„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.”

W klasach I-V temat zrealizowany podczas zajęć z wychowawcami w formie dyskusji, burzy mózgów najpierw z podziałem na grupy, później wspólnie. Klasa VI temat zrealizowała podczas spotkania na zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”. Uczniowie najpierw podzieleni na grupy chłopcy dziewczęta wymieniali się spostrzeżeniami, które następnie zostały skonfrontowane podczas wspólnej dyskusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *