UWAGA KONKURS!

Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysłanie kartek świątecznych. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie, z życzeniami płynącymi prosto z serca. Dlatego Samorząd Uczniowski i biblioteka szkolna ogłaszają konkurs dla uczniów klas I-VIII na
NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

I. Cele konkursu:

-Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
-Popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
-Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy  wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
-Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
-Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
-Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli,
-Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.
Obejmuje trzy grupy wiekowe:

I grupa wiekowa – uczniowie z klas I – III,
II grupa wiekowa – uczniowie z klas IV – VI,
III grupa wiekowa – uczniowie z klas VII – VIII.

III. Warunki:

-Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej  w formacie A 4,
-Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia,
-Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę  wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.,  praca powinna być wykonana estetycznie,

Zdjęcie kartki bożonarodzeniowej lub ( jeżeli jest to praca wykonana w progr. komputerowym graficznym) plik z pracą  należy wysłać do organizatora konkursu na adres retowi@interia.pl do 22 grudnia 2020r.

IV. Ocena i nagrody:

Kartki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

– poziom artystyczny wykonanej pracy,
– oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania,
– wkład  pracy,
– stopień nawiązania do tradycji,
– walory plastyczne.

UWAGA: Ocenie podlegać będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie!

Komisja Konkursowa  ogłosi wyniki konkursu do dnia 15 stycznia 2021 roku . Dla laureatów z każdej grupy wiekowej przewidziane są upominki  rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.

Nagrody sponsoruje Rada Rodziców.

Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac,  zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły

Informacji dotyczących konkursu udziela p. Renata Wis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *