Komunikat

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

  • Nieuwzględnienie przedmiotu w podziale godzin nie oznacza braku obowiązku jego realizacji, jest to jedynie możliwość zajęcia się tematem w dogodnym dla ucznia terminie.
    Z wychowania fizycznego, religii, plastyki i innych przedmiotów nieuwzględnionych w podziale godzin uczniowie również będą otrzymywać oceny zarówno za zrealizowanie jak i niezrealizowanie zadanego materiału.
  • Aktywność fizyczna uczniów jest bardzo ważna. Mimo niesprzyjającej sytuacji zachęcamy do wykonywania zaleceń nauczycieli wf-u, kart aktywności fizycznej
    w miarę możliwości.
  • Udział ucznia w pracach zdalnych (otwieranie wiadomości Librus z zasobem lekcji, aktywność na portalach społecznościowych, lekcjach on-line), jest rodzajem obecności ucznia na zajęciach, co jest monitorowane przez nauczycieli przedmiotów
    i wychowawców klas. Pamiętajmy, że szkoła w Polsce jest obowiązkowa. W obecnej sytuacji jest to jedyny sposób monitorowania realizowania tego obowiązku przez ucznia. Wykonywanie zadań zleconych danego dnia przez nauczyciela jest obowiązkowe, jedynie godziny realizacji mogą być dowolne.
  • Sytuacja jest trudna dla wszystkich, dlatego zachęcamy do stałego kontaktu z nauczycielami, zadawania pytań, jeśli coś jest niejasne lub wymaga modyfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *