Dyrekcja szkoły

 

Dyrektor

mgr Artur Potępa
nauczyciel dyplomowany

 


Kwalifikacje i uko
ńczone uczelnie:

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Instytut Muzyki
Specjalność: wychowanie muzyczne

  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie
Wydział Kompozycji Dyrygentury i Teorii Muzyki
Specjalność: kompozycja

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska kierowniczego:

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Wydział Zarządzania
Specjalność: zarządzanie oświatą

 

 

Wicedyrektor

mgr Lidia Latocha-Mizera
nauczyciel dyplomowany

 

 

 

Kwalifikacje i ukończone uczelnie:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw Tarnowie
Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalność: matematyka z informatyką

Uniwersytet Rzeszowski
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Specjalność: matematyka

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć metodą CLIL

First Certificate in English (FCE) – (Egzamin B2 First) wydany przez University of Cambridge