EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

EDB

09.06.2020r. oraz 23.06.2020 r.
Temat :  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Przez dwie godziny lekcyjne oglądamy zaproponowane filmy edukacyjne.

09.06.2020r.

23.06.2020r.

02.06.2020 r
Temat: Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie.

Przeczytaj tekst od 138 strony
Wykonaj w zeszycie  sprawdź  się 1, 4.  Str. 145.

26.05. 2020 r.
Temat: Choroby cywilizacyjne.

Zapoznaj się z tekstem podręcznika i wykonaj polecenia.

Ćwiczenie  2  strona 137
Sprawdź się 2 str. 137 

19.05.2020r.   
Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

Przeczytaj jeszcze raz tekst w podręczniku. 
Wykonaj ćwiczenie 2 Sprawdź się str. 128.   
Nie wysyłamy nauczycielowi wykonanego zadania.

11.05.2020r.
Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

Na podstawie tekstu podręcznika sporządź 10 zasad zdrowego trybu życia.

Zapisz je w zeszycie.

05.05.2020 r. 
T:   Pisemny  sprawdzian wiadomości  z rozdziału 3
POBIERZ ARKUSZ: >>SPRAWDZIAN EDB<<

28.04.2020 r. 
Temat: Inne groźne przypadki cd.

Notatka:

 • Ukąszenia i użądlenia.
 • Porażenie prądem.
 • Pomoc tonącym.
 • Zatrucia.

Wykonujemy ćwiczenie Sprawdź, czy potrafisz 2 d, f, 3  ze str.118 oraz przesyłamy je na adres nauczyciela.

Bardzo proszę  o przesłanie bieżących i  zaległych zadań na adres jacek55m@wp.pl.  Data ostateczna 04.05. 2020 rok

21.04. 

Bardzo proszę o przesłanie zaległych zadań 8.04. 2020 r. na adres jacek55m@wp.pl

Temat:  Inne groźne przypadki.

I Notatka w zeszycie :

 1. Zadławienia.
 2. Zawał serca.
 3. Udar mózgu.
 4. Napad padaczkowy.
 5. Pierwsza pomoc w omawianych zdarzeniach.

II  Zapoznanie z treścią podręcznika str. Str.  109 – str. 113
III  Propozycje filmów edukacyjnych:

25.03.2020r. – 10.04.2020.

 • Zasady bezpiecznego  korzystania z Internetu.
  Ćwiczenie
  Wymień 6 zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Złamania i zwichnięcia.
  Str. 103 ćw. 1
 • Oparzenia i odmrożenia.
    Str.108 ćw. 1

Wszystkie trzy ćwiczenia należy wykonać w zeszycie przedmiotowym, a 8.04.2020 roku bardzo proszę przesłać je
w formie załącznika na adres
jacek55m@wp.pl
Bardzo proszę przesyłać tylko w wyżej podanym dniu.

Skip to content