JĘZYK POLSKI-KL. V

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA|ŚWIETLICA

JĘZYK POLSKI-KL. V

Czwartek (25 czerwca)
Temat lekcji: Podsumowanie pracy 

Wykorzystaj ostatni dzień zdalnej nauki i jeszcze raz poćwicz wybrane tematy ze składni na stronie pisupisu. Połóż nacisk na zdania złożone współrzędnie i podrzędnie i naucz się je rozpoznawać.

Jak oceniasz swoją pracę w zdalnym trybie? Co Ci się podobało w tej pracy, a z czym miałeś/miałaś trudność? Napisz do mnie o tym.

Środa (24 czerwca)
Temat lekcji: Czym są zdania pojedyncze, a czym zdania złożone?

DO ZANOTOWANIA W ZESZYCIE

Przypomnienie: 

Zdanie złożone składa się z dwóch lub więcej zdań pojedynczych, które nazywamy zdaniami składowymi. W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile orzeczeń.

Przykład: Tomek wrócił ze szkoły i odrobił lekcje. (dwa orzeczenia- dwa zdania składowe)

Nowa wiadomość:

Wyróżniamy

* zdania złożone współrzędnie (treści zdań składowych łącza się ze sobą za pomocą spójników: i, a, ale, albo, lecz, więc, oraz, lub, czy, dlatego, natomiast, jednak) lub są połączone bezspójnikowo

Przykłady: Latem wypocznę i poznam nowe miejsca. Popływam w morzu albo powspinam się po górach. Po wakacjach wrócę do domu oraz przygotuję się do nowego roku szkolnego.

* zdania złożone podrzędnie ( składają się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego; zdanie podrzędne odpowiada na pytanie wynikające z treści zdania nadrzędnego).

Przykłady: Kiedy zaczną się wakacje, wyjadę nad morze. (kiedy?)
Spotkam się z kolegą, którego dawno nie widziałem. (którym?)
(Kolorem zostały oznaczone zdania podrzędne.)

Materiał ten nie jest łatwy, ale nie zrażajcie się trudnościami, gdyż wrócimy do niego po wakacjach. Tymczasem poćwiczcie rozpoznawanie zdań na stronie pisupisu:

Wtorek (23 czerwca)
Temat lekcji: U źródeł wiedzy (ćwiczenia słownikowe)

  1. Skorzystaj z Platformy Edukacyjnej i zapoznaj się uważnie z materiałem.
    Sprawdź, co potrafisz i poćwicz. 
  1. Wykonaj w zeszycie zad.: 3., 5., 6., 7. i 9.
    https://epodreczniki.pl/a/u-zrodel-wiedzy/D19aWdBRU 
  1. Jeśli chcesz, by Twoja praca została oceniona, prześlij wykonane zadania.

Poniedziałek (22 czerwca)
Temat lekcji: Korzystamy ze słowników (przypomnienie i utrwalenie zasad)

  1. Przeglądnij uważnie Twój niezbędnik (podręcznik, str. 336-343), w którym zostały zamieszczone wszystkie terminy literackie, jakie powinnaś/powinieneś znać po ukończeniu klasy piątej. Jeżeli potrafisz zdefiniować wszystkie, zasłużyłaś/zasłużyłeś na ocenę celującą;  90% – na  ocenę bardzo dobrą; 70%- na ocenę dobrą; 50%- na ocenę dostateczną; 30%- na dopuszczającą. Sprawdź się. Jak Ci poszło?
  2. Wynotuj w zeszycie te terminy, z którymi masz jeszcze kłopot. Nie przepisuj całych definicji, gdyż w razie potrzeby  znajdziesz je w słowniku terminów literackich lub w słowniku wyrazów obcych.
  3. Gdy ogarnie Cię panika, szybko zajrzyj do słownika”- obejrzyj uważnie lekcję z TVP i przypomnij sobie inne rodzaje słowników, z których możesz korzystać w trudnych sytuacjach. Sporządź notatkę w formie tabeli  (rodzaj słownika/sytuacja, w której należy z niego korzystać).

https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-5,jezyk-polski-lekcja-2-27052020,47924836

Skip to content