WYPRAWKA SZKOLNA 2014

W 2014 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej.

Kryterium dochodowe

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Wysokość planowanego dofinansowania „Wyprawka 2014 r.” wynosi:

1)      dla uczniów klas II lub III szkoły podstawowej;

do kwoty 225 zł

2)      dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;

do kwoty 325 zł

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie pełnej dokumentacji do dyrektora szkoły w terminie do 3 września 2014 r.

Wymagana dokumentacja:

1.      Wniosek

2.      Zaświadczenia:

·          o dochodach z zakładu pracy

·         o dochodach z gospodarstwa rolnego ( jeśli posiada)

·         o wysokości pobieranego bezrobocia ( jeśli pobiera)

·         o zasiłkach ( jeśli pobiera)

·         odcinki rent, emerytur (jeśli pobiera)

3.      Faktura VAT  wystawiona na rodzica z potwierdzeniem zapłaty za zakupione podręczniki

Po zakwalifikowaniu do programu „Wyprawka 2014” dofinansowanie zostanie przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

wniosek o dofin podr_nowy2014-15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *