JĘZYK ANGIELSKI

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

JĘZYK ANGIELSKI

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

kl. I

kl. II

kl. III

Odpowiedzi do sprawdzianu: Module Test 4 A (Units 7, 8)

 

1      1  B                         2  C                    3  C

 

2      1  jacket                             4   boots

        2  trousers                          5   coat

        3  T-shirt

 

3      1  Are you listening

        2  are not picking

        3  is snowing

        4  are running

        5  Is she tidying


Przydatne strony i aplikacje do powtarzania i utrwalania słownictwa z języka angielskiego na etapie edukacji wczesnoszkolnej:

LearningApps.org
tutaj wybieramy język angielski, etap edukacja wczesnoszkolna i te działy które nas interesują.
Duolingo.com
supersimple.com
kanał English sing sing na Youtube
Fun kids English na Youtube
Dream English kids na Youtube
Wow English TV na Youtube

Dla wszystkich klas: Angielski na 24.06.20

kl. IV 

Klasa 4 na 23.06.20
Klasa 4 na 19.06.20
Klasa 4 na 09.06.20
Klasa 4 na 03.06.20
Klasa 4 na 02.06.20
KLASA 4 NA 29.05.20
Klasa 4 na 27.05.20
Klasa 4 na 26.05.20

kl. V 

Klasa 5 na 22.06.20
Klasa 5 na 19.06.20
Klasa 5 na 15.06.20
Klasa 5 na 08.06.20
Klasa 5 na 03.06.20
Klasa 5 na 29.05.20
Klasa 5 na 27.05.20
Klasa 5 na 25.05.20

kl. VI

Klasa 6 na 23.06.20
Klasa 6 na 19.06.20
Klasa 6 na 09.06.20
Klasa 6 na 04.06.20
Klasa 6 na 02.06.20
Klasa 6 na 28.05.20
Klasa 6 na 26.05.20

kl. VII 

Klasa 7 na 22.06.20
Klasa 7 na 15.06.20
Klasa 7 na 08.06.20
Klasa 7 na 04.06.20
Klasa 7 na 03.06.20
Klasa 7 na 28.05.20
Klasa 7 na 27.05.20
Klasa 7 na 25.05.20

kl. VIII

Klasa 8 na 22.06.20
Klasa 8 na 19.06.20
Klasa 8 na 15.06.20
Klasa 8 na 08.06.20
Klasa 8 na 03.06.20
Klasa 8 na 29.05.20
Klasa 8 na 29.05.20
Klasa 8 na 27.05.20
Klasa 8 na 25.05.20

Skip to content