ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (ZERÓWKA)

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE (ZERÓWKA)

Uwaga! Zadania i materiały z przedmiotu ‘religia’ dostępne są w osobnych zakładkach (Materiały dla uczniów-> wybierz przedmiot-> religia) lub po kliknięciu w wybrany link: RELIGIA

24.06.2020
Temat dnia: Na zawsze zapamiętasz. 
 

Cel ogólny: Rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań.  

Przebieg działań dzieci:  

1. Słuchanie piosenki Na zawsze zapamiętasz – śpiewanie refrenu.
2. Praca plastyczna – Mój dzień w zerówce. 
3. Memory- gra on-line. 
4.  Ćwiczenia gimnastyczne. 
5. Praca w kartach pracy.  

Szczegółowe informacje zamieszczone są na e-mailu grupowym. 

22.06.2020
Temat dnia: Dla 
taty! 
Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji.  

 Plan pracy dla dzieci:  

1. Nauka wiersza pt.“Dla Taty”
2.  Wykonanie laurki dla taty według podanej instrukcji. 
3. Słuchanie piosenki pt. Dziękuję mamo, dziękuję tato!  

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym!

16.06.2020
Temat dnia: Wakacyjne podróże – ZOO

Temat dnia: Słoneczny uśmiech.
Cele ogólne: Poznawanie wybranych miejsc w Polsce.
Plan pracy dla dzieci:
1. Słuchanie wiersza: Słoneczny uśmiech, udzielanie odpowiedzi na pytania.
2. Rozwiązywanie zagadek.
3. Karty pracy.
4. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

15.06.2020
Temat dnia: Wakacyjne podróże – ZOO

Cele ogólne: Rozwijanie mowy i myślenia. Rozwijanie sprawności manualnej.   

Plan pracy dla dzieci:  

  1. Oglądanie filmu edukacyjnego Wizyta w ZOO.  
  2. Słuchanie piosenki Silny jak lew 
  3. Zabawa paluszkowa- Kot.  
  4. Praca plastyczna – Słoń. 
  5. Karty pracy. Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

10.06.2020
Temat dnia: Bezpieczne wakacje. 
Cele ogólne:   Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.  

Plan pracy dla dzieci:  

  1. Quiz – Moje bezpieczne wakacje.
  2.  Karty pracy.  

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

9.06.2020
Temat dnia: Góralskie liczenie.   
 

Cele ogólne: Rozwijanie umiejętności liczenia. 

Plan pracy dla dzieci:        

1.Słuchanie piosenki Już wkrótce wakacje- nauka piosenki.
2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10.
3. Ćwiczenia spostrzegawczości.
4.Zabawy ruchowe.      

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

8.06.2020
Temat dnia: Wakacje na Wybrzeżu.   
 

Cele ogólne: Zapoznanie z kontynentami oraz globusem- kulistym modelem Ziemi.  

Plan pracy dla dzieci:       

1.Słuchanie opowiadania M. Zaremby pt. Wakacyjne podróże i udzielanie odpowiedzi na pytania. 
2. Karty pracy.
3. Zabawy kulinarne- sorbet. 
4.Zabawy muzyczno-ruchowe.  

Szczegółowe informacje znajdują się na e-maliu grupowym.

5.06.2020
Temat dnia: Moje uczucia.
 

Cele ogólne: Rozróżnianie emocji. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

Plan pracy dla dzieci:       

1. Słuchanie tekstu: Moje uczucia i udzielanie odpowiedzi. 
2. Karty pracy.
3. Orientacja w przestrzeni- Gdzie jest piłka? -gra on-line.  
4. Zabawa matematyczna, odejmowanie w zakresie 10.
5. Ćwiczenia gimnastyczne.  

4.06.2020
Temat dnia: Dziwni goście.
 

Cele ogólne: 
Doskonalenie umiejętności matematycznych. Kształtowanie poczucia rytmu.  

Plan pracy dla dzieci:
1.Dodawanie w zakresie 10- zabawy matematyczne.
2. Słuchanie piosenki Dziwni goście, nauka piosenki.
3.Emocje- gra on-line.
4. Karty pracy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

3.06.2020
Temat dnia: Co jest cięższe, a co lżejsze?
 

Cele ogólne: 
Porównywanie masy przedmiotów. Rozwijanie sprawności fizycznej.  

Plan pracy dla dzieci:
1. Co jest cięższe, a co lżejsze? -zabawy z zastosowaniem wagi.
2. Poznanie wagi szalkowej.
3. Zabawy matematyczne- ważenie
4. Karty pracy.
5. Zabawy ruchowe.
Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

2.06.
Temat dnia: Piłka dla wszystkich.
 

Cele ogólne: 
Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych.

Plan pracy dla dzieci: 

1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Piłka dla wszystkich i udzielanie odpowiedzi. 
2. Co to jest tolerancja!   
3. Słuchanie piosenki: Piosenka o szacunku dla innych.
4. Karty pracy.
5. Zabawy muzyczno-ruchowe. 


Szczegółowe informacje znajdują się  na e-mailu grupowym. 

1.06.2020

Drogie Dzieci!

W tym szczególnym dniu życzę Wam!

Moc uśmiechu i radości! 

Po szczegóły zapraszam jak zwykle na e- mail grupowy.

 

29.05.
Temat dnia: Dzień Dziecka  tuż, tuż… .
Cel ogólny:  Czerpanie radości z zabaw i gier edukacyjnych. 

 Plan pracy dla dzieci:      

1. Słuchanie piosenki: Prawa Dziecka.
 2. Rozwiązywanie Qizu- Prawa dziecka.
3. Oglądanie reportażu- życie dzieci w masajskim plemieniu.
4. Wykreślana.
5.Eksperymenty dla chętnych.
6. Układanie puzzli on-line.
7. Słuchanie audiobooku Cudaczek Wyśmiewaczek.

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

28.05.
Temat dnia: Konwalia majowa.
 

Cel ogólny: Rozwijanie mowy. Dostrzeganie piękna majowej pogody. 

 Plan pracy dla dzieci:      

1. Oglądanie filmu edukacyjnego- konwalia majowa.
2. Zabawa logopedyczna.
3. Karty pracy. 
4. Ćwiczenia gimnastyczne.
5. Zabawy matematyczne- dodawanie w zakresie 10. 

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

27.05.
Temat dnia: Festyn. 
Cel ogólny: Zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami. Rozwijanie mowy. 

 Plan pracy dla dzieci:    

 1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Festyn i udzielanie odpowiedzi na pytania.  
2. Ćwiczenia z tekstem.
3. Praca w kartach pracy. 
4. Zabawy muzyczno-ruchowe. Wartości rytmiczne w podskokach.   

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym

26.05.
Temat dnia: Dla mamy.
 

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji. Rozwijanie sprawności manualnej. 

 Plan pracy dla dzieci:     

1. Wykonanie laurki dla mamy według podanej instrukcji. 
2. Zabawa paluszkowa.
3. Karty pracy.
4. Zabawy muzyczno- ruchowe.
5. Eksperymenty – dla chętnych.  

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym.

25.05.
Temat dnia: Kto wyższy, kto niższy
.
 

 Cel ogólny: Określanie i porównywanie wzrostu.   

Plan pracy dla dzieci:    
1. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu.
2. Karty pracy. 
3. Zabawa dramowa: W mojej rodzinie. 
4. Słuchanie piosenki: Rodzina, nauka pierwszej zwrotki i refrenu.
5. Zabawy słowne. Określanie kierunków.  

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

22.05.
Temat dnia: To wszystko dla was, Rodzice. 
 

Cele ogólne: Rozwijanie spostrzegawczości. 

Plan pracy dla dzieci:        

1. Słuchanie bajki relaksacyjnej Przygody niedźwiadka.
2. Rozwijanie motoryki małej- ćwiczenia.
3. Owocowy wąż– przygody kulinarne. 
4.  Karty pracy. 
5. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość.
6.  Praca dla chętnych.

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

21.05.
Temat dnia: Jak nasi rodzice. 
 

Cel ogólny: Rozwijanie sprawności ruchowej. Rozwijanie mowy. 

 Plan pracy dla dzieci:      1. Słuchanie opowiadania B. Formy Jak Tomek pomagał mamusi.

2. Karty pracy. 
3. Zabawy muzyczno-ruchowe: Ćwiczenia liczenia w podskokach. 
4. Ćwiczenia logopedyczne. 

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

20.05.
Temat dnia: Mama i tata. 
 

Cel ogólny: Rozwijanie pamięci. Rozwijanie mowy. 
 Plan pracy dzieci:      

1. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Mama i tata, udzielanie odpowiedzi. 
2. Karty pracy. 
 3. Zabawy ruchowe.
4. Słuchanie piosenki: Mama i tata.
5. Wykonanie wazoniku.
Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

19.05.
Temat dnia: Wokół mojej Rodziny.
 

Cele ogólne: Rozwijanie sprawności manualnej. Zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami. 
Plan pracy dla dzieci:        
1. Słuchanie opowiadania Moja Rodzina. 
2. Karty pracy.
3. Międzynarodowy Dzień Muzeów- wirtualny spacer po muzeum w Kielcach i Malborku.
4. Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy konstrukcyjne.  

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

18.05.
Temat dnia: Moja Rodzina
.

Cele ogólne: Pielęgnowanie więzi rodzinnych.  

Plan pracy dla dzieci:        

1. Moja rodzina- udzielanie odpowiedzi na pytania. 
2. Drzewo genealogiczne – wykonanie drzewa genealogicznego.
3. Zabawa muzyczno-ruchowa.
4. Quiz- Znamy się lepiej. 

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

15.05.
Temat dnia: Łąka w maju.
 

 Cele ogólne: Rozwijanie zainteresowań przyrodą. Rozwijanie sprawności ruchowej.  

 Plan pracy dla dzieci:       
1.Ćwiczenia poranne.
2. Rozwiązywanie zagadek o łące. 
3. Praca w kartach pracy
4. Łamigłówki, puzzle on-line Bal na łące
Szczegółowe informacje na mailu grupowym. 

14.05.
Temat dnia: Wiosenna łąka. 

Cele ogólne: Rozwijanie zainteresowań przyrodą. Poznanie znaczenia pszczół.  

Plan pracy dla dzieci:       
1. Ćwiczenia grafomotoryczne.
2. Słuchanie wiersza W. Ścisłowskiego Pszczoła i odpowiadanie na pytania.
3. Oglądanie filmu edukacyjnego – Z kamerą wśród pszczół.
4. Poznanie wyglądu pszczoły miodnej.  
5. Praca w kartach pracy.   
6.  Zadanie dla chętnych – Znajdź słowo w zdaniu. 

Szczegółowe informacje na mailu grupowym. 
Pozdrawiam!

13.05.
Temat dnia: Wiosna na łące.

Cele ogólne: Zapoznanie z sześcianem. Rozwijanie sprawności ruchowej. 

Plan pracy dla dzieci:       
1. Zabawy z sześcianem.  
2. Ćwiczenia ortofoniczne.  
3. Karty pracy.
4. Ćwiczenia gimnastyczne.   

Szczegółowe informacje na mailu grupowym. 

12.05.
Temat dnia: Motyle i kwiaty
.

Cele ogólne: Dostrzeganie piękna majowej przyrody. Rozwijanie sprawności manualnej.  

Plan pracy dla dzieci:     
1. Oglądanie filmu edukacyjnego “Co nam daje łąka?”.
2. Rozwiązywanie zagadek.
3. Trening umysłu- zabawa dydaktyczna “Znajdź słowo w zdaniu”, zabawy z klawiaturą.
4. Zabawy ruchowe do piosenki Bal na łące.
5. Praca plastyczna- Mniszek lekarski. 

Szczegółowe informacje na mailu grupowym. 

11.05.
Temat dnia: Barwa ochronna.
Cele ogólne: Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami. Rozwijanie zainteresowań przyrodą.  

Plan pracy dla dzieci:      
1. Ćwiczenia poranne.
2. Słuchanie opowiadania M.  Strękowskiej-Zaremby Zabawa w chowanego i odpowiadanie na pytania.
3. Oglądanie filmu edukacyjnego – Łąka.
4. Praca w kartach pracy.
5. Wyjście na łąkę- założenie zielnika.   
6.  Zadanie dla chętnych – kodowanie. 

Szczegółowe informacje znajdują się na mailu grupowym. 

8.05.
Temat dnia: Dania też leży w Europie.
 

Cel ogólny: Zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem- duńskim pisarzem.  

 Plan pracy dla dzieci:    
1. Oglądanie na mapie Europy- Danii. 
2. Oglądanie flagi Danii- kolorowanie.
3. Poznanie autora baśni- duńskiego baśniopisarza H. CH. Andersena.
4. Słuchanie opowiadania na podstawie utworu H. CH. Andersena Księżniczka na ziarnku grochu i odpowiadanie na pytania.
 5. Zabawy muzyczno-ruchowe.  

Szczegółowe informacje na mailu grupowym.

7.05.
Temat dnia: Mieszkamy w Europie.

Cel ogólny: Zapoznanie z nazwami państw należących do UE. 

Plan pracy dla dzieci:     

1. Oglądanie filmu edukacyjnego Unia Europejska- poznanie państw, które należą do UE.
2. Słuchanie hymnu UE.
3.Praca w kartach pracy.
4.  Zadania dla chętnych- gry on-line-flagi państw UE, kolorowanki.      

Szczegółowe informacje na mailu grupowym.

6.05.
Temat dnia: Warszawska Syrenka.
Cel ogólny: Zapoznanie z wyglądem mapy Polski. Rozwijanie sprawności manualnych.  

Plan pracy dla dzieci:      

1. Oglądanie filmu edukacyjnego Zabytki Warszawy.
2. Oglądanie ilustracji – mapy Polski.
3. Wykonanie pracy plastycznej – Mapa Polski.
4. Zabawy ruchowe.
5. Praca dla chętnych- kodowanie.  

Więcej informacji na mailu grupowym. 

30.04.
Temat dnia: Stolica, Wisła, syrena.  

Cele ogólne: Porównywanie ilości płynów w różnych butelkach za pomocą wspólnej miary. Poznanie miary płynów.  

Plan pracy dla dzieci:     
1. Układanie zdań z podanymi słowami. 
2. Mierzenie pojemności płynów – zabawy i ćwiczenia badawcze. 
3. Praca w kartach pracy.
4. Ćwiczenia gimnastyczne.   

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

4.05. 
Temat dnia: Zakochany w syrenie. 

Cel ogólny: Poznawanie historii powstania Warszawy. 
Plan pracy dla dzieci:    
1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Zakochany w syrenie i udzielanie odpowiedzi na pytania.
2. Oglądanie mapy Polski, odszukanie na mapie gór Tatr, Bałtyku, stolicy Warszawy, rzeki Wisły.
3. Zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy.
4. Praca w kartach pracy.
5. Zabawy muzyczno-ruchowe.

Więcej informacji na e-mailu grupowym.

30.04.
Temat dnia: Album mojej miejscowości.  

Cel ogólny: Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie zainteresowań kulinarnych. 
Plan pracy dla dzieci:    

1.Wykonanie albumu swojej miejscowości.
2. Praca w kartach pracy. 
3. Zajęcia kulinarne- wykonanie sałatki owocowej.  

Więcej szczegółów na e-mailu grupowym. 

29.04.
Temat dnia: Najpiękniejsze miejsce świata. 

Cel ogólny: Rozwijanie umiejętności wokalnych 

Plan pracy dla dzieci:   
 1. Słuchanie piosenki- Najpiękniejsze miejsce świata- nauka refrenu. 
2. Praca w kartach pracy.  
3. Ćwiczenia gimnastyczne.
4. Układanie puzzli on-line.  
5. Zadania dla chętnych.
Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym.  

28.04.
Temat dnia: Polska – moja ojczyzna.
Cel ogólny: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

Plan pracy dla dzieci:    

1. Słuchanie opowiadania Dzień Flagi i udzielanie odpowiedzi.
2. Oglądanie filmu edukacyjnego “Polak mały”. 
3. Praca plastyczna- Flaga.  

27.04.
Temat dnia: Małe miasteczko.
Cel ogólny: Wskazywanie różnic miedzy miastem a wsią.            

Plan pracy dzieci:     

1. Słuchanie wiersza: Małe miasteczko- M. Strękowskiej -Zaremby i odpowiadanie na pytania.
2. Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią) a dużym miastem.
3. Praca w kartach pracy.
4. Ćwiczenia gimnastyczne, spacer po okolicy.

J. ANGIELSKI – TYDZIEŃ 27-28 kwietnia:

hippo- hipopotam
helicopter- helikopter
hello- cześć
heart- serce

*słówka:
teddy bear- miś
doll- lalka
train- pociąg
car- autko

kliknij w okienka:
https://www.anglomaniacy.pl/toysDictionary.htm

dopasuj nazwę zabawki do okienka:
https://www.anglomaniacy.pl/toysMatching.htm

  • Przybory szkolne:

Kliknij w okienka:
https://www.anglomaniacy.pl/schoolDictionary.htm

dopasuj wyraz z obrazkiem:
https://www.anglomaniacy.pl/schoolMatching.htm

dodatkowo można
https://www.youtube.com/watch?v=JlNqWAZlcsc
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
https://www.youtube.com/watch?v=F9OdB53UGmA

*słówka:
book- książka
pen- długopis
pencil- ołówek
crayon- kredka
ruller- linijka

24.04.
Temat dnia: Lis i lornetka. 

Cel ogólny: Kształtowanie postawy proekologicznej. Rozwijanie mowy.  

 Plan pracy dla dzieci:  
 1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej “Lis i lornetka” i udzielanie odpowiedzi na pytania.
2. Ćwiczenia z tekstem.
3. Praca w kartach pracy.
4. Zabawy muzyczno-ruchowe.
5. Zadanie dla chętnych- wykonanie eksperymentu. 

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 
Pozdrawiam!

23.04.
Temat dnia: Hodowla hiacyntów.
 

 Cel ogólny: Zakładanie hodowli według instrukcji rysunkowej. Wyrabianie u dzieci opiekuńczego stosunku do rośli.  

 Plan pracy dla dzieci:  
1. Co jest potrzebne roślinom do życia? –  oglądanie filmu przyrodniczego. 
 2. Zakładanie hodowli roślin – postępowanie według zamieszczonych instrukcji. 
3. Praca w kartach pracy.
4. Zabawy ruchowe do piosenki – “Ręce do góry”.  

22.04.
Temat dnia: Ochroń przyrodę.  

 Plan pracy dla dzieci dzieci:  
1. Słuchanie piosenki Nasza Planeta. Nauka refrenu piosenki.
2. Układanie puzzli on-line – Dzień Ziemi. 
3. Praca w kartach   
4. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacer- obserwacja przyrody. 

Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym. 

21.04.
Temat dnia: Jak dbać o przyrodę.
 

Cel ogólny: Zachęcanie do segregowania śmieci. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.   

Plan pracy dla  dzieci:  
1. Oglądanie filmu edukacyjnego Planeta Ziemia- co to takiego i udzielanie odpowiedzi na pytania. 
2. Segregujemy śmieci- zabawa dydaktyczna. 
3. Praca w kartach   
4. Gra on-line-segregacja śmieci. 
5. Praca plastyczna.   

 Szczegółowe informacje na e-mailu grupowym.

20.04.
Temat dnia: Strażnicy przyrody. 
Cel ogólny: Kształtowanie postaw proekologicznych. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.  

Plan pracy dla dzieci: 
|1. Słuchanie wiersza “Mali strażnicy przyrody”.
2. Zabawy z literką H, h. 
3. Oglądanie filmów edukacyjnych o tematyce ekologicznej i udzielanie odpowiedzi na pytania.  
4. Olimpiada ekologiczna. 
5. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem gazet.    

Szczegółowe informacje  na e-mailu grupowym. 

J. ANGIELSKI – TYDZIEŃ 20-21 kwietnia:

Przesyłam propozycje materiałów na język angielski na ten tydzień 20-21 kwietnia:

Literka G:
Gorilla- goryl
Guitar (gitar)- gitara
Glove- rękawiczka
Girl- dziewczynka
Goat- kozioł
https://www.youtube.com/watch?v=4I6RTdlV9Hg

Spring- wiosna
Flower- kwiatek
Tree- drzewo
Sun- słońce
Grass- trawa

Słówka:
https://www.youtube.com/watch?v=90MwreAfDVM

https://www.youtube.com/watch?v=9syVnWDfAGo

The Earth Day- Dzień Ziemi (przypada na 22 kwietnia)

Słówka związane z nasza planetą:
https://www.youtube.com/watch?v=dk8zDjQT0aE

The Earth (erf)- Planeta Ziemia

Piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=yfhyXx1kCz0
https://www.youtube.com/watch?v=AOvcW8l3RzE

Słówka:
Plastic- plastik
Tin- puszka
Glass- szkło
Bin- kosz na śmieci
Paper- papier
Earth- Ziemia

Teraz jak już znasz te słówka możesz pobawić się w quiz:
Dopasuj obrazek do nazwy
https://wordwall.net/play/1544/347/704

Zadanie dla chętnych:
Wykonaj plakat związany z Dniem Ziemi 

17.04.
Witam!
Temat dnia: Wiosenne prace na wsi. 

Cel ogólny: Poznawanie narzędzi ogrodniczych potrzebnych na wsi i ich zastosowanie. Rozwijanie mowy. 

 Plan pracy dla dzieci:   

1. Zajęcia kulinarne – wykonanie kanapek. 
2. Rozwiazywanie zagadek – zwierzęta żyjące na wsi.
3. Oglądanie zdjęć przedstawiających prace na wsi- poznanie narzędzi ogrodniczych.
4. Wypowiedz na temat prac na roli, prac w ogrodzie.
5. Praca w kartach pracy.

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl

16.04.
Witam!
Propozycja zajęć i zabaw na czwartek. 

 Plan pracy  dla  dzieci: 
1. Po co hodujemy zwierzęta?- Poznawanie produktów otrzymywanych od zwierząt, utrwalenie nazw zwierząt. Oglądanie filmów edukacyjnych pt. “Jak powstaje mleko”, “Co otrzymujemy z mleka”, “Kraina nitek-skąd się bierze wełna?”
2. Zabawa – “Co można zrobić z tych produktów”. 
3. Praca plastyczna- “Wiejskie zwierzątko”.
4. Założenie biblioteczki domowej. 
5. Praca w kartach pracy.
6. Spacer- obserwacja przyrody, swobodne zabawy i tańce do piosenki “Krówka Mówka”  

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl

15.04.
Witam!
Propozycja zabaw, zajęć na dziś:
Plan pracy dzieci:   

1.Słuchanie wiersza T. Fiutowskiej  Podwórkowa awantura. 
2. Ćwiczenia w mierzeniu długości.
3. Praca w kartach  
4. Ćwiczenia gimnastyczne. 

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl
Pozdrawiam!

14.04.
Temat dnia: Wiosna na Wsi.
Cel ogólny: Poznawanie zwierząt z wiejskiego podwórka. Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej.  

Plan pracy dzieci:  

Zwierzęta na wsi- Oglądanie filmu edukacyjnego- zwierzęta występujące na wiejskim podwórku. 
 Karty pracy– rysowanie szlaczków.
Zabawy słowne- Jakie jest zwierzę?
Zabawy z literką Ż,ż 
Zabawy ruchowe- ćwiczenie równowagi. 

Informacja 7.04
Witam!
Temat dnia: Koszyczek dobrych życzeń.  

Cel ogólny: Rozwijanie sprawności manualnej. Zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi- Co symbolizuje pokarm, który święcimy? 
Plan pracy dzieci:
1. Koszyczek wielkanocny-oglądanie filmu edukacyjnego. –
2. Zapoznanie się symboliką pokarmów, które święcimy w Wielką Sobotę.  
3. Praca plastyczna- Tradycyjna pisanka wielkanocna.
4. Rozwiązywanie zagadek o tematyce wielkanocnej.
5. Praca w kartach pracy.
6. Kolorowanki.

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl
Pozdrawiam!

Informacja 7.04
Witam!
Temat dnia: Liczenie pisanek.
Cel ogólny: Przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. 
Plan pracy dzieci:  
1. Koszyczek dobrych życzeń- słuchanie piosenki.
2. Ćwiczenia z pisankami- przeliczanie i dodawanie w zakresie dziesięciu.
3. Karty pracy.
4. Zabawy ruchowe. 

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl
Pozdrawiam!

Informacja 6.04
Witam!
Temat dnia: Wielkanoc- gipsowe pisanki. 
 

Cel ogólny: Poznawanie zwyczajów wielkanocnych.  Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów.  

  Przebieg działań dzieci: 

1. Poznawanie zwyczajów wielkanocnych.
2. Zabawy z literką f – odkrywanie litery f małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. 
3.  Praca w kartach pracy.

Realizacja podstawy programowej: III2, IV4, IV5, IV2, IV8, I5

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl
Pozdrawiam!

Informacja 3.04
Witam!
Temat dnia: Sąsiad szpak. 

Plan działań dzieci: 
1.Słuchanie opowiadania “Sąsiad szpak”.
2. Zapoznanie się z wyglądem szpaka.  
3. Ćwiczenia oddechowe.
4. Ćwiczenia gimnastyczne.  
5. Praca w kartach pracy. 

Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowym. 

 

Informacja 2.04
Witam!
Temat dnia: Powroty ptaków.
Cel ogólny: Budzenie zainteresowania przyrodą.
Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl
Pozdrawiam!

Informacja 1.04.
Witam!
Temat dnia: Wołanie wiosny!
Cel ogólny: Rozwijanie sprawności manualnej.
Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl
Pozdrawiam!

Informacja 31.03.
Witam!
Temat dnia: Zadania o ptakach
Cel główny: Układanie działań do podanych zadań.
Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy: zspkl0@onet.pl
Pozdrawiam!

Informacja 30.03.

Witam!
Temat dnia: Gdzie budować gniazdo?
Cel główny: Poznawanie nazw ptaków.
Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy.
Pozdrawiam!

Informacja 27.03.

Witam!
Temat dnia: Poszukiwanie oznak wiosny.
Cel ogólny: Rozwijanie mowy. Utrwalenie oznak wiosny.
Szczegółowe informacje znajdują się na e-mailu grupowy.
Pozdrawiam!

Informacja 26.03.

Witam serdecznie! 
Temat dnia: Wczesnowiosenne kwiaty.
 Cel główny: Poznawanie przyczyn ochrony roślin. 
Szczegółowe informacje  znajdują się na e-mailu grupowym: zspkl0@onet.pl

Informacja 25.03.

Witam!
Temat dnia: Kolory wiosny-zabawy z literką Ł,ł.
Zachęcam wszystkich do pracy.
Kliknij tutaj: https://view.genial.ly/5e79d68b17b0f90dfb8aa75f/guide-klasa01
Pozdrawiam!

Informacja 24.03.

Witajcie!
Oto zdania, ćwiczenia, zabawy na dzisiaj. Zachęcam wszystkie dzieci. Zatem …do dzieła! 
(kliknij link poniżej)
https://view.genial.ly/5e78b3f50fcfb90d9fa3d9df/guide-klasa0

 

Skip to content