Sukcesy matematyczne naszych uczniów

Maj to miesiąc paru ważnych sukcesów matematycznych uczniów naszej szkoły. 

Po przerwie związanej z pandemią powrócił Gminny Konkurs Matematyczny o tytuł “Najlepszego matematyka Gminy Dębno”.
Do rozgrywek w Łoniowej przystąpili uczniowie z klas V-VIII – po jednym reprezentancie z każdej klasy wyłonionym w eliminacjach szkolnych. Do drugiego etapu konkursu przeszli uczniowie z klas: V,VII i VIII, a na podium stanęły:

 • Julia Bączek z klasy VIII (II miejsce),
 • Zuzanna Bączek z klasy VII  (II miejsce).

Więcej: https://gminadebno.pl/news-general,konkurs-o-tytul-najlepszego-matematyka-gminy-debno-rozstrzygniety,5390.html

W  maju otrzymaliśmy również wyniki Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, w którym sukcesy odnieśli młodsi uczniowie naszej szkoły. Wyróżnienia w swojej grupie wiekowej otrzymali uczniowie klasy drugiej:

 • Maria Wróbel
 • Karol Matura.

Serdecznie gratulujemy!

Półkolonie “Twórcze lato 2022 z DCK”

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dębińskim Centrum Kultury serdecznie zapraszają dzieci z terenu naszej gminy do udziału w letnich półkoloniach, które pod nazwą  „Twórcze lato 2022 z DCK”, będą organizowane przez Dębińskie Centrum Kultury w Jastwi. 

To bardzo ciekawa oferta wakacyjnej animacji czasu wolnego dla najmłodszych, która od lat cieszy się coraz większą popularnością. Organizatorzy, w tegorocznym programie zapewniają liczne atrakcje. Oprócz ciekawych warsztatów, będą także wyjazdy, gry terenowe, dużo ruchu i opieka wykwalifikowanych wychowawców i instruktorów DCK.

Zapisy na zajęcia wakacyjne prowadzone będą za pomocą formularza online na stronie internetowej Dębińskiego Centrum Kultury pod adresem www.kulturadebno.pl

Formularz będzie aktywny od dnia 23 maja 2022r, od godz. 9:00 do dnia 31 maja 2022r do godz. 16:00.

Organizator i miejsce zajęć: Dębińskie Centrum Kultury

Półkolonie realizowane będą w terminie od 27.06.2022 do 22.07.2022 (od poniedziałku do piątku) w formie czterech tygodniowych turnusów.

Godziny zajęć: od 8:00 do 16:00.

Koszt 150zł/tydzień. Półkolonie letnie są współfinansowane ze środków Gminy Dębno.

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci od lat 6, uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Dębno (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Półkolonie “Twórcze lato 2022 z DCK” to:

 • zróżnicowany i interesujący program,
 • kulturalno-edukacyjna oferta zajęć,
 • twórczy i aktywny sposób na spędzenie wolnego czasu,
 • atrakcyjne wyjazdy,
 • gry, zabawy i konkursy,
 • prelekcje tematyczne,
 • opieka wykwalifikowanej kadry pedagogów, instruktorów DCK,
 • zajęcia w odpowiednio wyposażonych pracowniach,
 • drugie śniadanie,
 • ubezpieczenie uczestników NNW,
 • wypoczynek podlega zgłoszeniu w Kuratorium Oświaty.

Ważne informacje:

 1. Zapisy na półkolonie należy dokonywać za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie https://kulturadebno.pl aktywnego od dnia 23 maja 2022r, od godz. 9:00 do dnia 31 maja 2022r do godz. 16:00. Należy także obowiązkowo dostarczyć w wyżej wymienionym terminie, prawidłowo wypełnioną Kartę kwalifikacyjną w formie skanu na adres email: wypoczynek@kulturadebno.pl lub dostarczyć osobiście do sekretariatu DCK bądź do skrzynki pocztowej ulokowanej przy wejściu do budynku.
 2. O zakwalifikowaniu uczestnika na dany turnus organizator poinformuje za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie. Informacja o zakwalifikowaniu będzie przekazywana po weryfikacji zgłoszenia i otrzymaniu karty kwalifikacyjnej.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w turnusie są zobowiązane do wpłaty kwoty 150,00zł /sto pięćdziesiąt złotych/ za tydzień zajęć (proporcjonalnie do ilości zakwalifikowanych tygodni). Wpłaty należy regulować w terminie do 10 czerwca 2022r. przelewem na konto DCK: 72 9453 0009 0030 0300 1687 0001, w tytule imię i nazwisko uczestnika, Twórcze Lato z DCK.
 4. W sytuacji, gdy ilość zapisanych będzie przekraczać ilość dostępnych miejsc, powstanie lista rezerwowa. Jeśli zwolnią się miejsca przed rozpoczęciem turnusu, organizator poinformuje o tym fakcie osoby z listy rezerwowej, odpowiednio według kolejności zgłoszeń, za pomocą komunikatu SMS lub telefonicznie.

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt email: wypoczynek@kulturadebno.pl, telefoniczny pod nr 14/66 58 661 lub osobiście w sekretariacie DCK.

Serdecznie zapraszamy!

OBCHODY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja to data, która jest jedną z najważniejszych w kalendarzu świąt patriotycznych w Polsce. Tego dnia w 1791 r. uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. W czwartek (5.05.) uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczcili 231. rocznicę tego wydarzenia.

Na 4. godzinie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej na uroczystym apelu, by wspólnie odśpiewać hymn i obejrzeć krótki montaż słowno-muzyczny w wykonaniu przedstawicieli klas VII, VI i V. Nad organizacją i przebiegiem majowej uroczystości czuwali nauczyciele: p. Mirosława Sacha, p. Natalia Wiśniowska-Tryba, p. Renata Wis oraz pan dyrektor Artur Potępa.

Pamiętamy, że uchwalona przez Sejm Czteroletni (1788-1792) Konstytucja 3 Maja była ratunkiem dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów po I rozbiorze (1772 r.). Zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką i znosiła liberum veto.

Ustawa jest trwałym symbolem wielkich wartości: wolności, niepodległości i jedności Narodu Polskiego.