KONKURS PLASTYCZNY

 

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym

„WODA TO ŻYCIE”

ORGANIZATOR

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łysej Górze

(opiekun konkursu Izabela Wołek)

CELE KONKURSU:

 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
 • uświadomienie, że woda jest środowiskiem życia wielu organizmów,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem,
 • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych,
 • uświadamianie znaczenia wody dla życia na ziemi,
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska,
 • wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość,
 • stworzenie możliwości prezentacji prac dzieci uzdolnionych manualnie,
 • odkrywanie własnych zdolności i możliwości.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Łysej Górze

 • W konkursie biorą udział prace plastyczne wykonane dowolną techniką (malarstwo, collage, rysunek, grafika, techniki mieszane)
 • Format prac A4 lub A3
 • Ocenie podlegać będą : pomysłowość, oryginalność pracy , estetyka wykonania, zgodność z tematem konkursu oraz samodzielność wykonania

Kategorie wiekowe:

Kategoria I  Uczniowie klas  0 – III

Kategoria II Uczniowie klas IV – VIII

 

TEMATYKA KONKURSU

Główne hasło konkursu brzmi: „WODA TO ŻYCIE”

 Tematem konkursu jest woda jako źródło wszelkiego życia na Ziemi. Nie ograniczamy tematu do jednego zagadnienia, dając uczestnikom swobodę ujęcia tematu.

TERMINY

 • Ostateczny termin dostarczenia prac 03.2023 (do p. Izabeli Wołek)
 • Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
 • Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 03.2023 podczas szkolnych obchodów Międzynarodowego Dnia Wody

 

NAGRODY

 • Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.
 • W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Dla autorów nagrodzonych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *