GRAND PRIX-NAGRODA WÓJTA GMINY DĘBNO DLA UCZENNICY NASZEJ SZKOŁY

Dnia 22.03.2018r. w DCK w Jastwi odbył  się X Jubileuszowy Gminny Konkurs Piosenki pt. ,,Rozśpiewane Przedszkola i Szkoły”,
w którym uczestniczyły: Patrycja Danilewicz z klasy ,,0” i Tatiana Szczupak z  klasy II. Patrycja wykonała  piosenkę pt. ,,Cud w szafie”,
a Tatiana ,,Kolorowy wiatr”.

Oprócz umiejętności wokalnych, dziewczynki wykazały się dużym talentem scenicznym, czym podbiły serca jury
i publiczności.
Pewnie dlatego, obie reprezentantki zajęły
I miejsca w swoich kategoriach wiekowych.

Ponadto, Tatiana Szczupak zdobyła GRAND PRIX- nagrodę Wójta Gminy Dębno- pana Wiesława Kozłowskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Facebook

WARSZTATY PLASTYCZNE SZKOLNEGO KOŁA WALONTARIATU

W dniu 20 marca w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” odbyły się kolejne warsztaty plastyczne pod hasłem: „Sami tworzymy wielkanocne ozdoby” przeprowadzone przez uczennice naszej szkoły należące do szkolnego klubu wolontariatu oraz ich opiekunów. Wychowankowie wykonali piękne zajączki
z siana.

Po zajęciach otrzymali słodkie wielkanocne upominki zgromadzone w kolejnej szkolnej zbiórce wraz z życzeniami świątecznymi. Po raz kolejny spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

Serdecznie dziękujemy uczniom naszej szkoły, szczególnie klasie 0 i klasom I- III za najliczniejsze przyłączenie się do akcji. Dzięki waszej hojności udało nam się zebrać 16 kg wielkanocnych słodkości.

 

Facebook

KONKURS „CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM”

BIBLIOTEKA SZKOLNA I SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZAJĄ KONKURS CZYTELNICZY POD HASŁEM:„CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM” 

REGULAMIN KONKURSU:

  1. KONKURS CZYTELNICZY PRZEZNACZONY JEST DLA KLAS III– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ VI –III GIMNAZJUM
  2. KONKURS ORGAZNIZOWANY JEST W DWÓCH ETAPACH:

I ETAP – TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK

II ETAP – CZĘŚĆ USTNA DLA UCZNIÓW, KTÓRZY NA TEŚCIE OTRZYMAJĄ NAJWIĘCEJ PUNKTÓW NA ZASADZIE „JEDEN Z DZIESIĘCIU”.

  LITERATURA KONKURSOWA:             Czytaj dalej KONKURS „CZYTAM, ROZUMIEM, WIEM”

Facebook

KONKURS „CZYTAM I  ILUSTRUJĘ”

BIBLIOTEKA SZKOLNA I SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZAJĄ KONKURS PLASTYCZNY POD HASŁEM: „CZYTAM I  ILUSTRUJĘ

REGULAMIN KONKURSU:

  1. KONKURS PLASTYCZNY PRZEZNACZONY JEST DLA KLAS I-II
  2. ZADANIEM UCZNIÓW JEST WYKONANIE ILUSTRACJI LUB WŁASNEGO PROJEKTU OKŁADKI DO JEDNEJ WYBRANEJ KSIĄŻKI DLA DZIECI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W BIBLIOTECE.
  3. PRACE PLASTYCZNE NALEŻY WYKONAĆ NA FORMACIE PAPIERU A3. 

Czytaj dalej KONKURS „CZYTAM I  ILUSTRUJĘ”

Facebook

Obchody DBI 2018

6 lutego 2018r. obchodziliśmy DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU  pod hasłem: „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

W związku z tym w szkole zorganizowano  spotkania z przedstawicielami policji dla uczniów klas młodszych i starszych. Prelekcje dotyczyła zagrożeń w Internecie, z jakimi mogą spotkać się uczniowie. Następnie odbyły się też zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I – III, IV- VI  oraz II – III Gimnazjum przeprowadzone przez uczniów należących do Samorządu Uczniowskiego pod kierunkiem nauczycieli. Uczniowie oglądali wybrane filmy edukacyjne i prezentacje, na podstawie których przeprowadzono dyskusje i rozmowy oraz wypełniali tematyczne ankiety.

Wybrane materiały:
– klasy I – III bajki z serii „Owce w Sieci” oraz „1,2,3 Internet”
-klasy IV – VI film pt.: „Gdzie jest Mimi?” oraz ankieta: „Bezpieczeństwo w Internecie”
-klasy II – III G film pt.: „Gdzie jest Mimi?” oraz quiz wiedzy o Internecie.

Dwa dni później rozstrzygnięto szkolny konkurs  plastyczny pod hasłem: „Bezpieczeństwo i szacunek w sieci w odniesieniu do innych oraz własnej osoby” skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Facebook