UWAGA KONKURS!

Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysłanie kartek świątecznych. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie, z życzeniami płynącymi prosto z serca. Dlatego Samorząd Uczniowski i biblioteka szkolna ogłaszają konkurs dla uczniów klas I-VIII na
NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

I. Cele konkursu:

-Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu,
-Popularyzowanie polskich tradycji świątecznych,
-Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy  wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia,
-Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży,
-Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej,
-Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli,
-Nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

II. Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej.
Obejmuje trzy grupy wiekowe:

I grupa wiekowa – uczniowie z klas I – III,
II grupa wiekowa – uczniowie z klas IV – VI,
III grupa wiekowa – uczniowie z klas VII – VIII.

III. Warunki:

-Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – kartki bożonarodzeniowej  w formacie A 4,
-Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia,
-Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę  wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną – rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.,  praca powinna być wykonana estetycznie,

Zdjęcie kartki bożonarodzeniowej lub ( jeżeli jest to praca wykonana w progr. komputerowym graficznym) plik z pracą  należy wysłać do organizatora konkursu na adres retowi@interia.pl do 22 grudnia 2020r.

IV. Ocena i nagrody:

Kartki bożonarodzeniowe będą oceniane według następujących kryteriów:

– poziom artystyczny wykonanej pracy,
– oryginalność, pomysłowość, estetyka wykonania,
– wkład  pracy,
– stopień nawiązania do tradycji,
– walory plastyczne.

UWAGA: Ocenie podlegać będą wyłącznie prace wykonane samodzielnie!

Komisja Konkursowa  ogłosi wyniki konkursu do dnia 15 stycznia 2021 roku . Dla laureatów z każdej grupy wiekowej przewidziane są upominki  rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymają dyplomy.

Nagrody sponsoruje Rada Rodziców.

Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac,  zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły

Informacji dotyczących konkursu udziela p. Renata Wis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *