Historia Szkoły

Starania o otwarcie szkoły w Łysej Górze trwały około dziesięć lat. Zakończyły się sukcesem w 1898 roku. Pierwszy budynek szkoły stanął na dawnym gruncie dworskim zakupionym od ówczesnych właścicieli Józefa i Katarzyny Sachów za 1000 koron. Szkoła składała się z jednej sali lekcyjnej oraz mieszkania dla kierownika. Szybko okazało się, że lokal był za mały, bowiem na tę jedną salę lekcyjną i jednego nauczyciela przypadało zapisanych 160 dzieci.
W związku ze wzrostem ilości uczniów do 200, już w listopadzie pierwszego roku nauki utworzono klasę nadetatową i zatrudniono drugiego nauczyciela.

Na przestrzeni lat szkoła rozrastała się i sprawnie funkcjonowała.
W 1902 roku dzięki staraniom kierownika szkoły Franciszka Tutaja wynajęto dodatkową izbę szkolną we wsi u gospodarza Wiktora Kapusty. Od stycznia 1903 roku Rada Szkolna Krajowa przekształciła łysogórską placówkę z jednoklasowej na dwuklasową. Frekwencja dzieci dopisywała a koszt wynajmu sal lekcyjnych (już dwóch) był duży, dlatego podjęto decyzję o rozbudowie szkoły. Uroczyste poświęcenie szkoły odbyło się 25 X 1904 roku. Do czasu odzyskania niepodległości po I wojnie światowej zaszła jeszcze jedna zmiana, bowiem Rada Szkolna  Krajowa przekształciła z dniem 1 XII 1910 r. szkołę z dwuklasowej na trzyklasową.

Wybuch I wojny zakłócił nieco funkcjonowanie szkoły. Budynek zajmowały kolejno  stacjonujące tu wojska: austriackie, rosyjskie, niemieckie i znów austriackie. Właśnie dlatego nauki w roku szkolnym 1914/1915 prawie wcale nie było.

Szkoła w Łysej Górze w okres niepodległej Polski weszła zorganizowana. Z czasem, w myśl dekretu o obowiązku szkolnym z 9 II 1919 r. stała się placówką cztero i pięcioklasową.

II wojna zakłóciła funkcjonowanie szkoły. W 1939 r. nauka rozpoczęła się w październiku za zezwoleniem i zgodnie z zaleceniami władz okupacyjnych. Z programów nauczania usunięto historię, muzykę i geografię, a od 1940 roku dzieci uczyły się z miesięcznika „Ster”. Warto wspomnieć, że obok oficjalnej działalności szkoły na terenie Łysej Góry odbywało się tajne nauczanie.

Po wojnie szkoła w Łysej Górze stała się siedmioklasową.
28 czerwca 1946 roku placówka otrzymała imię rodaka z Łysej Góry, kuratora Jana Smolenia.

Mijały lata, budynek wybudowany na przełomie XIX i XX w. stawał się za mały.
W ramach programu „1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego”  w 1965 roku oddano do użytku nową szkołę. Tu nauka odbywa się do chwili obecnej.

Ważnymi wydarzeniami  historii najnowszej naszej szkoły są:
  •    Przyjęcie sztandaru – 1984r.
  •    Uroczyste obchody stulecia szkoły – 2000r.
  •    Utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 2009r.

Opracowano na podstawie:
J.  Sztabiński, 100 lat Szkoły Podstawowej w Łysej Górze

Skip to content