KIERMASZ PIERNICZKÓW ŚWIĄTECZNYCH – RELACJA

Klasa VI oraz Szkolne Koło Caritas wyszły z inicjatywą zorganizowania Kiermaszu Pierniczków Świątecznych i Innych Łakoci, aby finansowo pomóc choremu Kubie. Uczniowie własnoręcznie wykonali piękne, smaczne i kolorowe pierniczki. Jednego dnia wypiekali ciasto, drugiego ozdabiali według własnych  pomysłów i przy użyciu różnych materiałów dekoracyjnych.

Pomysł na pomoc chłopcu okazał się bardzo dobry, ponieważ na jednej długiej przerwie wszystkie wykonane pierniczki zostały sprzedane. Zgromadzone środki 
w kwocie 250 złotych zostały przekazane dla potrzebującego Kuby, a pozostałą część  wykorzystano na bieżące potrzeby klasowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom uczniów klasy VI, którzy pomogli w zorganizowaniu pieczenia pierniczków, wykonali ciasto, przekazali materiały do dekoracji. Szczególne podziękowania kierujemy dla pani Iwony Danilewicz za pomoc przy wypiekach  i poświęcony czas.

Facebook

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA I DODATKOWE DNI WOLNE

Zgodnie z  podstawą prawną:  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603

23-31 grudnia 2019r. jest to Zimowa przerwa świąteczna
(dni wolne od zajęć)

2-3 stycznia 2020r.  są to ustalone dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych na rok szkolny 2019/20

Jeżeli natomiast istniałaby potrzeba zorganizowania opieki nad państwa dzieckiem w tych dniach, proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu szkoły, telefonicznie lub osobiście do dnia 17.12.2019r. (wtorek) w celu ustalenia dyżuru dla dziecka.

W te dni nie jest przewidziane wyżywienie dla dzieci będących na dyżurze szkolnym.

 

Facebook

„Math challenges” – Gminny Konkurs Matematyczny w języku angielskim 

Państwo Dyrektorzy
oraz
Nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych 

Dębińskie Centrum Kultury i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łysej Górze
zaprasza wszystkich chętnych uczniów
do udziału w 
II edycji Gminnego Konkursu Matematycznego w języku angielskim 
dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych 

„Math challenges” 

Konkurs podzielony jest na 2 etapy – etap szkolny i etap gminny.
Etap szkolny planowany jest na

18 grudnia 2019r.  – środa

Organizatorzy:
Dębińskie Centrum Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łysej Górze  

Do zaproszenia dołączamy regulamin konkursu – prosimy się z nim zapoznać. 

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPROSZENIE I REGULAMIN:  Gminny Konkurs – Math challenges 2019

PRZYKŁADOWE ZADANIA:  Zadania Math challenges – etap szkolny

 

PRZYKŁADOWE ZADANIA: Zadania Math challenges – etap gminny

SŁOWNIK POJĘĆ: Math challenges – słownik

 

Facebook

Rozstrzygnięcie konkursów: „Jesteśmy stąd” i „Fotografia sportowa”.

Wręczenie nagród dla zwycięzców rodzinnego konkursu plastycznego pod hasłem: „Jesteśmy stąd” oraz konkursu fotograficznego o tematyce sportowej: „Fotografia sportowa”.

 Zaproszeni goście – pan Bogdan Bibro prezes OSP Łysa Góra wręczył uczniom nagrody i dyplomy za udział w konkursie plastycznym, a pan Wacław Batko – prezes LKS Kłos Łysa Góra  wręczył dyplomy i nagrody dla uczniów, którzy wykonali zdęcia o tematyce sportowej. 

Konkursy zostały zorganizowane dzięki finansowemu wsparciu Zarządu Powiatu Brzeskiego. 

Zespół Szkolno  -Przedszkolny serdecznie dziękuje Organizatorom  i Sponsorom za współpracę.

Facebook

NIECODZIENNA LEKCJA BIOLOGII

W naszej szkole dnia 21 listopada odbyła się prelekcja pod hasłem: „Nietoperze – co o nich wiemy?” zaprezentowana przez zaproszonego gościa p. Wojciecha Sanka – dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice oraz asystentkę p. Katarzynę Hołdę

– przewodnika turystycznego. Niecodzienna lekcja biologii została zorganizowana dla starszych klas IV- VI oraz młodszych I-III. 

Prowadzący w ciekawy i interesujący sposób przedstawili uczniom najważniejsze informacje dotyczące: trybu życia tych ssaków, ochrony  gatunków, ciekawostki i wiele innych cennych informacji. Na zakończenie zdaniem uczniów było jak najszybsze rozwiązanie krzyżówki z hasłem i podanie poprawnej odpowiedzi. Ci, którzy podali hasło najszybciej otrzymali książeczki i słodkie upominki. 

Uczniowie klas młodszych również zainteresowali się przedstawianym tematem, zadawali mnóstwo pytań a na zakończenie otrzymali również słodkie drobiazgi.

Facebook

21 LISTOPADA -Zebranie z rodzicami uczniów kl. 0-8

Zapraszamy rodziców uczniów klas 0-8 na zebranie, które odbędzie się w czwartek (21.11.2019r) o godz. 17.00. Tematyka zebrania ogólnego (na sali gimnastycznej): opieka stomatologiczna w szkole, próbne egzaminy ósmoklasisty, zmiany w podziale godzin (pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole), spotkanie z psychologiem panią B.Cholewą pod hasłem „Przemoc domowa i rówieśnicza”.

Po zebraniu ogólnym odbędą się spotkania w klasach z wychowawcami.

Facebook