„Czy to prawda, że sport to zdrowie. Nawet dziecko Ci to powie, albo narysuje..” – konkurs plastyczny

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja pn. Organizacja wydarzenia sportowo – rekreacyjnego “Zdrowy człowiek w zdrowym świecie” współfinansowany jest ze środków UE w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW na lata 2014 -2020.

 

Stowarzyszenie LKS Kłos Łysa Góra i ZSP w Łysej Górze  zaprasza dzieci i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Czy to prawda, że sport to zdrowie. Nawet dziecko Ci to powie, albo narysuje..” 

Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp.).
Termin składania prac upływa 28.09.2021 r. o godz. 15.00.

Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

POBIERZ: Konkurs Zdrowie i Sport – REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Szkolnego Organizatora Konkursu, którym jest pani Sabina Pantera-Migda.

Kontakt do szkoły:

tel. 14 66 57 315
e- mail:  sp-lg@dminadebno.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *