Co zmieniamy?

„Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”

W każdej klasie przeprowadzone zostały zajęcia w oparciu o konspekt zaproponowany przez „Bezpieczną szkołę – Bezpieczny uczeń”. Po zrealizowaniu tematów w każdej klasie zorganizowany został konkurs w dwóch grupach wiekowych. Konkurs plastyczny dla klas I-III i konkurs polonistyczny dla klas IV-VI, którego tematem było „Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *