Uroczystość Przyjęcia Nowego Sztandaru

Niewielka szkoła – wielkie święto. Wieloletnia tradycja i kolejna  historyczna data. 14 czerwca 2022 roku – dzień, w którym Szkoła Podstawowa im. Kuratora Jana Smolenia przyjęła nowy Sztandar i równocześnie pożegnała chorągiew służącą jej dumnie przez ostatnie 38 lat. Starannie przygotowywana przez wiele miesięcy uroczystość z pewnością zapisze się na kartach szkolnej kroniki jako jedna z najważniejszych, najwznioślejszych i najpiękniejszych chwil w dziejach naszej placówki.

Uroczyste poświęcenie Sztandaru

Poranek w łysogórskiej podstawówce to wspaniale udekorowana motywem kwitnących jabłoni sala gimnastyczna, a w niej: dźwięki ostatnich przygotowań, uroczysty ślad zaznaczony na każdym detalu i… wyczekiwanie, ba, może nawet lekkie zniecierpliwienie przenikające atmosferę tuż przed wielkim wydarzeniem.

Wreszcie, zgodnie z planem, przed godziną 9.00, przyodziani w stroje galowe uczniowie wyruszyli wraz z wychowawcami w stronę Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Łysej Górze, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej.

Nabożeństwo odprawił ks. proboszcz – Krzysztof Szkarłat. Następnie dokonał uroczystego aktu poświęcenia nowego Sztandaru wprowadzonego uprzednio przez poczet złożony z trojga rodziców. Odświętnych barw nadała wydarzeniu obecność wszystkich pocztów sztandarowych szkół gminy Dębno wraz z chorągwiami.

Przyjęcie chorągwi i ślubowanie

W sali gimnastycznej zapanował gwar – uczniowie, nauczyciele i goście zapełniali przestrzeń. Tuż po godzinie 10.00, wraz z wprowadzeniem sztandarów – zarówno naszej szkoły, jak i lokalnych placówek, rozpoczęła się ceremonia. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły – p. Artur Potępa serdecznie przywitał zebranych. 

W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Andrzej Potępa – Starosta Powiatu Brzeskiego, Wiesław Kozłowski – Wójt Gminy Dębno, Zbigniew Nowak – Wizytator KO Delegatury w Tarnowie, Piotr Matura – Przewodniczący Rady Gminy Dębno, Marek Przeklasa –  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu, Prezes ZNP, Anna Mikosz – Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego, Łukasz Przybyło – Dyrektor Dębińskiego Centrum Kultury w Jastwi, Krzysztof Szkarłat – Proboszcz łysogórskiej Parafii, Bożena Sacha – Sołtys, Renata Najberek – Przewodnicząca Rady Rodziców, Bogdan Bibro – Prezes OSP w Łysej Górze, Ewa Niemiec – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Łysogórskiej – KRAKUS, Zofia Kapusta – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich wraz z przedstawicielką organizacji p. Władysławą Kutek, Jolanta Piech – Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łysej Górze, Agata Sady –  Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Dębno, emerytowani nauczyciele wraz z dyrektor, panią Anną Niemiec. Wszystkim gościom jeszcze raz dziękujemy za przybycie.

Pan dyrektor przypomniał, że sztandar to nie tylko znak rozpoznawczy szkoły, ale również świadectwo jej historii, Patrona, wyznawanych wartości oraz tradycji. To symbol więzi pomiędzy szkołą i jej najbliższym środowiskiem; atrybut łączący przeszłe, obecne, a także przyszłe pokolenia. Nadmienił również, że w związku z powyższym, dotychczasowy sztandar – nasza duma i świętość, zajmie honorowe miejsce w gablocie w holu szkoły.

Zob. OPIS SZTANDARU

Następnie głos zabrali prowadzący, nauczyciele naszej placówki – p. Aneta Sowa i p. Mikołaj Gurgul, którzy zarysowali sięgające 1898 roku dzieje szkoły oraz historię pierwszego Sztandaru (przyjętego 12 maja 1984 roku). Konferansjerzy przedstawili także krótką biografię naszego patrona – Jana Smolenia – łysogórzanina żyjącego w latach 1901-1945; Kuratora Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach; kierownika i organizatora tajnego nauczania w czasach II wojny światowej. Podróż w przeszłość urozmaicił pokaz pamiątkowych fotografii.  

Poczucie powagi i wzniosłości narastały w każdej kolejnej chwili… Najpierw, gdy dokonywano szczegółowej prezentacji nowego sztandaru, cisza wywołana ciekawością ogarnęła zebranych…  Zaraz po tym nastąpiło uroczyste przekazanie chorągwi dyrektorowi szkoły przez przedstawicieli Rady Rodziców i lokalną społeczność reprezentowaną przez panią Sołtys wsi Łysa Góra:
 – Przekazuję ten Sztandar (…) jako symbol najwyższych wartości: honoru i poszanowania ojczyzny. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy
i wzorowej nauki – podkreśliła pani Bożena Sacha. Pan dyrektor w imieniu Rady Pedagogicznej zapewnił, że sztandar, będzie symbolem wartości stanowiących fundament pracy wychowawczej naszej szkoły, a następnie złożył chorągiew na ręce uczniów: – Przyjmujemy sztandar szkoły, obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i zawsze godnie reprezentować naszą szkołę. Po tych słowach przewodniczącego samorządu, przedstawiciele grona uczniowskiego złożyli uroczyste ślubowanie.

Ceremonię zwieńczyły przemówienia wygłoszone przez zaproszonych gości. Pan dyrektor odczytał również list przesłany przez panią mgr Katarzyna Łozę – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Smolenia w Bytomiu. Miłym słowom nie było końca, a z każdej wypowiedzi wybrzmiewały wspólne nuty – gratulacje dla szkoły, szacunek i uznanie dla nowego Sztandaru oraz Patrona szkoły. Z okazji naszego święta zostaliśmy również hojnie obdarowani.

Podziękowania

W tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla: Wójta Gminy Dębno za przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych oraz Przewodniczącego Rady Gminy Dębno za przekazanie do biblioteki szkolnej książek o pokaźnej wartości.

Wyrażamy także ogromną wdzięczność dla osób i przedstawicieli instytucji, które wspomogły sfinansowanie nowego Sztandaru szkoły. Byli to: Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łysej Górze, Rodzice uczniów, Sołtys wsi Łysa Góra pani Bożena Sacha oraz członkowie Rady Sołeckiej, Członkowie Zarządu Kółka Rolniczego w Łysej Górze, Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Andrzej Potępa, Emerytowani nauczyciele i dyrektorzy szkoły w Łysej Górze, Absolwent szkoły Pan Aleksander Mleczko.

Część artystyczna – uczniowie ZSP witają nowy Sztandar

Chociaż tuż po przemówieniach poczty sztandarowe opuściły progi naszej sali gimnastycznej, to wzniosłe i radosne momenty trwały dalej. Na straży pozostał bowiem jeden, godnie umiejscowiony, nowy Sztandar PSP w Łysej Górze, którego przyjęcie w pięknym występem uczcili uczniowie.

Otwarcie występów fragmentem z „Pana Tadeusza” oraz polonezem – tańcem narodowym, wykonanym przez dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego podkreśliło powagę i wyjątkowość chwili. 

Zaraz później w głośnikach wybrzmiały hasła: wiedza, szacunek, tolerancja – słowa wyhaftowane na naszym Sztandarze. Właśnie te trzy wartości stanowiły kanwę całego montażu słowno-muzycznego.
I aby trwale, niczym na płótnie, zachowały się w świadomości i sercach, powtarzaliśmy je wielokrotnie i tłumaczyliśmy przy pomocy definicji, treści wizualnych, poezji, tańca oraz śpiewu. Na scenie zaprezentowali się przedstawiciele niemal wszystkich klas przygotowywani uprzednio przez grono nauczycieli – w szczególności p. Renatę Wis – opiekunkę Samorządu Uczniowskiego i autorkę scenariusza uroczystości. Oprawą muzyczną zajął się zwyczajowo pan dyrektor – Artur Potępa. Całość uzupełniała prezentacja bogata w odpowiadające tematyce animacje i filmy; przygotowana oraz obsługiwana przez p. Natalię Wiśniowską-Trybę.

Pierwsze skrzypce zagrała wiedza… Tu w słowach i muzyce nie zabrakło patriotycznych odniesień – zarówno do Wielkiej, jak i Małej Ojczyzny – Łysej Góry. Zabraliśmy zebranych w sentymentalną podróż po okolicy – od szkoły, przez łysogórskie ścieżki przepełnione śladami sztuki ceramicznej i urokliwymi, przydrożnymi kapliczkami, aż do bujnie kwitnących sadów. Bo choć jesteśmy przekonani, że tzw. wiedza książkowa i nabywane w szkole umiejętności są filarami rozwoju intelektualnego, to wiedza o miejscu, z którego pochodzimy i emocje, którymi nauczymy się je darzyć, stanowią podwaliny naszej tożsamości. Nie zapominajmy, że czas gromadzenia wiedzy i doświadczeń w ojczystych progach to przecież jedna z najważniejszych lekcji mocno rzutujących na przyszłe życie.

Następnie pod lupę wzięliśmy szacunek. Zwróciliśmy uwagę, że tym, co znacząco nas kształtuje jest po prostu drugi człowiek. Bez siebie przecież nie możemy istnieć – czy to przez obustronne zależności, czy „straszliwy głód braterstwa”, o którym pisał Albert Camus. Właśnie dlatego ważny jest wzajemny szacunek –  fundament w budowaniu dobrych relacji z innymi oraz podstawa udanej dyskusji i współdziałania. Obdarzeni uwagą i poważaniem zyskujemy również poczucie własnej wartości. Jak zauważyli uczniowie, szacunek powoduje, że pięknieje świat – zarówno świat zewnętrzny jak i ten wewnątrz nas.

Mówiąc o tolerancji, podkreślaliśmy potrzebę poszanowania poglądów, opinii i upodobań innych osób. Zwróciliśmy uwagę na konieczność akceptowania obcych narodowości i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Wywnioskowaliśmy, że tolerancja przynosi człowiekowi wolne i szczęśliwe życie. Sama jednak ma granicę, którą jest krzywda drugiego człowieka. W tym miejscu wyraziliśmy sprzeciw wobec wojny panującej na wschodzie i ostatni taniec oraz piosenkę M. Grechuty pt. „Wolność” zadedykowaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom. Był to nasz gest solidarności z nimi.

Występy zakończyły się z przenośnym i dosłownym przytupem. Na scenie zaprezentował się działający przy naszej szkole zespół regionalny – „Mała Kamionka” prowadzony przez p. Bożenę Sachę. Kolorowe krakowskie stroje, przyśpiewki i tańce ludowe był ukłonem w stronę lokalnej tradycji i ożywiającym akcentem wywołującym falę endorfin.

Hymn Szkoły

Nie sposób nie wspomnieć, że uroczystość domknęło jeszcze jedno niezwykłe i doniosłe wydarzenie: pierwsze, publiczne odśpiewanie przez uczniów hymnu szkoły, który stanowi, równie ważny co sztandar, symbol placówki. 

Utwór autorstwa pani Renaty Wis (tekst) oraz pana dyrektora – Artura Potępy (test, muzyka i aranżacja) w bieżącym roku szkolnym został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. W swojej wymowie nawiązuje on do tradycji i miejsc charakterystycznych dla łysogórskiej ziemi. 14 czerwca 2022 został oficjalnym hymnem szkoły, a fakt ten odnotowany został w statucie placówki.

Słowem zakończenia

Zabierając na koniec głos, p. dyrektor A. Potępa serdecznie podziękował WSZYSTKIM – nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, uczniom, rodzicom oraz innym, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości. Nie pokusił się o wymienienie nazwisk z obawy, aby nikogo nie pominąć – tak liczna grupa osób zaangażowała się w organizację imprezy.

Serdeczne podziękowania należą się także, a może przede wszystkim p. dyrektorowi Arturowi Potępie, bez którego pracy i zaangażowania nasze wielkie święto nie odbyłoby się.

Przyjęcie przez szkołę nowego Sztandaru i ustanowienie jej hymnu to wielki zaszczyt. Mamy ogromną nadzieję na to, że tworzone dziś przez nas historia i tradycja przekazywane będą z pokolenia na pokolenie.

Link do galerii zdjęć – fot. p. Renata Najberek

 

Dzień Dziecka w naszej szkole

Dzień Dziecka w naszej szkole przybrał w tym roku formę sportowo-rekreacyjną. Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali liczne atrakcje.

Dużych emocji dostarczyły między klasowe rozgrywki piłki nożnej, w których swe umiejętności piłkarskie pokazali zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie. Na przyległym do boiska terenie rozmieszczone zostały stacje różnych aktywności. Każdy mógł potrenować swoją sprawność fizyczną poprzez: rzuty do celu, chodzenie na szczudłach, zdolności manualne, poskakać na skakance czy wykazać się siłą przy konkurencji przeciągania liny. Plac zabaw zmienił się w wielki tor przeszkód, gdzie również trzeba było wykazać się szybkością, zwinnością a nawet sprytem.  Na imprezie nie zabrakło również tak lubianych przez dzieci baniek mydlanych. Dzień Dziecka stał się doskonałą okazją, aby uroczyście wręczyć dyplomy i nagrody dla uczestników konkursów; literacko – plastycznego, plastycznego oraz fotograficznego. W przerwie miedzy rozgrywkami piłkarskimi uczniowie poszczególnych klas posilili się smaczną kiełbaską z grilla przygotowaną przez pracowników szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie i przebieg tego wyjątkowego dnia.