznik s.23,
– ćwiczenia s.30 i 31.
Pisownia rzeczowników z końcówką -ówka.
Powodzenia.
 
15.05.
Dzień dobry.
Temat dnia:Sposób na ,,rz” mam- 9 ważnych liter znam.
J. polski-podsumowanie lektury J. Grabowskiego pt.,,Czarna owieczka”.
Ćwiczenia s.25, 27 i 28, podręcznik s.22.
Matematyka- pomyślę i rozwiążę: ćwiczenia-s.55 zad.1 i 2, oraz s.56
Powodzenia.
 
14.05.
Dzień dobry.
Temat: Opracowanie lektury J. Grabowskiego pt. ,,Czarna owieczka”.
J. polski- Ćwiczenia s.23, 24 i 26.
 
Ed. fizyczna-rzuty do celu.
 
Matematyka- rozwiązywanie zadań tekstowych podręcznik s.46 zad.1 i 
s.47 zad.1.
Powodzenia.
 
13.05

Dzień dobry.
Temat dnia: Jak powstaje chleb?
J. polski- opowiadanie Z. Staneckiej pt.,, Od ziarenka do bochenka” podręcznik s.20, a w ćwiczeniach uzupełnij zadania ze s.19-22.
Pisownia ,,rz” po spółgłoskach- ch, w, j.
 
Ed. fizyczna- zabawy z piłka.
 
Matematyka-utrwalenie umiej. mnożenia i dzielenia- wykonaj zadania ze s.54.
Powodzenia.
 
12.05.
Dzień dobry.
Temat dnia: Mój dzień na wsi.
J.polski-opracowanie tekstu R. Witka pt. ,,Zwykły czy niezwykły”.
– podręcznik s.16, 17 i 18,
-ćwiczenia s.16, 17 i 18,
Zabawy ruchowe na podwórku.
Matematyka:
– podręcznik s.44, zad.3 i 4.
– ćwiczenia s. 53, wykonaj zadania z tej strony.
Powodzenia.
 

11.05.
Dzień dobry.

Scenariusz na dysku.
Temat dnia: Dzień Ziemi.
J. polski- podręcznik s.14 i 15, w ćwiczeniach ,,Dzień odkrywców” s.14 i 15.
Muzyka-piosenka ,,Ziemia to wyspa zielona”.
W ramach recyklingu, wykonaj kreatywną pracę plastyczno-techniczną
,,Użyteczny przedmiot”,( według własnego pomysłu i z dowolnych surowców wtórnych). Praca podlega ocenie, odsyłamy do dn.18.05.
Pozdrawiam.
 

08.05. 
Dzień dobry! Zadania na piątek  08.05. 

Podręcznik do j. polskiego str. 12-13 
Ćwiczenia str. 11 – 13 zadania 1- 5
Podręcznik do matematyki str. 43 zadania 1 ( ustnie )
Zadanie 2 (do zeszytu ), zadania 3-4 (dla chętnych w zeszycie )
Ćwiczenia str. 51 zadania 1-3

07.05.
Dzień dobry!  Zadania na czwartek  07.06. 

Podręcznik do matematyki str. 42 zadanie 1 ( ustnie ) zadanie 2 pierwszy poziom ( 6 przykładów ) do zeszytu, zadanie 3 ( ustnie )
Ćwiczenia str. 50 zadania 1-3 
Podręcznik do j. polskiego str. 10 zadanie 1 – 3 ( notatka do zeszytu)
Str. 11. – przeczytać tekst, pytania pod tekstem 1-4 ( ustnie )
Ćwiczenia str. 10 zadanie 1

06.05. 
Dzień dobry! Zadania na środę   06.05.

Podręcznik do j. polskiego str. 8-9 – przeczytać tekst
Ćwiczenia str. 7 – 9 ( szczegóły w scenariuszu ) 
Podręcznik do matematyki str. 40 – analiza odejmowania i zadania 2
Str. 41 zadanie 3  i 5  – jeden słupek ( do zeszytu ) 
Ćwiczenia str.49 zadania 1-2 , zadnie 3 ( dla chętnych )

05.05. 
Dzień dobry! Zadania na wtorek  05.05. 

Podręcznik do j. polskiego str. 4 -5 ( posłuchaj tekstu przeczytanego przez dorosłego) oraz str. 6 – przeczytaj informacje samodzielnie. Napisz notatkę w zeszycie- szczegóły w scenariuszu.
Wykonaj ćwiczenia j. polski str. 4-6 zadani 1- 6

Podręcznik do matematyki str. 37 zadanie 1 (ustnie), zadanie 2 ( tylko pierwszy słupek obliczyć w zeszycie ), zadanie 3 ( dla chętnych )

Ćwiczenia matematyka str. 48 zadania 1-2, zadania 3- 4 ( dla chętnych )

4.05.
Witam!
Zadania na poniedziałek :
j.polski – podręcznik str. 78 -79 – przeczytaj uważnie tekst o rozmnażaniu zwierząt
Ćwiczenia str. 81, zadania 4 – 5  oraz str. 82 – 83 „Sprawdzam siebie” –  zadania 1 – 5   ( zdjęcie przesłane do wtorku na ocenę )
Na następną lekcję ( 05.05. ) proszę przygotować cz. 4 podręcznika do j. polskiego i ćwiczenia.

30.04.
Dzień dobry!   Zdania na czwartek  30.04.

Podręcznik do matematyki str.36 zadanie 3 ( do zeszytu)
Ćwiczenia str. 47 zadania 1-3
Podręcznik do j. polskiego str.74 – 77
Ćwiczenia str. 80 zadanie 1 – 3 ( szczegóły w scenariuszu )

Miłego weekendu!

29.04.
Dzień dobry! Zadania na środę  29.04.
Podręcznik do j. polskiego str. 72 zad. 1  – przeczytać
Str. 73 zad. 1 przeczytać, zad. 2 do zeszytu ( pełna notatka do zeszytu znajduje się w scenariuszu)
Ćwiczenia do j. polskiego str. 79 ćw .1 – 2
Podręcznik do matematyki str. 34 zad. 1 ( ustnie )zad. 2 i 4 do zeszytu (na ocenę! ) 
Zad. 5 (ustnie )
Ćwiczenia str. 46 zad. 1 – 3, zadania 4-5 dla chętnych!

28.04
Dzień dobry!      
J. polski – podręcznik str.70 i 71
Ćwiczenia do j. polskiego str. 76 – 78 ( ćw. 1-6 )
Matematyka – podręcznik str. 33 zad.1  – 2 do zeszytu, zad. 3 dobrowolnie.
Ćwiczenia do matematyki str. 45  tylko ćw. 1
Miłego dnia!

27.04
Dzień dobry!
Język polski – podręcznik  str. 68-69
Zadania w ćwiczeniach str. 74- 75
Zadania 1 – 3, zadanie 4 dla chętnych
Matematyka – str. 32 zad 1 – ustnie
Zadania 2-3 w zeszycie
Ćwiczenia str. 44 zadania 1 – 4 
Miłego dnia!

23.04
Dzień dobry.
Matematyka- dodajemy i odejmujemy w zakresie 100
Podręcznik s.28 zad.2, s. 29 zad.2 i rozwiąż zagadki ze s.30 zad.6 i 7
w ćwiczeniach uzupełnij s.41
J.polski-Co zrobić,gdy zdarzy się wypadek?
Podręcznik s.66 i 67.
Ćwiczenia zad.1,2 i 3 s.71.
Gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Miłego dnia.
 

22.04.
Dzień dobry.

Matematyka-uzupełnij w ćwiczeniach s.41
Sprawdzian o godz.11.00- wybierz grupę A lub B.
J.polski-praca z podręcznikiem s.58 i 61, oraz naucz się czytać fragmentu czytanki W. Widłaka ,,Dla kogo ta ścieżka?”-jutro pytam.
Wskazówki na dysku.
Powodzenia.
 
21. 04.
Dzień dobry.
Matematyka-Waga i ważenie. Poznajemy dekagramy.
Podręcznik str.26, ćwiczenia str.39 i 40.
J.polski- wiersz M. Bartkowicza pt. ,,Czemu, wróbelku?”.
Wyjaśnienie kto jest optymistą.
Ćwiczenia str.68, 66 i 67.
Szczegóły na dysku.
Pozdrawiam.
 
20. 04.
Dzień dobry.
Matematyka- przygotować się do sprawdzianu. Materiały na dysku.
J. polski- Inaczej piszę, niż słyszę.
Podręcznik str.56, a w ćwiczeniach uzupełnij str.64 i 65.
Plastyka – wykonanie różnymi technikami pracy nt. ,,Wiosna wokół nas.
Powodzenia.

 

17. 04.
Dzień dobry.
Matematyka – zamiana złotych na grosze.
Podręcznik str.24, w ćwiczeniach uzupełnij str.38.
J. polski-sztuka pisania opowiadania.
Podręcznik str. 53, 54, 55, a w ćwiczeniach str.63.
Ed. fizyczna- gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Po wskazówki zaglądnij nz dysk.
Pozdrawiam.

16. 04.
Dzień dobry.
Zadania z:
– matematyki – podręcznik str.23, zad.2 , w ćwiczeniach zad. ze str.36 i 37.
– j. polskiego- podręcznik str.51 i w ćwiczeniach str.60, 61 i 62.
Stosuj się do wskazówek zamieszczonych na dysku ,,16 kwietnia”.
Pozdrawiam , miłego dnia.
 
15. 04.
Dzień dobry.
Matematyka-
Podręcznik str.22-liczę po dziesięć do 100.
J. polski-
podręcznik str.48, 49 i 50-Czy już widać wiosnę w lesie?
Opisujemy przebiśnieg.
Plastyka- wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką na temat ,,Wiosenne kwiaty w ogrodzie”
 
Proszę o samodzielną pracę, wskazówki na dysku w folderze.
powodzenia.
 
Informacja dn. 8. 04
Dzień dobry.
J.polski-przeczytaj tekst z podręcznika ze str.80 i 81. Postaraj się odpowiedzieć na pytania pod tekstem. Polecenia z zad.2 str.81 przedstaw w zeszycie. W ćwiczeniach zad.1, 2, 3 i 4 str.84 i 85(zad.5 dla chętnych, można przesłać na ocenę).
Matematyka-zad.6, 7, 8 i 9. Do obliczeń wykorzystaj wycięte banknoty z wycinanki.
Pozdrawiam i życzę zdrowych, pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych.
 
Informacja dn. 7. 04
Dzień dobry.
J. polski-przeczytaj wiersz N.Usenko ,,Pobudka”. i informacje o świecie zwierzętach str.47. W ćwiczeniach uzupełnij zadania ze str.58 i 59.
Matematyka-podręcznik str.22. W ćwiczeniach str.34. Pamiętaj o powtarzaniu tabliczki mnożenia.
Zajęcia plastyczno-techniczne-wykonaj pisankę do stroika świątecznego.
Powodzenia.
 
Informacja dn. 3. 04
Dzień dobry.
Zadania do wykonania z:
– j. polski uzupełnij w ćwiczeniach str.55 i zapisz w zeszycie notatkę (w folderze na dysku).
– matematyka- rozwiąż zadania z podręcznika str.21. Do zeszytu zapisz rozwiązanie zad.1 i 3. tabliczki mnożenia będę pytać w poniedziałek (06.04) w godz. 9.00-11.00.
Powodzenia, miłego dnia.
 
Informacja dn. 2. 04
Dzień dobry.
Zadania do wykonania z:
– j. polskiego- przeczytaj wiersz Cz. Janczarskiego ,,O krasnalkowym zębie i o dobrej radzie” i rady jak dbać o zęby na str.42 i 43.
Przepisz do zeszytu (podane na dole str. 43) ważne zasady dbania o zdrowe zęby.
W ćwiczeniach uzupełnij str. 53 i 54′
– matematyki- w ćwiczeniach str. 31.
Przypominam o tabliczce mnożenia, będę pytać (telefonicznie) dn. w zakresie 50 (ocena na 5), oraz w zakresie 100 (na 6).
Pozdrawiam, miłego dnia.
 

Informacja dn. 1. 04
Dzień dobry.
Zadania do wykonania z:
-j. polskiego przeczytaj uważnie wiersz J. Brzechwy pt. ,,Sowa” i uzupełnij ćwiczenia ze str.51 i 52. Zwróć uwagę na ćw.3 s.51, które wyjaśnia powiedzenia o wzroku i przepisz je do zeszytu.
-matematyki- podręcznik str.20 przeczytaj uważnie zad.1, 2, i 3 oraz rozwiąż zadania w ćwiczeniach ze str.30. W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt.

Informacja dn. 31.03
Dzień dobry.
Zadania z:
– matematyka- ćwiczenia str.28 i 29,
– j. polski podręcznik str.38 i 39, przeczytaj czytankę pt.,,Olbrzymy i krasnoludki; w ćwiczeniach str. 48,49 i 50.
Powodzenia,życzę miłego dnia
 

Informacja dn. 30.03
Zadania z:
– j. polskiego- w ćwiczeniach uzupełnić str.46 i 47, oraz w ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości o rzeczowniku, uzupełnij karty pracy ( w folderze) i prześlij zwrotnie do końca tygodnia na e-mail.
-matematyka-uzupełnij w ćwiczeniach str.26 i 27.

Pozdrawiam.

 

 

 

 
Skip to content