CHEMIA

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

CHEMIA

Zachęcam uczniów do odwiedzenia strony “ZDALNE LEKCJE”

LINK: Zdalne lekcje – Portal Gov.pl

kl. VIII 

Poniedziałek  22.06.2020
Temat: Podsumowanie wiadomości o substancjach o znaczeniu biologicznym

 1. Przeczytaj Podsumowanie na str. 218-219 ( można korzystać z bezpłatnych ebooków Nowej Ery)  lub skorzystaj  https://epodreczniki.pl/a/substancje-chemiczne-o-znaczeniu-biologicznym—podsumowanie/DdtU8azQ4
 2. W epodreczniku na końcu jest test – sprawdźcie, co zapamiętaliście z tego działu

15.06.2020
Temat: Skrobia i celuloza – polisacharydy
1. W podręczniku przeczytaj tekst na str. 212-217 lub skorzystaj z  https://epodreczniki.pl/a/cukry—skrobia-i-celuloza/DZQQ5kibs
2. Obejrzyj film na docwiczenia.pl  kod : C8KJ18 oraz C8PMG3
3. W zeszycie zapisz temat lekcji oraz:
-wzór ogólny polisacharydów
-właściwości fizyczne i chemiczne skrobi i celulozy
-zastosowanie skrobi i celulozy

Poniedziałek  08.06.2020
Temat: Sacharoza – disacharyd

 1. Przeczytaj tekst podręczniku str. 208-211 lub https://epodreczniki.pl/a/cukry—sacharoza/Dvq5UnGQq
 2. Zbadaj właściwości sacharozy
 3. W  zeszycie zapisz temat lekcji  oraz notatkę. W notatce uwzględnij: wzór sumaryczny sacharozy, jej właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie

Piątek 05.06.2020  
Temat: Glukoza i fruktoza- monosacharydy
1.Przeczytaj tekst w podręczniku str. 202 – 207 lub skorzystaj z https://epodreczniki.pl/a/cukry—glukoza-i-fruktoza/DIEPptxTJ
2. W zeszycie zapisz temat lekcji oraz : wzór ogólny sacharydów ( str.202) 

i ogólny podział sacharydów (str. 203)
3. W zeszycie zapisz wzór sumaryczny glukozy oraz reakcję  fotosyntezy i reakcję utleniania glukozy
4. Ustnie odpowiedz na pytanie 1 str.207

piątek 29.05.2020 
Temat : Reakcje charakterystyczne dla tłuszczów i białek
Lekcja on line godz 9:00

poniedziałek 25.05.2020
Temat: Budowa i właściwości białek 

 1. Przeczytaj w podręczniku str, 196- 201 lub skorzystaj z https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia oraz https://epodreczniki.pl/a/bialka—wlasciwosci/DjlaK6xSr
 2. Obejrzyj doświadczenia na docwiczenia.pl kod C83QFJ
 3. W zeszycie zapisz temat lekcji
 4. W zeszycie  zapisz na czym polega reakcja ksantoproteinowa 
 5. Obejrzyj doświadczenia na docwiczenia.pl kod C8UJDK
 6. W zeszycie zapisz nazwy procesów odwracalnych i nieodwracalnych jakim ulegają białka (str.200)

piątek 22.05.2020
Temat: Co to są tłuszcze?

 1. Przeczytaj w podręczniku str. 190-195 lub skorzystaj z: 

https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DWXWkOyOC 

 1. W zeszycie zapisz temat lekcji oraz: 

-co to są tłuszcze
– wzór ogólny tłuszczów
– jak otrzymać tłuszcze

3  Pisemnie do zeszytu zadanie 2 str.195

poniedziałek  18.05.2020
Pochodne węglowodorów – sprawdzian wiadomości

SPRAWDZIAN- Pochodne węglowodorów

Termin odsyłania sprawdzianu 19.05.2020

15.05.2020
Temat: Powtórzenie wiadomości o pochodnych węglowodorów.
Zestawienie wiadomości z tego działu znajdziecie na stronie  186-187 lub polecam
https://epodreczniki.pl/a/pochodne-weglowodorow—podsumowanie/DNr0rW9Zo
W załączniku notatka do lekcji .
W poniedziałek sprawdzian.

Załącznik: Pochodne-powtórzenie

poniedziałek 11.05.2020
Temat: Reakcje kondensacji.

Omawialiśmy już ten temat na spotkaniu on line.

