50 lat szkoły w Łysej Górze

Wiele tygodni przygotowań, dużo pracy, stresu, mnóstwo pomysłów mniej lub bardziej trafionych i oto w końcu nadszedł ten wielki dzień- 21 maja,  w ostatni czwartek, w naszym  Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyła się okolicznościowa uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły Tysiąclatki.

Obchody jubileuszowe rozpoczęły się tradycyjnie uroczystą mszą świętą koncelebrowaną, którą odprawili ksiądz proboszcz Marian Wikar, ksiądz pułkownik Marek Wesołowski – dyrektor LAKK oraz dwaj absolwenci naszej podstawówki- brat Izydor Wróbel i ksiądz Krzysztof Franczyk. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz, który równocześnie jest  nauczycielem religii. W kazaniu podkreślił   rolę, jaką szkoła odgrywa w wychowaniu i kształtowaniu młodego człowieka oraz zgodną współpracę kościoła, szkoły i rodziny.

Następnie, już w holu budynku, przy asyście kadetów z LAKK nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz. Tablicę tę ufundowali mieszkańcy Łysej Góry. Nie obyło się bez humorystycznego akcentu, ponieważ koreferent, w którego w tym wyjątkowym dniu wcielił się pan Aleksander Gurgul, dość raptownie zwrócił uwagę panu staroście  powiatu brzeskiego, iż zrywa wstęgę z niewłaściwej strony… Pan  starosta się nie obraził, zerwał tam, gdzie należało… Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m. in. emerytowani pracownicy, absolwenci, władze powiatu, gminy, przedstawiciel kuratorium oraz uczniowie i nauczyciele, mogli podziwiać liczne prace plastyczne naszych uczniów  zgromadzone na wystawach zatytułowanych Moja szkoła za sto lat oraz 50- lecie Tysiąclatki-konkurs rodzinny. Na szkolnym holu i korytarzach pojawiły się dwie nowe, stałe ekspozycje. Pierwsza to  zdjęcia pod wspólnym hasłem Łysa Góra, moja mała Ojczyzna- za pomoc w jej realizacji ogromne podziękowania należą się pani Renacie Najberek, która poświęciła mnóstwo czasu i energii, objechała i obfotografowała wieś, i dzięki temu na ścianie zawisły piękne zdjęcia, w większości autorstwa pani Renaty właśnie. Druga wystawa  to prace dzieci-Postacie z baśni i lektur. Projekty te w znaczący sposób wpłynęły na estetyczny wygląd  naszej szacownej Tysiąclatki, zachwyciły i gości, i rodziców, i pracowników szkoły, uczniów oczywiście też.

Kolejnym punktem programu było, już na sali gimnastycznej, przemówienie pana dyrektora Artura Potępy, któremu towarzyszyła współprowadząca , nauczycielka wychowania przedszkolnego, pani Aneta Sowa. W swoim wystąpieniu przybliżyli oni historię szkolnictwa w Łysej Górze, przyczynę wybudowania Szkoły Tysiąclecia, postać patrona podstawówki, Kuratora Jana Smolenia oraz funkcjonowanie placówki  w środowisku na przestrzeni 50-ciu lat. Oczywiście ze względu na ograniczenia czasowe pan dyrektor wspomniał tylko o najważniejszych  aspektach i sukcesach szkoły, ale i tak było się czym pochwalić.

Dyrektor nie zapomniał podziękować wszystkim, którzy poświęcili mnóstwo czasu i energii, aby obchody jubileuszu mogły dojść do skutku:” Zanim zaproszę Państwa na część artystyczną, chciałbym podziękować wszystkim, bez których zorganizowanie tego jubileuszu nie byłoby możliwe. Nauczycielom, którzy poświęcili  mnóstwo czasu i energii, aby przygotować dekorację szkoły, wszystkie gazetki, scenografię, prezentacje,  i inne elementy, aby ten wyjątkowy dzień należycie uczcić. Paniom, które napisały scenariusz uroczystości, przygotowały wspomnienia, naszym uczniom, którzy bez sprzeciwu znosili wszystkie próby i powtórki prób, chętnie uczestniczyli w pracach plastycznych  związanych z uroczystością.

Podziękowania należą się także pracownikom obsługi, pani sekretarce, której zakres obowiązków w tym czasie znacznie się poszerzył, wreszcie radzie rodziców i rodzicom, których pomoc była naprawdę nieoceniona. Lista przyjaciół szkoły okazała się naprawdę imponująca, dlatego wybaczcie Państwo, że nie wymieniam nikogo z nazwiska, ale serdecznie dziękuję wszystkim.”

Pani Aneta- współprowadząca nie zapomniała podziękować panu dyrektorowi: „Dziękujemy także, a może przede wszystkim panu dyrektorowi, który czuwał nad całością przedsięwzięcia i włożył wiele wysiłku w muzyczne opracowanie części artystycznej, którą będą mogli Państwo za chwilę obejrzeć.”

Teraz przyszedł czas na występy artystyczne, na początek uczniowie zaprezentowali koncert życzeń (wiązankę słowno- muzyczną) dedykowany wszystkim, którzy byli i są ze szkołą w różny sposób związani, tym którzy przez ostatnie 50 lat pracowali na sukces szkoły. O oprawę muzyczną zadbał pan dyrektor, a o dobór repertuaru i konferansjerkę panie Renata Wis oraz  Danuta Nalepa.  Słuchacze byli naprawdę pod ogromnym wrażeniem poziomu artystycznego, jaki zaprezentowali artyści, wśród których znaleźli się nasi uczniowie, absolwenci, rodzice i osoby zaprzyjaźnione ze szkołą, no i oczywiście pan dyrektor w roli pianisty. Bardzo profesjonalnie wypadły konferansjerki- Patrycja Sacha i Wiktoria Mleczko- uczennice VI klasy. Odpowiednio dobrane do okoliczności teksty wzruszyły do łez niejedną z zaproszonych osób. Jednocześnie emocje wywołały przygotowane ( ze starych fotografii odkurzonych z archiwalnych  kronik i pożyczonych z rodzinnych albumów absolwentów) przez panią Lidię Latochę- Mizera prezentacje, które stanowiły tło dla piosenek i recytowanych wierszy. Z wielkim sentymentem oglądano pokaz, który dodatkowo wzbogacały piękne łysogórskie krajobrazy. Elementem potęgującym pozytywny odbiór widowiska była niewyszukana, ale gustowna scenografia zaprojektowana i wykonana(ze skromną pomocą koleżanek)przez panią Cecylię Stypkę.

Ponieważ od 2009 roku jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym, wśród występujących nie mogło zabraknąć najmłodszych milusińskich z przedszkola. I tu brawurowo zaprezentowali się Milenka i Aleks, którzy pięknie i zabawnie zinterpretowali utwór Juliana Tuwima Okulary.

Ostatnim punktem części artystycznej był występ zespołu folklorystycznego Mali Łysogórzanie, który zaprezentował wiązankę tańców ludowych. Zespół założyła w 1997 roku pani Urszula Matura, nauczycielka  edukacji wczesnoszkolnej, a obecnie tancerzami opiekuje się pani Sabina Pantera- Migda, wychowawca świetlicy. Choreografią  od początku istnienia grupy zajmuje się pan Janusz Cierlik. Tańce i przyśpiewki ludowe dały przeciwwagę lirycznemu koncertowi życzeń, a cały występ artystyczny zebrał zasłużone brawa i gratulacje.

Kiedy emocje nieco opadły, pan dyrektor udzielił głosu gościom, którzy zechcieli się wypowiedzieć w tak ważnym dla społeczności szkolnej dniu. Popłynęły gratulacje i życzenia- głos zabrali m.in. starosta brzeski, pan Andrzej Potępa, wójt gminy Dębno, pan Wiesław Kozłowski, przewodniczący rady powiatu, pan Piotr Matura, emerytowany dyrektor placówki, pan Edward Prokop i dr Barbara Dyduch, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która swoją pracę dydaktyczną rozpoczęła właśnie w łysogórskiej placówce. Na ręce pana dyrektora złożono serdeczności i powinszowania- znakomitego występu, pięknej współpracy z młodzieżą, świetnych wyników pedagogicznych. Szkoła otrzymała też drobne upominki (statuetkę, książki), ale także deklarację rychłego remontu schodów( pan wójt).

Po uczcie duchowej przyszła pora na coś dla ciała- poczęstunek, którego przygotowaniem zajęła się Rada Rodziców. Przy stole przyszedł czas na pogawędki, wspomnienia, wzruszające anegdoty, po prostu na miło spędzony czas w gronie przyjaciół…

 Z okazji Jubileuszu został wydany okolicznościowy biuletyn -50 lat szkoły Tysiąclatki w Łysej Górze pod redakcją emerytowanego dyrektora, pana Prokopa. Druk w całości został sfinansowany przez zarząd kółka rolniczego w Łysej Górze. Rada Rodziców zadbała także o piękne okolicznościowe kubki z nadrukiem Tysiąclatki, cegiełki ze sprzedaży pomogą w sfinansowaniu licznych potrzeb szkoły. Pomimo iż pogoda nie dopisała, jubileusz okazał się pięknym świętem szkoły i łysogórskiej społeczności.

W piątek, 22 maja o godzinie 16.30 uroczysta akademia została powtórzona, aby każdy zainteresowany jubileuszem mógł obejrzeć  piękne występy, odwiedzić i zwiedzić przyjazne mury 50-letniej Tysiąclatki.

 Dyrektor, Grono Pedagogiczne, pracownicy szkoły i uczniowie  serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do uczczenia jubileuszu naszej szacownej Jubilatki,  którzy swoją pracą, zaangażowaniem i wielkim sercem tworzą nową historię tej szkoły.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *