Samorząd Uczniowski i Poczet Sztandarowy

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący: Kacper Dróżkowski
Z-pca przewodniczącego: Tomasz Pabiś
Sekretarz: Wiktoria Smoleń

Opiekun:
mgr Natalia Wiśniowska, mgr Sabina Pantera-Migda

Zadania:
Samorząd Uczniowski oraz Poczet Sztandarowy tradycyjnie biorą udział we wszystkich uroczystościach i akademiach szkolnych, także tych organizowanych w środowisku lokalnym.
Do ich obowiązków należy również m.in. dbanie o wystrój szkoły
i dekorację gazetek. Samorząd ponadto jest współorganizatorem szkolnych konkursów np. plastycznych i recytatorskich.

Regulamin:
Więcej informacji w REGULAMIN SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Z życia SU: