Plan zajęć na czas zamknięcia szkół

Przesyłamy Państwu nowy plan zajęć na czas zamknięcia szkół. 

Jak informowaliśmy wcześniej, na planie zajęć zostały naniesione poprawki. Zostały dołożone przedmioty w klasach starszych. Zmieniona została również kolejność przedmiotów jest bardzo zbliżona do normalnego podziału godzin.

Przedmioty danego dnia nie wskazują, o której godzinie lub w jakiej kolejności będą realizowane, jest to jedynie informacja, z których przedmiotów tego dnia będzie realizowana podstawa programowa, z czego temat, materiał, zadanie. Uczniowie wykonują zadania
w możliwym dla siebie czasie tego dnia. 

Ze względu na zaistniałą sytuację, nie wszystkie przedmioty są uwzględnione w podziale godzin (zwłaszcza w klasach starszych).
Z tych przedmiotów materiały będą raz na tydzień przesyłane do uczniów i zamieszczane na stronie szkoły, aby uczniowie mogli samodzielnie zdecydować, którego dnia je będą realizować.  

Zachęcamy do korzystania.

KLIKNIJ, BY POWIĘKSZYĆ:

PLAN-LEKCJI-OD-30.03.

DO POBRANIA:http://www.szkolalg.pl/wp-content/uploads/2020/03/PLANY-LEKCJI-od-30.03.pdf

Najlepsze życzenia z okazji Dnia Ojca

Chcę być taki, jak tata

Chcę być silny, jak mój tata.
Nie bać się starszego brata.
Chcę być duży i odważny.
Być dla wszystkich bardzo ważny.
Umieć młotkiem przybić gwóźdź.
Sam na ryby z tatą pójść.
Pomóc tacie krawat wiązać.
I na siostrę się nie dąsać.
Kiedy auto się zepsuje,
Tata zawsze zreperuje.
Chcę jak tata wszystko umieć.
Dużo wiedzieć i rozumieć.

 

 
 

Spacer z tatą

A kiedy będzie słońce i lato
 Pójdziemy sobie na spacer z tatą.
 Ja będę miała nową sukienkę, 
Tato będzie mnie trzymał za rękę.  

Pójdziemy wolno, prosto przed siebie,
 Będziemy liczyć chmury na niebie,  
Będziemy liczyć drzewa przy drodze,  
Będziemy skakać na jednej nodze.  

Miniemy kino, przedszkole i aptekę,  
Jeszcze spojrzymy z mostu, na rzekę,  
Jeszcze okruchy rzucimy falom,  
Kupimy w kiosku różowy balon. 

Kiedy będę już bardzo zmęczona,  
Tato posadzi mnie na ramiona  
(tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi).
 A wokół ludzie będą się dziwić,
 I wszyscy będziemy patrzyli na to,  
Jak na barana niesie mnie tato.

 

List do taty

Kiedy już sobie odpoczniesz,
Odłożysz gazetę i teczkę,
To wtedy Tato kochany
Zaproszę Cię na wycieczkę.

Będziemy razem wędrować
Trzymając się za ręce,
Po piasku pełnym marzeń-
– tylko Ja, Ty i nikt więcej.

Wejdziemy na stare drzewo
Tam, gdzie czarodziej ptak
 lata I stamtąd zobaczymy
Wszystkie kolory świata.

Porozmawiamy sobie
spokojnie O gwiazdach i
 rakiecie, O skarbie,
tym za szafą I Twoim
Wielkim Świecie.

A gdy już zejdziemy na ziemię
Tuż przed podróży końcem
Szepnę ci tato nieśmiało:
Pamiętaj, Ty też byłeś
chłopcem!

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW+HARMONOGRAM KONSULTACJI

HARMONOGRAM KONSULTACJI
DLA KLASY ÓSMEJ

 

Poniedziałek 25.05  Wtorek 26.05 Środa 27.05 Czwartek 28.05 Piątek 29.05
10.00-11.00 

język angielski

10.00 – 11.00 język polski   10.00 – 11.00 

język polski

 
11.15 – 12.15 matematyka     11.15 – 12.15 matematyka  

Konsultacje odbywać się będą w sali nr 5.

 Na wybraną konsultację należy się zapisać w terminie do 22 maja 2020 r. (piątek) do godziny 12.00  przez dziennik librus wysyłając wiadomość do p. Lidii Latocha-Mizera.  Zapisując się na konsultację należy podać przedmiot,  datę i  godzinę konsultacji zgodnie z harmonogramem. Konsultacje są dobrowolne (szkoła stwarza możliwość kontaktu z nauczycielem dla tych uczniów, którzy wyrażą taką chęć). W zależności od ilości zgłoszonych uczniów konsultacje będą mieć charakter indywidualny lub grupowy, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności sanitarnych (grupa łącznie z nauczycielem nie może przekroczyć 12 osób). 

Pozostałe informacje będą podane w najbliższym czasie na stronie szkoły i w ogłoszeniach na dzienniku Librus.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN – WYTYCZNE

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
 na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br.termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br.termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
  • od 15 do 22 czerwca br.będzie można składać wnioski do szkoły dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Terminy uzupełnienia wniosków

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

  • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
  • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, W TYM WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifik. ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.

W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZAPOZNANIE SIĘ RODZICÓW I UCZNIÓW Z WYNIKAMI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W FORMIE LIST KANDYDATÓW (ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH ORAZ PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH) MOŻE ODBYWAĆ SIĘ ZA POMOCĄ STRON INTERNETOWYCH TYCH JEDNOSTEK.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia brw szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

  • W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłoszone będą 19 sierpnia 2020 r.

Postępowanie uzupełniające

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach.

OFERTY SZKÓŁ I RANKINGI

PRZELICZANIE PUNKTÓW

  • Jak przeliczane są punkty:

https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Rekrutacja-do-liceum-2020-PUNKTY-jak-przeliczyc-punkty-do-liceum-KALKULATOR-PUNKTOW

https://www.nowaera.pl/szkola-srednia-bez-tajemnic/jak-obliczac-punkty

Sprawdzisz tu orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej.
Do obliczenia orientacyjnej liczby punktów będziesz potrzebować:
-wyników z egzaminu ósmoklasisty,
-ocenę z wybranych przedmiotów ze świadectwa ukończenia 8 klasy*,
-informacji o dodatkowych aktywnościach (np. wolontariat).

O tym, jakie przedmioty ze świadectwa (poza językiem polskim i matematyką) są punktowane w danej szkole średniej, decyduje jej dyrektor.

STRONA DORADZTWA ZAWODOWEGO:

http://www.szkolalg.pl/doradztwo-zawodowe/

Gminny Konkurs Plastyczny „Zamkowy obraz”

Wójt Gminy Dębno, kustosz Muzeum Zamek w Dębnie oraz dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury zapraszają do udziału
w konkursie plastycznym „Zamkowy obraz”, organizowanym online. Tematem przewodnim konkursu jest najważniejszy zabytek naszego regionu – Zamek w Dębnie. Zdjęcie pracy, wykonanej w dowolnej technice, należy przesłać do 18 czerwca 2020 do 14.00 wraz z kartą zgłoszeń na adres poczty elektronicznej zamek@kulturadebno.pl. Konkurs nawiązuje do organizowanego corocznie integracyjnego pleneru malarskiego wokół Zamku w Dębnie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Dębno do stworzenia wirtualnej galerii naszego lokalnego dziedzictwa. 
Szczegóły w regulaminie:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Projekt „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wraz Małopolskim Kuratorem Oświaty zapraszają wszystkich uczniów szkół podstawowych z całej Małopolski do wzięcia udziału w projekcie pt. „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”. Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa, w której dzieci
i młodzież w ciekawy, atrakcyjny i komunikatywny sposób poinformują seniorów z jak nie stać się ofiarą oszustwa.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przygotowali krótki film instruktażowy w którym omawiają najczęstsze sposoby działania oszustów. Zadaniem uczniów będzie wybranie jednego ze sposobów i ostrzeżenie przed nim seniora ze swojego otoczenia (rodzina, znajomi, sąsiedzi).

Forma wykonania zadania jest dowolna. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem pandemii, może to być np. plakat, list, krótka scenka dramatyczna lub nawet rozmowa telefoniczna.

Udział w projekcie da uczniom możliwość rozwinięcia swojej kreatywności, a przede wszystkim uwrażliwi ich na potrzeby
i sytuację osób starszych. Seniorzy, natomiast zostaną poinformowani o zagrożeniach, dzięki czemu unikną nieprzyjemnych sytuacji, które narażą ich nie tylko na utratę, często nawet całego dorobku życia ale również niepotrzebny stres.

Organizatorem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji
w Krakowie Wydział Prewencji a  partnerem Małopolski Kurator Oświaty.

Stypendium Wójta Gminy Dębno

Stypendium Wójta Gminy Dębno jest przyznawane uczniom zamieszkałych na terenie Gminy Dębno z wyłączeniem uczniów klas I- III szkoły podstawowej.

Jako formę realizacji Programu ustanowiono nagrodę pieniężną
o charakterze motywacyjnym pn. „Stypendium Wójta Gminy Dębno”.

Stypendium Wójta przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce średnia ocen 5,75 szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne oraz szczególne osiągnięcia sportowe
za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.

Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Dębno należy składać na dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno w terminie od dnia 1 czerwca  do dnia 30 czerwca.

Do wniosku, o którym mowa należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

WIĘCEJ INFORMACJI I WZÓR WNIOSKU: http://www.gminadebno.pl/ogloszenia,3467.html