KONKURS: „CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM”- KL. III-VI

BIBLIOTEKA SZKOLNA I SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZAJĄ KONKURS CZYTELNICZY POD HASŁEM:

„CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM”

REGULAMIN KONKURSU:

1.KONKURS PRZEZNACZONY JEST DLA UCZNIÓW KLAS III-VI.
2.KONKURS PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W DWÓCH ETAPACH:
-ETAP I – PISEMNY – TEST ZE ZNAJOMOŚCI TREŚCI LITERATURY KONKURSOWEJ
-ETAP II – USTNY    – ZWYCIĘZCY ETAPU PISEMNEGO ZMIERZĄ SIĘ W RYWALIZACJI 1 Z 5     ODPOWIADAJĄC NA ZADANE PYTANIA
 LITERATURA KONKURSOWA DLA KLASY III:

  • DOROTA SUWALSKA: „PAN FORTEPIANEK”
  • GRZEGORZ KASDEPKE: „POKÓJ NIEGOŚCINNY”

LITERATURA KONKURSOWA DLA KLAS IV – VI

  • ŁUKASZ WIERZBICKI: „AFRYKA KAZIKA”
  • PAWEŁ BERĘSEWICZ: „KIEDY CHODZIŁEM Z JULKĄ MAJ”
  • BARBARA KOSMOWSKA; „DZIEWCZYNKA Z PARKU”

(KSIĄŻKI KONKURSOWE DOSTĘPNE SĄ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ)!

 I ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ  18.05.2016r.  ( tj. środa )W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

II ETAP KONKURSU ODBĘDZIE SIĘ 25.05.2016r. ( tj. środa )

3.KAŻDY UCZESTNIK KONKURSU OTRZYMA DODATKOWĄ OCENĘ CELUJĄCĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ DYPLOM I NAGRODĘ RZECZOWĄ.
4.SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONURSU DOSTEPNE SĄ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ.
UDZIAŁ W KONKURSIE NALEŻY ZGŁOSIĆ DO BIBLIOTEKARZA SZKOLNEGO DO DNIA 01.04.2016r (piątek ).

CEL KONKURSU:

– PROMOWANIE CZYTELNICTWA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH I STARSZYCH,
-ZACHĘCANIE DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWOŚCIAMI WYDAWNICZYMI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ MOBILIZOWANIE DO REGULARNEGO CZYTANIA,
-KSZTAŁCENIE WRAŻLIWOŚCI NA ODBIÓR SŁOWA PISANEGO,
–  ROZBUDZANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH PROMUJĄCYCH POZYTYWNE WZORCE ZACHOWAŃ, BUDUJĄCYCH POZYTYWNY STOSUNEK DO ŚWIATA I WIARĘ W SIEBIE,
-KSZTAŁTOWANIE WRAŻLIWOŚCI MORALNEJ I ESTETYCZNEJ PRZEZ KONTAKT Z LITERATURĄ,
-WDRAŻANIE UCZNIÓW DO   WŁAŚCIWEGO ZAGOSPODAROWANIA WOLNEGO CZASU,
-ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z LITERATURĄ KONKURSOWĄ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *