Stypendium Wójta Gminy Dębno

Stypendium Wójta Gminy Dębno jest przyznawane uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Dębno z wyłączeniem uczniów klas I- III szkoły podstawowej.

Jako formę realizacji Programu ustanowiono nagrodę pieniężną
o charakterze motywacyjnym pn. „Stypendium Wójta Gminy Dębno”.

Stypendium Wójta przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5,75 szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne oraz szczególne osiągnięcia sportowe
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Dębno należy składać na dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno w terminie od dnia 1 czerwca  do dnia 30 czerwca.

Do wniosku, o którym mowa należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

WIĘCEJ INFORMACJI I WZÓR WNIOSKU: http://www.gminadebno.pl/ogloszenia,3467.html

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *