DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE KLASY 1

13 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zwanego powszechnie Dniem Nauczyciela, a także ślubowanie pierwszoklasistów. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie.

Klasa pierwsza, przygotowana przez wychowawczynię – panią Halinę Malik, zaprezentowała krótki program artystyczny – dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Jednak najistotniejszym dla nich momentem był sam akt ślubowania i pasowanie na ucznia przez Dyrektora Szkoły – p. Artura Potępę w obecności wszystkich zgromadzonych oraz pocztu sztandarowego.

Druga część akademii poświęcona została nauczycielom i pracownikom szkoły. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego (kl. VII oraz III gimnazjum) zaprezentowali humorystyczną, ukazaną w „krzywym zwierciadle” scenkę z życia szkoły. Przedstawienie urozmaiciły występy szkolnego zespołu muzycznego prowadzonego przez p. Dyrektora. Ponadto zebrani mieli okazję obejrzeć  przygotowaną przez uczniów prezentację będącą wyrazem podziękowania oraz uznania dla pracy nauczycieli, a reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali im drobne upominki.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał p. Dyrektor, który złożył życzenia i podziękował za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń, a także wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *