HISTORIA

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

HISTORIA

Zadania i materiały do nauki oraz informacje o sposobie pracy są na bieżąco wysyłane  na podany uczniom e mail .
E- mail, na który uczniowie wysyłają zadania gim989@wp.pl

kl. VIII

 • 15.06 Wyzwania współczesnego świata 
 • 08.06 Świat w okresie globalizacji 
 • 03.06 Polska w NATO i UE
 • 29.05 Polska w latach 90. XX wieku

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w e-mailu                                               Do pracy wykorzystaj podręcznik str. 248- 252       

 • 25.05 Konflikty na świecie po 1989 roku 

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w e-mailu                                                Do pracy wykorzystaj podręcznik str. 242- 247                                                W piątek kartkówka z tej lekcji.     

 • 22.05 Europa po rozpadzie ZSRS

Obejrzyj lekcję:                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=k8fhUCUslRs                                         Pracuj z podręcznikiem str. 234-239 

 • 18.05  Sprawdzian – Upadek komunizmu
 • 11.05, 15.05 Upadek komunizmu- podsumowanie (dwie lekcje)
  Napisz i odeślij kartkówkę:
  Początek III Rzeczypospolitej
  (w załączniku do lekcji) 
     Zapoznaj się z materiałem powtórzeniowym do sprawdzianu.
 • 04.05 – 09.05 Początek III Rzeczypospolitej (temat na dwie lekcje)
  Zapoznaj się z materiałem w e-podręcznikach
  Transformacja gospodarcza i ustrojowa. Początki III RP
  https://epodreczniki.pl/a/transformacja-gospodarcza-i-ustrojowa-poczatki-iii-rp/DjFjr3TZK        
  Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w mailu                                                Do pracy wykorzystaj:
  podręcznik str. 226- 229       
 • 27.04 Rozpad bloku wschodniego

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w e-mailu                                                   Do pracy wykorzystaj: 
podręcznik str. 220- 225                                                                                                   film: Upadek ZSRR. Od Breżniewa do Gorbaczowa
https://www.youtube.com/watch?v=BxAhCHFBeZA

Proszę o odesłanie zaległych zadań 

 • 24.04 Kopalnia „Wujek” – symbol walki z komunistycznymi władzami                    

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w e-mailu
Materiał do zajęć 1
Materiał do zajęć 2
Materiał dodatkowy

 • 20.04 Stan wojenny i schyłek PRL

Obejrzyj:                                                                                                                                    (od 19 minuty, czyli wprowadzenia stanu wojennego do końca)    Solidarność. Największy ruch społeczny w dziejach świata https://www.youtube.com/watch?v=g_2x47GS-V4                                       Zapoznaj się z notatką dołączoną do lekcji. Uważnie przeanalizuj materiał ilustracyjny.                                                                                                           Wpisz do zeszytu notatkę . Wpisz do zeszytu odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń str.92-93                                                      
W piątek (24.04) kartkówka z tematów:                                                                – powstanie „Solidarności” 
– stan wojenny i schyłek PRL

 • 17.04 Powstanie „ Solidarności”

Dla  lepszego zrozumienia kontekstu historycznego obejrzyj
(19 minut) Solidarność. Największy ruch społeczny w dziejach świata https://www.youtube.com/watch?v=g_2x47GS-V4         
Przeczytaj tekst z podręcznika str.207- 211
Czytając, zwróć uwagę na notatkę podaną w emailu.                                      Wpisz lub wklej ją do zeszytu .

 • 06.04 Początki opozycji demokratycznej w Polsce -Podręcznik str. 202- 206 
  -Na początek obejrzyj materiał: Polskie Miesiące- czerwiec 1976             https://www.youtube.com/watch?v=UzxFDTtl5WALepiej  zrozumiesz temat.
  -Teraz przeczytaj tekst z podręcznika str. 202- 206  -Dla utrwalenia wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń   str.88-89
 • 3. 04 Polska po II wojnie światowej- podsumowanie

Zeszyt ćwiczeń 84- 87

 • 30.03 Początki opozycji demokratycznej w Polsce

Podręcznik str. 202- 206 

 • 26.03 Polska w latach 70. XX wieku

Podręcznik str . 193- 197 
Quiz: https://notatkizlekcji.pl/historia/polska_w_latach_70_xx_wieku.html

kl. VII     

 • 02.06 II Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej
 • 03.06 Polska przededniu II wojny światowej
 • 09.06 , 10.06 Sprawdź co potrafisz -Lekcja powtórzeniowa .
 • 27.05 Polska w okresie międzywojennym- sprawdzian
  Napisz i odeślij
 • 26.05 Polska w okresie międzywojennym- podsumowanie
  Materiały do powtórzenia w e-mailu    
 • 20.05 Osiągnięcia II RzeczypospolitejObejrzyj :                                       Polskie 100 lat. Odc. 10 Nauka i kultura w II Rzeczpospolitej https://www.youtube.com/watch?v=DKyEpXtVLSU                               Pracuj z podręcznikiem str. 255- 259
 • 19.05 Społeczeństwo odrodzonej Polski

Obejrzyj:
Polskie 100 lat. Odc. 6 Społeczeństwo II Rzeczypospolitej
https://www.youtube.com/watch?v=1ojRvlwelbg                                          Pracuj podręcznikiem str. 251- 254 

 • 13.05 Zamach majowy i rządy sanacji

Pracuj z podręcznikiem str. 240- 244                                                                        Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w e- mailu
Odeślij zadanie lekcyjne na ocenę 

 • 12.05  Gospodarka II Rzeczypospolitej

Obejrzyj:
-Wieś w IIRP
https://www.youtube.com/watch?v=llM5XEqtFmg

-Inwestycje i gospodarka w IIRP
https://www.youtube.com/watch?v=ehBKyFtEmNY                                     Pracuj z  podręcznikiem str. 245-250

 • 06.05 Rządy parlamentarne

Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w e- mailu
Odeślij zadanie lekcyjne na ocenę 

 • 05.05 Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej

Postępuj z instrukcją podaną w e-mailu

Obejrzyj: Walki o polskie granice (zachodnią, południową, północną) https://www.youtube.com/watch?v=Y9pz35Vl9Gc

 • 29.04 Sprawdzian- Świat w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Sprawdzian wysłany będzie na e-maila rano.                                                    Po napisaniu należy go odesłać w tym samym dniu.

 • 28.04 Walka o granicę wschodnią

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w e-mailu                                                  Do pracy wykorzystaj: 
podręcznik str. 222- 227                                                                                                   film: Wojna polsko-bolszewicka – Polskie drogi do niepodległości  https://www.youtube.com/watch?v=xKiEoud7Al0

 • 22.04 Odrodzenie Rzeczypospolitej            

Obejrzyj film: Przystanek niepodległość cz.1                                                Następnie korzystając z podręcznika (str.218- 221)
wykonaj zadania w karcie pracy (w załączniku do lekcji)
 

 • 21.04 Świat w okresie międzywojennym – podsumowanie         

Materiały do powtórzenia w e-mailu                                                                  Sprawdzian    28.04                                                                                            

 • 08.04,  15.04 Świat na drodze ku II wojnie światowej              

Obejrzyj film:
II Wojna światowa w kolorze – 1 Nadciągająca burza:
https://www.youtube.com/watch?v=CQeBjvYw5rs

Zastanów się:
-Dlaczego Adolf Hitler miał tylu zwolenników?
-Czym przekonał do siebie Włochów Benito Mussolini
-Dlaczego doszło do podpisania paktu między Niemcami, Włochami i Japonią?     
-Przeczytaj tekst z podręcznika str. 210- 213
– Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 94- 95      

kl. VI

 • 08.06 Sprawdzam swoją widzę historyczną- quiz 08.06 
 • 10.06 Upadek Rzeczypospolitej – sprawdzian                                            Napisz i odeślij do oceny.
 • 27.05 Pierwszy rozbiór Polski – powtórzenie                                            Dokładnie zapoznaj się z notatką do lekcji 
 • 25.05 Czasy saskie- wady i zalety                                                                       (temat w podręczniku –Rzeczpospolita pod rządami Wettinów)
  Obejrzyj :                                                                                                                         Prosta historia – czasy saskie    https://www.youtube.com/watch?v=DZRQqFManA0
  Dokładnie zapoznaj się z notatką do lekcji 
 • 20.05 Rewolucja francuska okres napoleoński- sprawdzian
  Napisz i odeślij.
 • 18.05 Rewolucja francuska okres napoleoński- podsumowanie 
 • 13.05  Rewolucja francuska okres napoleoński-                                        podsumowanie 

Zapoznaj się z materiałem powtórzeniowym do sprawdzianu              Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w e- mailu 

 • 06.05 , 11.05 Upadek Napoleona

Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w e-mailu
Do pracy wykorzystaj podręcznik str.199- 202
Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str.101- 102                                          Odeślij po drugiej lekcji 11.05.

 • 29.04 , 04.05 Księstwo Warszawskie  Zapoznaj się z materiałem w e-podręcznikach                                             https://epodreczniki.pl/a/szabla-odbierane-legiony-i-ksiestwo-warszawskie/DSXspNA5E  
  Rozwiąż ustnie wszystkie znajdujące się tu  ćwiczenia.                          Teraz korzystając z instrukcji do lekcji, pracuj z podręcznikiem str. 207-212 
  Zapisz notatkę.                                                                                                                Zrób zadanie utrwalające w karcie pracy.                                                        Odeślij zadanie po drugiej lekcji. Zrób to dopiero  04.05 
 • 22.04 , 27.04 Legiony polskie we Włoszech                                                       Przeczytaj tekst podręcznika 
  Zapoznaj się z materiałem : https://epodreczniki.pl/a/dal-nam-przyklad-bonaparte-polacy-i-napoleon/D1ALcPaJM
 • 20.04 Temat: Epoka Napoleona Bonapartego (c.d.)

Dla utrwalenia obejrzyj:                                                                                                   Napoleon- droga do władzy
https://www.youtube.com/watch?v=AyHMlNtm2eU                                  Napoleon- podbój Europy
https://www.youtube.com/watch?v=rrXO07z7xJ8                                        Wpisz do zeszytu notatkę podaną w materiałach do lekcji Korzystając z podręcznika str.194- 197 uzupełnij w zeszycie ćwiczeń str. 98- 99

 • 15.04  Epoka Napoleona Bonapartego    

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną na emailu .                                                Do samodzielnej pracy wykorzystaj :
– tekst z podręcznika str.194- 198
– materiał z epodrecznika https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x

kl. V

 • 08.06 Monarchia stanowa w Polsce
 • 15.06 Sprawdź co potrafisz -Lekcja powtórzeniowa .
 • 28.05 Polska w XIII- XV wieku – sprawdzianNapisz sprawdzian i odeślij.
 • 25.05. Polska w XIII- XV wieku. Podsumowanie                                        Materiał do powtórzenia w e-mailu                                                                    Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż quiz                          https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-historii-klasa-5-dzial-7-polska-w-xiii-xv-wieku-wczoraj-i-dzis         Zobaczysz, co jeszcze musisz utrwalić  przed sprawdzianem.         
 • 21. 05 Czasy świetności Jagiellonów

Korzystając z instrukcji do lekcji,                                                                               zapoznaj się z materiałem:

https://epodreczniki.pl/a/na-renesansowym-dworze-jagiellonow/D1DA0PTpJ
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=1138                                       Pracuj z podręcznikiem str. 216- 221                                                                     Zapisz notatkę do zeszytu.

 • 14.05 , 18.05 Unia polsko – litewska 

Zapoznaj się z materiałem w e-podręcznikach:                                               Jadwiga i Jagiełło- unia Polski i Litwy                                        https://epodreczniki.pl/a/jadwiga-i-jagiello—unia-polski-i-litwy/DIosbWXu5                             
Rozwiąż ustnie wszystkie znajdujące się tu  ćwiczenia.                                Następnie korzystając z instrukcji do lekcji,                                                          pracuj z podręcznikiem str. 208-209 
Zapisz notatkę.       

 • 07.05 , 11.05 Czasy Kazimierza Wielkiego

Zapoznaj się z materiałem filmowym.
Przeczytaj tekst z podręcznika 203 -207
Zadanie utrwalające odeślij  w poniedziałek po drugiej lekcji 11.05

 • 30.04-04. 05 Zjednoczenie Polski

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w e-mailu                                                  Do pracy wykorzystaj: 
podręcznik str. 198- 202                                                                                                   zeszyt ćwiczeń str.108-109

 • 27.04 Rozbicie dzielnicowe

Dla przypomnienia raz jeszcze zaglądnij na stronę Scholaris http://scholaris.pl/resources/run/id/54636
Klikaj na wszystkie cyfry i litery
Rozwiąż
ustnie wszystkie znajdujące się tu  ćwiczenia                                 Teraz, korzystając z instrukcji do lekcji, pracuj z podręcznikiem str. 192-197                                         
Na koniec zapoznaj się krótkim wykładem rozbicie dzielnicowe   https://www.youtube.com/watch?v=6GOc7BHTEaQ                                   Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 106-107 

 • 23.04 Polska pierwszych Piastów- sprawdzian
 • 20.04 Polska pierwszych Piastów- podsumowanie

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w emailu                                                    Do pracy wykorzystaj:
-podręcznik str.190
  -zeszyt ćwiczeń str. 104-5
– film:
Życie codzienne w początkach państwa polskiego
https://www.youtube.com/watch?v=ePK2nrFw6hI                                        Uważnie  obejrzyj film (treści tu zawarte wykorzystane zostaną na sprawdzianie )
W czwartek 23.04 sprawdzian-Polska pierwszych Piastów

 • 16.04  Społeczeństwo pierwszych Piastów 

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w emailu .                                            Do samodzielnej pracy wykorzystaj:

– Mieszko I – początki państwa polskiego                                       https://epodreczniki.pl/a/mieszko-i—poczatki-panstwa-polskiego/DsBuZoaw7
– Infografikę i tekst w podręczniku str.184-186
Dla utrwalenia  zapoznaj się z materiałem:                                                         Społeczeństwo w państwie pierwszych Piastów http://www.scholaris.pl/resources/run/id/72285

 • 30.03 Polska Bolesława Chrobrego
  Podręcznik str. 170- 174
  Zeszyt ćwiczeń str. 92- 94

kl. IV

 • 10.06 Ku współczesnej Polsce -sprawdzian 
  Napisz i odeślij.
 • 28.05 Zośka, Alek i Rudy – bohaterscy harcerze.Napisz kartkówkę i odeślij.                                                                                      Zapoznaj się z notatką do lekcji .                                                                           Przeczytaj tekst z podręcznika str. 126- 129
 • 21.05 Eugeniusz Kwiatkowski  i budowa Gdyni
  Obejrzyj krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=q0CeoivVIyQ  Pracuj z podręcznikiem str. 122- 125.                                                            Zwróć uwagę na załącznik do lekcji. 
 • 14.05 Bitwa Warszawska

Pracuj z podręcznikiem  str. 118- 121                                                                     Obejrzyj krótki film:                                                                                                          Bitwa Warszawska 1920 r. uratowała Europę przed sowietyzacją    https://www.youtube.com/watch?v=Un1HUMNpaGk

 • 07.05 Józef Piłsudski i niepodległa Polska

Zapoznaj się z materiałem filmowym.
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 112- 117 korzystając z instrukcji  do lekcji.

 • 30.04 Sprawdzian- Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Sprawdzian wysłany będzie na e-maila klasowego rano.                          Po napisaniu należy go odesłać w tym samym dniu.

 • 30.04 Wojny i upadek Rzeczypospolitej – sprawdzian
 • 23.04 Wojny i upadek Rzeczypospolitej  -podsumowanie                                         Materiały do powtórzenia w e-mailu
 • 16.04 Wojny i upadek Rzeczypospolitej- podsumowanie.

Postępuj  zgodnie instrukcją podaną w e-mailu . 
 Utrwalając materiał z działu III:
– zacznij od przeczytania tematów (nie całych lekcji) w podręczniku: zwracaj uwagę na znajdujące się nad nimi osie czasu i  obok nich krótkie biografie i ilustracje postaci historycznych , 
– odczytaj z mapy w podręczniku : str.83 nazwy państw, z którymi   Rzeczpospolita prowadziła wojny w XVII wieku, a  ze  str . 92 nazwy państw , które dokonały rozbiorów ,   
– wykonaj na następną lekcję ( 23.04 ) do zeszytu zadania 1, 2, 3, 6
z podsumowania w podręczniku str.110.

 • 02.04 Maria Skłodowska- Curie  POLSKA NOBLISTKA

Obejrzyj :
-filmy o Marii Skłodowskiej – Curie 
https://www.youtube.com/watch?v=_fkl7ZtzkUk https://www.youtube.com/watch?v=jmW01NFMrC8

-prezentację:  Polscy Nobliści https://www.youtube.com/watch?v=MqTShWkL0fI

POPRZEDNIE:

Skip to content