ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU PO WER

power

Z dniem 30 grudnia 2016 zakończyliśmy realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który zapewnił solidne fundamenty pod wdrażanie innych projektów europejskich na terenie naszej placówki (eTwinning, Erasmus +). Nauczyciele będący uczestnikami projektu wyjechali na szkolenia na Maltę oraz do Wielkiej Brytanii. Dzięki wyjazdom zagranicznym finansowanym w ramach tego programu zbliżyliśmy się do Europy otwierając się na inne kraje oraz wzbogaciliśmy naszą ofertę edukacyjną poprzez wykorzystanie języka angielskiego również poza lekcjami tego przedmiotu oraz zwiększyliśmy wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami i z podsumowaniem projektu: http://www.szkolalg.pl, zakładka PROGRAMY EUROPEJSKIE !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *