SPOTKANIE AUTORSKIE Z WIESŁAWEM DRABIKIEM

W Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie dla klas 0 – 2 ze słynnym autorem wierszy, wierszyków i opowiadań – Wiesławem Drabikiem. Autor opowiedział, jak zaczęła się jego przygoda z twórczością dla dzieci. W ciekawy i humorystyczny sposób przybliżył dzieciom tematykę swoich utworów i zachęcał do zapoznania się z całą, pokaźną kolekcją jego twórczości. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rymowali z autorem, odpowiadali na pytania zdobywając naklejki. Mieli także możliwość zakupienia pamiątkowej książeczki z jego autografem.
Serdecznie dziękujemy Pani Dorocie Prokop za zaproszenie uczniów na to spotkanie i Pani Sabinie Panterze – Migdzie za zorganizowanie tego wyjścia

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

W środę – 9 listopada🍂 gościliśmy, w ramach lekcji zawodoznawczej👩‍⚕️👨‍🍳 dla klasy siódmej oraz ósmej -Panią Kamilę Dorę, która wykonuje zawód dietetyka. 👩‍🔬Pani Kamila przeprowadziła z uczniami pogadankę na temat swojej pasji do zawodu oraz ścieżki, jaką musiała odbyć, aby ten zawód wykonywać. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się również czym jest zawód psychodietetyka oraz, w jaki sposób element psychologiczny wykorzystywany jest w podejściu do wspierania pacjenta w diecie. Młodzież poznała także kompetencje, cechy osobowości👥🤝, które są ważne, aby wykonywać zawód dietetyka. Podczas zajęć uczniowie mieli również możliwość uzupełnienia swojej wiedzy na temat zdrowego odżywiania🍏🍊🥕 oraz jego wpływu na zdrowie i bieżące funkcjonowanie. 👭💐Dziękujemy Pani Kamili za przekazanie cennych informacji oraz za spotkanie😊