Dyrekcja szkoły

Dyrektor :

mgr Artur Potępa

Wicedyrektor:

mgr Lidia Latocha-Mizera