 1. Proszę przeczytać informacje ze str. 184 w podręczniku
 2. W zeszycie proszę zapisać temat lekcji i napisać przykład reakcji kondensacji ( str. 184), na kolorowo zaznaczyć w peptydzie wiązanie peptydowe
 3. Pisemnie w zeszycie zadanie 3 str. 185

piątek  08.05.2020
Temat: Aminy i aminokwasy

Lekcja on line godz. 9:00

 poniedziałek 04.05.2020  
Temat: Reakcje estryfikacji

Zapraszam na lekcję on line o godz. 9:00

czwartek 30.04.2020
Temat: Co to są estry?

Lekcja on line o godz 11:00

poniedziałek 27.04.2020
Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych

1.Zebranie wiadomości z poprzednich lekcji macie na str. 174-178
( w podręczniku). 
Wszystko omawialiśmy na poprzednich lekcjach. 
2.W zeszycie zapisz temat lekcji oraz podobieństwa i różnice niższych i wyższych kwasów karboksylowych (str.175).
3.Zadanie na ocenę  (do odesłania) – zadanie 4. str. 176

piątek 24.04.2020
Temat: Sole  wyższych kwasów karboksylowych

Video lekcja o godz. 9:00 ( piątek)

poniedziałek 20.04.2020
Temat:  Wyższe kwasy karboksylowe

Zapraszam na video lekcję , tak jak się umawialiśmy
w środę o godz. 11:00

piątek 17.04.2020 
Temat: Sole kwasów karboksylowych

Zapraszam na video lekcję o godz. 12:00 

Kilka  minut przed lekcją proszę sprawdzić wiadomości na librusie dostaniecie instrukcję jak przystąpić do lekcji.

poniedziałek 06.04.2020 
Temat: Kwas metanowy
Książka str.161 lub https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—budowa/DH3YxmeJx
Zwróćcie uwagę ,że w epodręczniku macie też  lekcję o kwasie etanowym  i powtórzenie ogólnych wiadomości o kwasach karboksylowych.
Zadanie domowe : 1.Napisz reakcję spalania całkowitego kwasu metanowego 
 2. Napisz reakcję dysocjacji jonowej kwasu metanowego

piątek 03.04.2020
Temat: Kwas etanowy
Książka str. 164 lub  https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—budowa/DH3YxmeJx
Zeszyt ćwiczeń – zad. 42-45 str.92 i zad. 46 str.93 – proszę obejrzeć film na docwiczenia.pl kod jest w tym zadaniu.

poniedziałek 30.03.2020
Powodzenia na testach próbnych!

piątek 27.03.2020
Temat: Kwas metanowy

Książka str.161 lub https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe—budowa/DH3YxmeJx

Zwróćcie uwagę ,że w epodręczniku macie też następną lekcję o kwasie etanowym  i powtórzenie ogólnych wiadomości o kwasach karboksylowych.

Zadanie domowe:
1.Napisz reakcję spalania całkowitego kwasu metanowego   
2.Napisz reakcję dysocjacji jonowej kwasu metanowego

Zachęcam do robienia zadań w zeszycie ćwiczeń jako dodatkowa forma sprawdzenia swoich wiadomości. 

Materiały dodatkowe:
-Chemia kl. 8 Zeszyt ćwiczeń PDF: https://www.szkolalg.pl/wp-content/uploads/2020/03/zeszyt-cwiczen-chemia-nowej-ery-klasa-8-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf

kl. VII

Łysa Góra 25.06.2020
Temat:  Powtórzenie wiadomości z klasy VII

W ramach powtórzenia proponuję kilka gier:

Oczywiście możecie wybrać inne gry do powtórzenia wiadomości

 

Wtorek   23.06.2020
Temat: Proces dysocjacji jonowej zasad

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku str.222-224  (Przypominam, że nadal można korzystać z ebooków Nowej Ery) lub skorzystaj z https://epodreczniki.pl/a/dysocjacja-elektrolityczna-wodorotlenkow/D1K8v6zDd
 2. Do zeszytu zapisz temat lekcji oraz :

– definicję dysocjacji
– ogólne równanie dysocjacji zasad  z objaśnieniami 
– reakcję dysocjacji  NaOH, KOH i  zasady amonowej 

 1. Zadanie domowe – zadanie 1 str. 224

Wtorek  09.06.2020
Temat: Sposoby otrzymywania wodorotlenków

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 219-221 
 2. Obejrzyj film na docwicznia.pl kod: C7EPDV
 3. W zeszycie zapisz temat lekcji i napisz dwie reakcje otrzymywania wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie ( skorzystaj z podręcznika str. 220)
 4. W zeszycie zapisz co to są zasady i podaj dwa przykłady wodorotlenków, które są zasadami

czwartek 04.06.2020 
Temat: Wodorotlenek wapnia

 1. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 216-218
 2. Obejrzyj film  na docwiczenia.pl  Kod:C7FZ8L
 3. W zeszycie zapisz temat lekcji oraz notatkę ( korzystając z podręcznika).

W notatce uwzględnij : reakcje otrzymywania wodorotlenku wapnia, właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie wodorotlenku wapnia

wtorek 2.06.2020
Temat: Wodorotlenek sodu i wodorotlenek potasu

1. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 211-215 – zwróć uwagę w jaki sposób powstają te wodorotlenki i jakie jest ich zastosowanie
2. Obejrzyj doświadczenie na docwiczenia.pl kod C72F2H
3. Uzupełnij kartę pracy i odeślij do dnia  05.06.2020 – zadanie na ocenę

KARTA PRACY- WODOROTLENKI

czwartek 28.05.2020
Temat: Nazwy i wzory wodorotlenków
Lekcja on line godz. 10:00

wtorek 26.05.2020

TEST: https://www.szkolalg.pl/wp-content/uploads/2020/05/Test-łączenie-się-atomów.pdf

czwartek 21.05.2020
Temat: Elektrolity i nieelektrolity 

 Lekcja on line godz. 10:00

wtorek 19.05.2020
Temat: Tlenki metali i niemetali

Lekcja on line godz. 10:00

czwartek 14.05.2020
Temat: Obliczenia stechiometryczne- zadania

Lekcja on line godz.10:00
> KARTKÓWKA: Obliczenia stechiometryczne

wtorek   12.05.2020
Temat: Obliczenia stechiometryczne

Lekcja on line godz. 10:00

czwartek 07.05.2020
Temat: Prawo zachowania masy

Lekcja on line godz. 10:00

wtorek 05.05.2020
Temat: Równania reakcji chemicznych- powtórzenie wiadomości

Zapraszam na lekcję on line o godz. 10:00

czwartek 30.04.2020
Temat: Podsumowanie wiadomości o wodzie i roztworach wodnych.

Lekcja on line o godz. 10:00 – kartkówka ze stężenia procentowego

wtorek 28.04.2020
Temat: Jak zmienić stężenie procentowe roztworu?

Zapraszam na lekcję online o godz. 10:00

czwartek 23.04.2020
Temat: Obliczamy stężenie procentowe roztworu
Video lekcja o godz. 10:00 we czwartek

wtorek 21.04.2020
Temat: Stężenie procentowe roztworu

Zapraszam na video lekcję o godz. 9:00 (wtorek)

czwartek 16.04.2010
Temat: Krzywe rozpuszczalności 

Zapraszam na video lekcję o godz. 10:00 

Kilka minut przed lekcją proszę sprawdzić wiadomości na librusie dostaniecie instrukcję jak przystąpić do lekcji.

wtorek 07.04.2020
Temat: Rodzaje roztworów 
Książka str. 170 lub https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DIg2XlYBq
Do zeszytu przepisać schemat podziału mieszanin  ze str. 175
Zadanie domowe- wykonaj doświadczenie 3 – opis na str.176 – Krystalizacja soli kuchennej

czwartek 02.04.2020
Temat: Woda jako rozpuszczalnik
Książka str. 165 lub https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/D1OYYnxU6
Zadanie 5 str.169 pisemnie do zeszytu

wtorek 31.03.2020 
Temat: Woda- właściwości i rola w przyrodzie

Do wyboru : przeczytać temat w podręczniku str. 160 lub skorzystać z lekcji https://epodreczniki.pl/a/woda-i-jej-rola-w-przyrodzie/DAwb5tSIZ

Jako zadanie domowe proszę zrobić  zad.3 str.86 ( zeszyt ćwiczeń)

POPRZEDNIE:
Powtórzyć  to, co robiliśmy do tej pory: pisanie wzorów związków chemicznych             (w książce str. 130-136), obliczanie stosunku masowego i składu procentowego pierwiastków w związku chemicznym (str.137-141) oraz pisanie równań reakcji chemicznych (str.142-147) W zeszycie proszę zrobić zadanie 4 i 5 str.158 

-Materiały dodatkowe:
Chemia kl. 7  Zeszyt ćwiczeń PDFhttps://www.szkolalg.pl/wp-content/uploads/2020/03/zeszyt-cwiczen-chemia-nowej-ery-klasa-7-zadania-na-marzec-kwiecien.pdf

Skip to content