Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych

DSC00128.jpg

Ponieważ w Gminie Dębno zakończył się projekt Modernizacji Oddziałów  Przedszkolnych, dzisiaj, 22 września, w naszej szkole odbyła się ważna uroczystość – podsumowanie realizacji tego unijnego przedsięwzięcia. Dzięki  dodatkowym funduszom, znacznie wzbogaciło się zaplecze edukacyjne i rekreacyjne oddziału zerowego, a także unowocześniła szkolna kuchnia, która otrzymała nowy , potrzebny sprzęt. Było więc co świętować.

W uroczystej akademii z  udziałem wójta gminy Dębno, pana Wiesława Kozłowskiego, przedstawicieli  Urzędu Gminy, władz oświatowych oraz radnych gminy Dębno i sołtysa wsi Łysa Góra, pani Bożeny Sachy, nasi uczniowie zaprezentowali, czego się uczą i jak są wychowywani. W krótkich inscenizacjach uczniowie młodszych i starszych klas udowodnili, jak wiele umieją i potrafią. Pan dyrektor Artur Potępa przywitał gości, po czym rozpoczęła się część artystyczna, która nawiązywała do umiejętności dzieci zdobywanych w „zerówce”, tutaj popisały się nasze  pierwszaki. Następnie uczniowie klasy trzeciej pokazali, że nieobca jest dla nich znajomość najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza po zmroku, a ponieważ nasza placówka przystąpiła do ogólnopolskiego projektu Odblaskowa Szkoła, nawiązując do inscenizacji trzecioklasistów, mogliśmy się także pochwalić krótkim amatorskim filmikiem nagranym przez przedstawicieli klasy szóstej pt. „Odblaski ratują życie”. Po prezentacji wójt, pan Kozłowski, przekazał na ręce Przewodniczącej SU ufundowane przez Gminę Dębno odblaskowe opaski dla wszystkich uczniów naszej szkoły, za co serdecznie dziękujemy.

 Na zakończenie uczniowie starszych klas zaprezentowali wiązankę słowno – muzyczną poświęconą żołnierzom walczącym o wolność Ojczyzny w czasie II wojny światowej – wrzesień to przecież doskonały czas, by uczcić bohaterstwo i męstwo walczących.

Następnie głos zabrali goście, pan Kozłowski podsumował i omówił najważniejsze aspekty zrealizowanego projektu, a także podziękował panu dyrektorowi, nauczycielom i uczniom za zaproszenie i przygotowanie artystycznej oprawy uroczystości, przewodniczący rady gminy Pan Piotr Matura pogratulował występującym, a nawet nagrodził słodką niespodzianką, wspomniał także o innych znaczących inwestycjach w naszej placówce i w całej gminie. Na zakończenie głos zabrała pani sołtys Bożena Sacha, życząc wspaniałych sukcesów uczniom i nauczycielom.

Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Miejmy nadzieję, że podobne projekty realizowane w przyszłości okażą się równie ważne i pożyteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *