Oddział przygotowawczy dla młodzieży z Ukrainy

KOMUNIKAT

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuje, że od 14 marca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku zostaje otwarty oddział przygotowawczy dla młodzieży z Ukrainy.

Celem utworzenia klasy jest przygotowanie uczniów do pobierania nauki w Polsce oraz funkcjonowanie w nowym społeczeństwie poprzez naukę języka polskiego i innych zajęć edukacyjnych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Brzesku, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 2, 32-800 Brzesko, tel. (14) 68 63 837, e-mail: sekretariat@lobrzesko.edu.pl

ОГОЛОШЕННЯ

Повітове староство в Бжеску інформує, що з 14 березня 2022 р. в Загальноосвітньому Ліцеї ім. Миколи Коперника в Бжеску відкривається підготовче відділення для молоді з України.

Метою створення класу є підготовка учнів до навчання в Польщі та функціонування в новому суспільстві шляхом вивчення польської мови та інших освітніх заходів. Детальну інформацію можна отримати в Загальноосвітньому Ліцеї ім. Миколи Коперника в Бжеску, вул. Генерала Леопольда Окулицького 2, 32-800 Бжесько, тел. (14) 68 63 837, електронна пошта: sekretariat@lobrzesko.edu.pl

Щиро запрошуємо до нашої школи молодь з України.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *