ZBIÓRKA MATERIAŁÓW

Drodzy Rodzice,

przygotowujemy się do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się w naszej Szkole 11 grudnia 2021 roku.

Wśród zaplanowanych atrakcji jest między innymi kiermasz ozdób i stroików świątecznych.
Mamy mnóstwo pomysłów, chęci i zapału.
Mamy kreatywnych pomocników, którzy tworzą prawdziwe świąteczne cudeńka.

Potrzebujemy tego, co w Waszych domach już zbędne:

skrawki różnych materiałów, wstążeczki, gruby sznurek, doniczki (plastikowe, gliniane i inne, nawet lekko zniszczone), bombki- takie których już nie zawiesicie, folia (na przykład spod kwiatków), koraliki, stare, niemodne stroiki, gałązki ze starych sztucznych choinek, brokat, wypełnienie ze starych pluszaków, słoiki po nutelli i większe, pudełka po zapałkach, a także: orzechy, szyszki, suszone owoce.

Takie szpargały, klamoty i bambetle zalegają zapomniane w szufladach, w każdym domu. Tobie przeszkadzają, a my damy im drugie życie!
Materiały można przekazać wychowawcom lub zostawić w szatni szkolnej, na pewno się nimi zaopiekujemy!

Oczywiście zapraszamy również wszystkich chętnych do pomocy! Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę, 6 listopada o 14.00, w budynku szkoły.

DZIĘKUJEMY,
Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski

„Łysa Góra – dom moich dziadków, rodziców i mój” – konkurs plastyczny

OSP Łysa Góra przy współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym zaprasza dzieci i nauczycieli do wzięcia udziału  w konkursie plastycznym pod hasłem:
„Łysa Góra – dom moich dziadków, rodziców i mój”. 

          Konkurs organizowany jest w ramach projektu: „Nasza kultura, nasza tożsamość” realizowanego przez OSP Łysa Góra przy finansowym wsparciu Zarządu Powiatu Brzeskiego.

POBIERZ: KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU PLASTYCZNEGO

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR :

Organizatorem Konkursu jest OSP Łysa Góra i Zarząd Powiatu Brzeskiego przy współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Łysej Górze zwane dalej „Organizatorem”. KONTAKT tel. 14 66 57 315

e- mail:  sp-lg@dminadebno.pl

 1. CEL KONKURSU :
 • Przedstawienie tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej miejscowości; wyroby ceramiczne, zespół „Kamionka”, strój krakowski, niezwykłe miejsca, malownicze krajobrazy w jesiennej odsłonie, sadownictwo i inne…
 • Rozbudzenie świadomości przynależności do społeczności lokalnej,
 • Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej;
 • Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki;
 • Popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresie różnych technik plastycznych;
 • Rozwijanie zainteresowań i zdolności;
 • Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni;
 • Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne;

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 1. Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką plastyczną podanego tematu ( skarby Łysej Góry- ceramika, zespół ludowy, malownicze miejsca… ). Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A3, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, collage itp.).
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-III i IV- VIII
 3. Konkurs zostanie oceniony osobno dla powyższych kategorii.
 4. Termin składania prac upływa 25.11.2021 r.
 5. Do pracy na odwrocie należy załączyć „Kartę zgłoszeniową” – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Praca musi być wykonana estetycznie, nie może być zniszczona.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
 2. Jury weźmie pod uwagę: jakość wykonania pracy oraz jej oryginalność.
 3. Prace niespełniające zasad określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie przez Jury.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi 11.2021r.
 2. Złożenie pracy konkursowej wraz z wypełnionym i podpisanym załącznikiem nr 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie pracy jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
 2. W sprawach nieobjętym niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
 3. Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy prac przenoszą na Organizatora prawa do publikacji dzieła.
 4. Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Szkolnego Organizatora Konkursu.

Koordynatorzy konkursu:

Sabina Pantera – Migda

Piotr Matura