GEOGRAFIA

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

GEOGRAFIA

Zadania i materiały do nauki oraz informacje o sposobie pracy są na bieżąco wysyłane  na podany uczniom e mail .

kl. V

10.06 Krajobraz wysokogórski Himalajów

02.06 Krajobrazy świata – sprawdzian

26.05 Krajobrazy świata- podsumowanie 
Materiał do powtórzenia w e-mailu     

19.05 Krajobraz tajgi i tundry
Obejrzyj lekcję:                                                https://www.youtube.com/watch?v=un_MuwaxMhc   Teraz pracuj z podręcznikiem str. 142- 148
Przeanalizuj klimatogramy, mapy oraz ilustracje.                                              Zapisz notatkę z lekcji.                                                                                                      Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż quiz                          https://www.quizme.pl/quiz/start/565038087                                                Zobaczysz, co jeszcze musisz utrwalić  przed sprawdzianem .                 Dzisiaj nic nie odsyłasz.

12.05 Krajobraz śródziemnomorski

Obejrzyj lekcję: Krajobraz  śródziemnomorski                                                https://www.youtube.com/watch?v=nobp_1JmCdM                                     Pracuj z podręcznikiem str.136 – 141                                                                     Czytając, postępuj zgodnie z instrukcją do lekcji.                                               Zwróć uwagę na klimatogram i mapę oraz ilustracje.

5.05. Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej

Dzisiaj masz wybór:                                                                 
Albo zapoznaj się z materiałem na podanych niżej stronach:                 cz. 1 PUSTYNIA GORĄCA
https://www.youtube.com/watch?v=vF4ygaBxT6U                                       cz. 2 PUSTYNIA LODOWA                      https://www.youtube.com/watch?v=9Oo-fInwMc8                                      Albo pracuj z tekstem podręcznika str. 127-133                                           Zapisz notatkę do zeszytu.                                                            
Wykonaj zadanie z załącznika do lekcji.                                                  Odeślij w piątek 08.05

28.04 Krajobrazy sawanny i stepu

Napisz kartkówkę i odeślij dziś.
Teraz:                                                                                                                                    Obejrzyj- Krajobrazy sawanny i stepu
cz.1 SAWANNA                                                                https://www.youtube.com/watch?v=dnRgqCD0TDk

cz. 2 – STEP                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=G8OkXPArBzg

Wykonaj notatkę z lekcji według podanej w e- mailu instrukcji

21.04  W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.  

Obejrzyj :
W wilgotnym lesie równikowym i w lesie strefy umiarkowanej.  
https://www.youtube.com/watch?v=X_BahYuAmKU

Teraz przeczytaj tekst z podręcznika str.113- 119

  • Przeanalizuj klimatogramy (sprawdź, czy potrafisz samodzielnie odczytać klimatogramy str.113 oraz 117i na ich podstawie porównać klimat w obu strefach)
  • Obejrzyj uważnie materiał graficzny , by poznać świat roślin             i zwierząt (str.114-115 oraz 117)
  • Zastanów się, czy potrafisz odpowiedzieć na pytanie: Czym różni się życie mieszkańców  poznanych dziś stref klimatycznych?
    (jak mieszkają? , czym się zajmują ?, co jedzą ?)

Zapisz notatkę do zeszytu                                                                                                Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 68- 70
W piątek 24.04 odeślij zadania z dwóch ostatnich lekcji 

W przyszły wtorek ( 28.04) kartkówka.

  • Odczytywanie danych z klimatogramu (temperatura, opady)                                                
  • Obliczanie średniej rocznej temperatury i rocznej sumy opadów

07.04 Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe

-Dla lepszego zrozumienia tematu obejrzyj:
Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
 https://www.youtube.com/watch?v=6Bnju1ifXas

-Przeczytaj tekst z podręcznika str. 108- 112
-Przepisz notatkę do zeszytu.
-Dla utrwalenia wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń  str. 65-66

31.03 Pogoda a klimat   (cd.)
Podręcznik str. 102- 105
Strona https://www.youtube.com/watch?v=zPS_AVbCiKk
Zeszyt ćwiczeń (wysłany do uczniów) str. 61- 63,                        dodatkowe dla chętnych str. 64

24.03 Pogoda a klimat   
Podręcznik str. 102- 105
https://www.youtube.com/watch?v=nHEnRQbJyOA
https://www.youtube.com/watch?v=PMvFXtjXScY

kl. VI

05.06 Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji

15.06 Relacje Polski z sąsiadami

19.06 Sprawdź co potrafisz -Lekcja powtórzeniowa

29.05 Współczesne problemy Ukrainy 

Obejrzyj lekcję:                                                 https://www.youtube.com/watch?v=K8SpvzJVXTg                                        Teraz pracuj z podręcznikiem str. 152 – 157                                                          Zapisz notatkę do zeszytu.

22.05 Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi.

Niemcy, Czechy, Słowacja- co już wiesz o tych krajach.                              W załączniku do lekcji znajdziesz  kartkówkę .                                                 Napisz ją  i odeślij.                                                                                                               Obejrzyj nową lekcję:                                             https://www.youtube.com/watch?v=RWnaoQgcXSI                                     Teraz pracuj z podręcznikiem str. 145- 152                                                         Zapisz notatkę do zeszytu.

15.05 Turystyczne atrakcje Czech Słowacji

Obejrzyj:                                                                                                                             Turystyczne atrakcje Czech Słowacji                    https://www.youtube.com/watch?v=Ph8EbMEiilQ                                        Korzystając z instrukcji do lekcji, pracuj z podręcznikiem str. 140- 144
 Dla utrwalenia  wiadomości obejrzyj: porównanie krajów https://www.youtube.com/watch?v=doqDFYOqUNo    

Sprawdzian – Gospodarka Europy .
Sprawdzian do pobrania rano na e-mailu
Napisz i odeślij 08.05

24.04 Gospodarka Europy- podsumowanie                                                        Materiał do powtórzenia w e-mailu                                                                          Na następnej lekcji sprawdzian.

17.04 Zmiany w przemyśle Niemiec

By lepiej zrozumieć temat lekcji skorzystaj z: https://epodreczniki.pl/a/srodowisko-przyrodnicze-i-gospodarka-niemiec/DD20MtgUQ                                         
 Przeczytaj tekst z podręcznika str.130 -138
  Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń str. 82- 83. 
W przyszłym tygodniu powtórzenie wiadomości z działu GOSPODARKA EUROPY.

30.03 Turystyka w Europie Południowej

Podręcznik str. 120- 124
Zeszyt ćwiczeń 76- 78

https://epodreczniki.pl/a/europa-poludniowa—kultura-srodziemnomorska-turystyka/DvkXJDLSn

kl. VII
9.06 Sprawdź co potrafisz -Lekcja powtórzeniowa

05.06 Moja mała ojczyzna

03.06 Poznaję region, w którym mieszkam

26.05 , 03.06 Poznaję region, w którym mieszkam
Pracuj zgodnie z instrukcją do lekcji .  

29.05 Relacje między elementami środowiska geograficznego- sprawdzian
Napisz i odeślij.

22.05 Relacje między elementami środowiska geograficznego- podsumowanie
Materiał do powtórzenia w e-mailu                                                                          Sprawdź swoją wiedzę. Rozwiąż quiz                                                                     Zobaczysz, co jeszcze musisz utrwalić  przed sprawdzianem                   https://www.quizme.pl/q/sprawdzian/sprawdzian-z-geografii-klasa-7-dzial-7-relacje-miedzy-elementami-srodowiska-geograficznego-planeta-nowa                                                                                         

19.05 Wpływ  walorów przyrodniczych i kulturowych na rozwój turystyki.
Szkoła z TVP. Obejrzyj lekcję                                                             https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-7,geografia-lekcja-2-17042020,47511078 Pracuj z podręcznikiem str. 190-193                       Wpisz do zeszytu odpowiedź na pytanie 1 i 3 str. 193

12.05
Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po roku 1989 na strukturę zatrudnienia                                                                                                     

Postępuj zgodnie z instrukcją do lekcji.                                                                   Pamiętaj o zrobieniu zadania i odesłaniu go w czasie                                   przeznaczonym na lekcję.                                                                                               Obejrzyj film :                                                                                                                        25 lat polskiej transformacji gospodarczej     https://www.youtube.com/watch?v=JZQ5Q8u1cv0                                     Pracuj z podręcznikiem str.184- 186 

15.05 Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług

Postępuj zgodnie z instrukcją do lekcji.                                                                              Pracuj z podręcznikiem str.187- 189

06.05 Rozwój dużych miast a zmiany w strefach podmiejskich

08.05 Migracje a zaludnienie i struktura wieku na obszarach wiejskich

Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w e-mailu.                                          Do pracy wykorzystaj podręcznik.                                                          
 W piątek 08.05 wykonaj zadanie lekcyjne i odeślij .

29.04 Warunki produkcji energii z różnych źródeł

Obejrzyj: Energetyka w Polsce                                                                     https://www.youtube.com/watch?v=-dGlc-mI1eU                                                               
Teraz, korzystając z instrukcji do lekcji, pracuj z podręcznikiem str. 175-177    

24.04 Usługi w Polsce – sprawdzian

22.04 Usługi w Polsce –  podsumowanie                                                                 Materiał  do powtórzenia w e-mailu

17.04 Ochrona przeciwpowodziowa a występowanie i skutki powodzi

Obejrzyj :Ochrona przeciwpowodziowa i powodzie – występowanie i skutki:  https://www.youtube.com/watch?v=ocqohy6UtN4 Przeczytaj tekst z podręcznika str. 170- 173 
 Dla zainteresowanych tematem  film: Nie zabierajmy rzekom przestrzeni  https://www.youtube.com/watch?v=Aht_60-TpXQ 
W przyszłym tygodniu  środę powtórzenie wiadomości z działu: USŁUGI W POLSCE

15.04 Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego 

-Przeczytaj tekst z podręcznika str. 164-167                                                      -Zapoznaj się z materiałem : https://epodreczniki.pl/a/jak-ludzie-zagrazaja-przyrodzie/DxgCv3Vf9                                                          -Sprawdź swoją wiedzę. Wpisz do zeszytu odpowiedzi na pytania ze str. 168

kl. VIII     

09.06 Prace badawcze w Arktyce i Antarktyce

26.05 Australia i Oceania – sprawdzian

19.05 Australia i Oceania – podsumowanie
Materiał do powtórzenia w e-mailu.                                                                         Odeślij kartę pracy o ludności  i gospodarce Australii.        

12.05 Ludność i gospodarka Australii

Obejrzyj lekcję:                                                                                                                   Ludność i gospodarka Australii                          https://www.youtube.com/watch?v=lU0CLNwvwYM                                  Pracuj z podręcznikiem str.162-165                                                                       Korzystaj z instrukcji do lekcji.                                                                                      Pamiętaj o zadaniu, które odsyłasz w czasie                                                    przeznaczonym na lekcję.

05.05 Środowisko przyrodnicze Australii i Oceanii 

Obejrzyj:                                                                                    https://www.youtube.com/watch?v=Xkh-mp06b9w    
Wykonaj i odeślij zadania z karty pracy( w załączniku do lekcji) 
Zapisz notatkę z lekcji.
Pracuj z atlasem. Zaznacz obiekty geograficzne na mapie Australii 

Skip to content