Mobilność kadry edukacji szkolnej w Łysej Górze – szkolenia zagraniczne

logo-erasmus-plus

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze realizuje obecnie projekty w ramach akcji KA 1 “Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Źródłem finansowania projektów są programy unijne Erasmus+ oraz PO WER. Głównym celem wdrożonych działań jest poprawa jakości pracy placówki przez udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych, w trakcie których podnoszą własne kompetencje zawodowe. Kadra pedagogiczna ZSP w Łysej Górze ma za sobą pierwsze szkolenia. W lipcu i sierpniu 2015 nauczyciele matematyki, informatyki, wychowania-fizycznego, nauczania początkowego oraz przedszkolnego wyjechali na 2-tygodniowe szkolenie językowe w zakresie języka angielskiego do Wielkiej Brytanii. Szkolenie miało na celu przygotowanie nauczycieli do kolejnych wyjazdów, tym razem na kursy specjalistyczne w języku angielskim. Nauczycielka języka angielskiego ukończyła 2-tygodniowy kurs na Malcie z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej na lekcjach. Realizacja projektów będzie trwała do czerwca 2017 roku. W kolejnych latach nauczyciele będą realizować szkolenia specjalistyczne w takich krajach, jak Malta, Islandia, Irlandia, Czechy oraz kolejne językowe w Wielkiej Brytanii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *