WSPIERAMY LOKALNYCH SPORTOWCÓW

Nasza uczennica Karolina Najberek od kilku lat trenuje piłkę nożną, obecnie występuje w barwach klubu TS ISKRA TARNÓW i razem z innymi zawodniczkami odnosi ogromne sukcesy.

Ostatnie niespodziewane i wielkie osiągnięcie piłkarek to wywalczenie awansu do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu w kategorii U-15.

Niestety organizacja takiego wyjazdu dla całej drużyny to olbrzymie koszty, dlatego pragniemy poinformować wszystkich o możliwości  wsparcia tej inicjatywy.

Wklejamy link do internetowej zbiórki, gdzie opisano wszystkie szczegóły.

https://zrzutka.pl/wyjazd-trampkarek-ts-iskra-tarnow-na-mlodziezowe-mistrzostwa-polski-u-15-w-futsalu-kobiet-do-poznania

Karolinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w piłkarskich zmaganiach!

KONKURS PLASTYCZNY

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

„WODA TO ŻYCIE”

ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

(opiekun konkursu Izabela Wołek)

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
 • uświadomienie, że woda jest środowiskiem życia wielu organizmów,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem,
 • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,
 • uświadamianie znaczenia wody dla życia na ziemi,
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość,
 • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,
 • odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Łysej Górze

 • W konkursie biorą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane)
 • Format prac A4 lub A3
 • Ocenie podlegać będą : pomysłowość, oryginalność pracy , estetyka wykonania, zgodność z tematem konkursu oraz samodzielność wykonania

Kategorie wiekowe:

Kategoria I  Uczniowie klas  0 – III

Kategoria II Uczniowie klas IV – VIII

 

TEMATYKA KONKURSU

Główne hasło konkursu brzmi: „WODA TO ŻYCIE”

 Tematem konkursu jest woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi. Nie ograniczamy tematu do jednego zagadnienia, dając uczestnikom swobodę ujęcia tematu.

TERMINY

 • Ostateczny termin dostarczenia prac 03.2023 (do p. Izabeli Wołek)
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 03.2023 podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Wody

 

NAGRODY

 • Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
 • W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.

ZAJĘCIA Z ROBOTYKI

15 lutego bieżącego roku gościliśmy w naszej szkole specjalistów z zakresu programowania i robotyki ze Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna-nowy model nauczania”, którzy w bardzo fachowy i ciekawy sposób poprowadzili dla naszych uczniów (klasy I-VIII) bezpłatne zajęcia praktyczne poszerzone o elementy bezpieczeństwa w sieci. Uczestnicy samodzielnie składali i programowali roboty złożone z zestawów LEGO EDUKATION, nabywając wiadomości i umiejętności konieczne w programowaniu i poruszaniu obiektem. Atmosfera  pracy była bardzo przyjazna i motywująca do działania. Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii.

REKRUTACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze informuje, że w dniach od 13 do 24 lutego  prowadzona będzie rekrutacja do przedszkola, zerówki i pierwszej klasy. Wypełnione wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.

Dokumenty rekrutacyjne do: 

 

a) przedszkola i zerówki:

REGULAMIN REKRUTACJI

 Wniosek o przyjęcie dziecka kl O

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Oświadczenie o zatrudnieniu itd.

Oświadczenie dotyczące deklarowanego pobytu dziecka w przedszkolu

 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku lokalnego

Oświadczenie o przyznaniu świadczenia

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

 

b) klasy I:

Regulamin rekrutacji uczniów kl. I

Zgłoszenie  dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie tej szkoły

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego poza obwodem szkoły