3 Maja

W miniony poniedziałek (5 maja), w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia, poświęcona 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Celem apelu było kształtowanie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej. Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Czytaj dalej 3 Maja

Co zmieniamy?

„Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”

W każdej klasie przeprowadzone zostały zajęcia w oparciu o konspekt zaproponowany przez „Bezpieczną szkołę – Bezpieczny uczeń”. Po zrealizowaniu tematów w każdej klasie zorganizowany został konkurs w dwóch grupach wiekowych. Konkurs plastyczny dla klas I-III i konkurs polonistyczny dla klas IV-VI, którego tematem było „Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”.

„Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”

         

Przy współpracy z Publiczną Biblioteką w Łysej Górze, uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach w bibliotece publicznej, prowadzonych przez bibliotekarkę, panią Prokop. Podczas zajęć uczniowie zobaczą jak wyglądają pozycje książkowe pisane Alfabetem Braille’a, wykonają zadania, które mamy nadzieję uświadomią im jak trudno jest być niewidomym. Czytaj dalej „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność”

„Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić”

W klasach I-III temat zrealizowany podczas zajęć z wychowawcami w formie dyskusji w ramach realizowanego programu i w oparciu o gotowe konspekty zajęć. Klasy IV-VI temat zrealizowały podczas spotkania z higienistką szkolną, która przekazała uczniom ważne informacje, dotyczące uzależnień i konsekwencji wynikających z zażywania używek. Dla uczniów klas starszych został przeprowadzony konkurs na pracę plastyczną; uczniowie w grupach przygotowali plakaty „Stop używkom”, które zdobią korytarze szkoły.

„Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.”

W klasach I-V temat zrealizowany podczas zajęć z wychowawcami w formie dyskusji, burzy mózgów najpierw z podziałem na grupy, później wspólnie. Klasa VI temat zrealizowała podczas spotkania na zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”. Uczniowie najpierw podzieleni na grupy chłopcy dziewczęta wymieniali się spostrzeżeniami, które następnie zostały skonfrontowane podczas wspólnej dyskusji.

„Nie jesteś sam”

W realizacji tematu „Nie jesteś sam” po raz kolejny pomogli nam zaproszeni goście, tym razem odwiedziły nas pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie, pani kierownik i pani pedagog. Panie przeprowadziły spotkanie w dwóch grupach wiekowych, podczas spotkań przedstawiły dzieciom program pomocy społecznej, w jaki sposób pomagają, na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć uczniowie i ich rodzice, w jaki sposób można się z nimi kontaktować.

 Oprócz tego temat był zrealizowany w każdej klasie w ramach godziny wychowawczej, nauczyciele prowadzili z uczniami dyskusje jak trudno jest przyznać się do problemu i w jaki sposób my jako nauczyciele a oni jako uczniowie możemy się wspierać wzajemnie i osoby potrzebujące pomocy. Najważniejszym wysuniętym wnioskiem był fakt, iż nie są sami i zawsze mogą liczyć na pomoc z wielu źródeł, najważniejsze to zauważyć problem i odważyć się poprosić o pomoc.

Skip to content