„Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”

W klasach I-III temat zrealizowany podczas zajęć z wychowawcami w formie dyskusji w ramach realizowanego programu i w oparciu o gotowe konspekty zajęć. Klasy IV-VI temat zrealizowały podczas spotkania z higienistką szkolną, która przekazała uczniom ważne informacje, dotyczące uzależnień i konsekwencji wynikających z zażywania używek. Dla uczniów klas starszych został przeprowadzony konkurs na pracę plastyczną; uczniowie w grupach przygotowali plakaty „Stop używkom”, które zdobią korytarze szkoły.

„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.”

W klasach I-V temat zrealizowany podczas zajęć z wychowawcami w formie dyskusji, burzy mózgów najpierw z podziałem na grupy, później wspólnie. Klasa VI temat zrealizowała podczas spotkania na zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”. Uczniowie najpierw podzieleni na grupy chłopcy dziewczęta wymieniali się spostrzeżeniami, które następnie zostały skonfrontowane podczas wspólnej dyskusji.

„Nie jesteś sam”

W realizacji tematu „Nie jesteś sam” po raz kolejny pomogli nam zaproszeni goście, tym razem odwiedziły nas pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, pani kierownik i pani pedagog. Panie przeprowadziły spotkanie w dwóch grupach wiekowych, podczas spotkań przedstawiły dzieciom program pomocy społecznej, w jaki sposób pomagają, na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć uczniowie i ich rodzice, w jaki sposób można się z nimi kontaktować.

 Oprócz tego temat był zrealizowany w każdej klasie w ramach godziny wychowawczej, nauczyciele prowadzili z uczniami dyskusje jak trudno jest przyznać się do problemu i w jaki sposób my jako nauczyciele a oni jako uczniowie możemy się wspierać wzajemnie i osoby potrzebujące pomocy. Najważniejszym wysuniętym wnioskiem był fakt, iż nie są sami i zawsze mogą liczyć na pomoc z wielu źródeł, najważniejsze to zauważyć problem i odważyć się poprosić o pomoc.

Skip to content