Konkurs recytatorsko-plastyczny “Zimowe inspiracje”

Regulamin konkursu:
 1. Konkurs recytatorski odbędzie się 11.12.2018r. ( tj. wtorek)               w bibliotece  szkolnej.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie recytatorskim przyjmowane będą do 07.12.2018 r. w bibliotece szkolnej ( należy podać autora i tytuł wybranego wiersza).
 3. Uczniowie biorący udział w konkursie mają zaprezentować wiersz o tematyce zimowej dowolnie wybranego autora.
 4. Ocenie podlegać będą: umiejętność recytacji, znajomość tekstu, dykcja i ogólny wyraz artystyczny.
 5. Dla zwycięzców w konkursie recytatorskim i plastycznym przewidziane są upominki, dla wszystkich nagrody i dodatkowe oceny z j. polskiego i plastyki.
 6. Recytacja wierszy i prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych  0- III ,  IV – VI,  VII – III G
 7. Prace konkursowe o tematyce zimowej przyjmowane będą do 05.12.2018r.
 8. Prace plastyczne ocenione zostaną komisyjnie w dniu 07.12.2018r.
 9. Prace na formacie A3, techniką dowolną, WYKONANE SAMODZIELNIE, podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą na odwrocie – powinny przedstawiać różnorodność pory roku; zima w lesie, w parku, na polu, zima w górach, zabawy zimowe na śniegu, bałwanki itp.
 10. Prace wyeksponowane zostaną w formie wystawy w szkolnej bibliotece.
 11. Chętni uczniowie mogą wziąć udział w obydwu formach konkursu lub tylko w jednej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *