MUZYKA – KL. VI

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

MUZYKA – KL. VI

05.06.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Gra planszowa „Wędrujące tamburyny”.

 • Autor podręcznika zaproponował ciekawy sposób na utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach muzyki w klasie szóstej. Jest to gra planszowa wymagająca zastosowania poznanych zagadnień.
 • Przeczytaj instrukcję zawartą na str. 159.
 • Zapoznaj się z pytaniami i poleceniami na str. 162 -164 i zastanów się na ile z nich jesteś w stanie odpowiedzieć (zwłaszcza ze str. 164).
 • Ponieważ gra wymaga większej ilości osób,  podziału na grupy oraz wyjaśnienia i pomocy w niektórych zadaniach, wrócimy do niej wspólnie po wakacjach.
 • Jeśli jeszcze ktoś ma zaległe zadania proszę o pilne przesłanie na adres: arturpotepa1@gmail.com

29.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem!

 • Przeczytaj krótki tekst ze str. 157. Autor przekonuje nas, że wspólne śpiewanie, granie, słuchanie czy taniec daje wiele radości. Niestety obecnie nie możemy sobie na to pozwolić dlatego obejrzyjcie popularny taniec „Mały kowal”, znany w Polsce jako Belgijka. Taniec znacie zapewne ze szkolnych dyskotek.
  https://www.youtube.com/watch?v=xFAfNnsFumY
 • Autor podręcznika proponuje także zapoznanie się z piosenką Tyle słońca w całym mieście. Wykonawczynią tego utworu była polska piosenkarka Anna Jantar, która zginęła w katastrofie lotniczej pod Warszawą w 1980r.
  Posłuchaj oryginału z 1974r.
  https://www.youtube.com/watch?v=8xUMGT0HxmE
 • Piosenkę tę często wykonuje córka Anny Jantar, znana piosenkarka Natalia Kukulska, która w momencie śmierci matki miała 4 lata. Dzięki współczesnej technice,  podczas koncertu udało się połączyć archiwalne nagranie Anny Jantar z występem na żywo Natalii Kukulskiej.  Dzięki temu obie artystki, mama z córką, po wielu latach mogły wykonać ten utwór w duecie. Zobacz.
  https://www.youtube.com/watch?v=kuZNpZCdoE8
 • Zachęcam do próby zaśpiewania piosenki razem z nagraniem. Tekst na str. 156.

22.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Warsztat muzyczny

Powtórzenie wiadomości z czterech ostatnich lekcji (w podręczniku od strony 120). Zadanie na ocenę.

Przepisz do zeszytu i uzupełnij odpowiedzi.

 1. Jak wiadomo instrumenty dęte dzielą się na trzy grupy: drewniane, blaszane i miechowe. Poniżej wymienione zostały instrumenty dęte w przypadkowej kolejności. Uzupełni,j do których z grup zaliczają się poszczególne z nich (dopisz: drewniane, blaszane albo miechowe).

Waltornia (róg) –
Rożek angielski –
Flet piccolo –
Organy –
Puzon –
Tuba –
Saksofon –
Akordeon –
Trąbka –
Klarnet –
Flet poprzeczny –
Fisharmonia –
Fagot –
Obój –
Suzafon –

2. Wymień z jakich instrumentów składa się zespół określany jako kwintet dęty.
3. Wymień z jakich instrumentów składa się zespół określany jako trio stroikowe.
4. Jak nazywa się wieloosobowy zespół w którym przeważają instrumenty dęte i kto nim kieruje.
5. Który z instrumentów charakteryzuje się wyższą skalą dźwiękową (który potrafi zagrać wyżej) fagot czy obój.
6. Wymień trzech najwybitniejszych kompozytorów europejskich okresu baroku.
7. Co to jest polifonia.
8. W baroku najpopularniejszymi instrumentami były (wymień trzy):
9. Forma muzyczna charakterystyczna dla okresu baroku złożona z trzech części: szybka, wolna, szybka to ……
10. Uzupełnij nazwiska kompozytorów wymienionych dzieł:

Cztery pory roku – …
Toccata i fuga d-moll – …
Wielka msza h-moll – …
Oratorium Mesjasz – …
La Stravaganza – …
Muzyka na wodzie  – …

Na koniec zredaguj i napisz w zeszycie notatkę na temat życia i twórczości Antonio Vivaldiego. Możesz korzystać z dowolnych źródeł.

Zadanie proszę sfotografować i przysłać na adres: arturpotepa1@gmail.com

Przypominam uczniom, którzy mają zaległości o przysyłaniu brakujących notatek, ponieważ za dwa tygodnie wystawiam oceny. Ich braki spowodują obniżenie ocen końcoworocznych.

15.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Cztery pory roku z maestro Vivaldim

 • Zapoznaj się z treścią zawartą w podręczniku na str. 148 i 150 – 151.
 • W zeszycie zapisz odpowiedzi na poniższe zagadnienia:
  – w jakiej epoce żył i tworzył Antonio Vivaldi,
  – podaj datę i miejsce urodzenia Antonio Vivaldiego,
  – na jakim instrumencie grał A. Vivaldi,
  – czym zajmował się A. Vivaldi poza muzyką,
  – podaj tytuł zbioru czterech koncertów przeznaczonych na skrzypce i orkiestrę autorstwa A. Vivaldiego,
  – wyjaśnij jednym zdaniem co to jest koncert.
 • Teraz posłuchaj fragmentów poszczególnych części Czterech pór roku A. Vivaldiego.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o
https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE
https://www.youtube.com/watch?v=5jJvvGqdPVk
https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis

 • Na koniec zapisz tytuły poszczególnych części. Zachowaj kolejność  taką, jak w przykładach do słuchania.  
 • Przypominam o odsyłaniu sfotografowanych notatek na adres: 

arturpotepa1@gmail.com

08.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Z dziejów muzyki – barok. Jan Sebastian Bach

 • Zapoznaj się z treścią zawartą w podręczniku na str. 142 i 144 – 147.
 • W zeszycie zapisz odpowiedzi na poniższe zagadnienia:

– barok to epoka trwająca od … do …
– co to jest polifonia
– wymień nazwiska trzech słynnych kompozytorów okresu baroku
– ulubione instrumenty Bacha to: …
– podaj nazwisko kompozytora i zarazem wykonawcy współczesnej piosenki pt. „Zacznij od Bacha”. 

 • Obejrzyj fragment na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=rDQHzGpwQNk

 • Teraz posłuchaj fragmentów utworów J.S. Bacha i zapisz do zeszytu ich tytuły.

https://www.youtube.com/watch?v=DquxPwY91MI
https://www.youtube.com/watch?v=62XboTyi9Xk
https://www.youtube.com/watch?v=6yRtWrqxtvQ

 • Na koniec zredaguj i napisz w zeszycie notatkę na temat życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha. Pamiętaj, żeby wymienić w niej ważniejsze dzieła kompozytora. Możesz korzystać z dowolnych źródeł.
 • Przypominam o odsyłaniu sfotografowanych notatek na adres: arturpotepa1@gmail.com

24.04.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Powietrzna muzyka

 • W poprzednim temacie zapoznaliśmy się z instrumentami dętymi. Tym razem zobaczymy jakie zespoły można tworzyć z tych instrumentów.
 • Zapoznaj się z treścią i ilustracjami zawartymi w podręczniku na stronie 130.
 • W zeszycie zapisz z jakich instrumentów składają się dęte zespoły kameralne.

Trio stroikowe: …
Kwintet dęty: …
Kwintet blaszany: …

Można z nich stworzyć np. trio akordeonowe, posłuchaj
https://www.youtube.com/watch?v=DA155PT_l2A

 • A teraz bardziej liczne składy – orkiestra dęta.
  https://www.youtube.com/watch?v=5VVjU6UO1HQ
 • Przeczytaj krótki tekst ze str. 139 i przyjrzyj się dokładnie fotografii orkiestry wojskowej. Zwróć uwagę z ilu różnych instrumentów ona się składa. 

Jak wiadomo, w orkiestrze takiej występują głównie  instrumenty dęte, ale także perkusyjne. Na zdjęciu orkiestry w podręczniku widzimy tylko jeden. Sprawdź w tekście, czy mogą występować inne i zapisz w zeszycie zaczynając:  Instrumenty perkusyjne występujące w składzie orkiestry dętej to: …… 

 • Zapisz także następujące pytanie i na nie odpowiedz:

Jak nazywa się dyrygent orkiestry dętej (uwaga istnieją dwie nazwy) i czego używa do wskazywania rytmu grającym.

Z ostatnich lekcji najbardziej interesuje mnie temat: Warsztat muzyczny.

17.04.2020r.

W zeszycie nutowym zapisz temat:
Instrumenty dęte

 • Zapoznaj się z treścią i ilustracjami zawartymi w podręczniku na stronach 120 – 124.
 • W zeszycie zapisz hasło – Instrumenty dęte drewniane. Pod spodem wymień wszystkie instrumenty zaliczające się do tej grupy. Następnie wymień z jakich elementów zbudowany jest flet podłużny.
 • Flet i klarnet to instrumenty częściej spotykane. Usłyszeć je można w różnych odmianach w muzyce rozrywkowej czy ludowej. Posłuchaj zatem jak brzmią obój i fagot (nie musisz słuchać całości, wystarczy fragment).

https://www.youtube.com/watch?v=9h0ym_l2Wxg

https://www.youtube.com/watch?v=CZ1Nz3UOOas

 • Zapoznaj się z treścią i ilustracjami zawartymi w podręczniku na stronach 125 – 127, do tuby włącznie.
 • W zeszycie zapisz – Instrumenty dęte blaszane. Pod spodem zanotuj wszystkie instrumenty zaliczające się do tej grupy.
 • Następnie wymień z jakich elementów zbudowana jest trąbka.
  W tej grupie najbardziej popularne to trąbka i puzon. Przysłuchaj się więc dźwiękom rogu i tuby.

https://www.youtube.com/watch?v=8WpgvM0YqC4

https://www.youtube.com/watch?v=EF–c5lmf4k

 • Na stronie 127 i 128 opisana jest mała grupa tzw. instrumentów dętych miechowych. Przeczytaj o nich a następnie zapisz ich nazwy w zeszycie.
 • Z pewnością nieobce ci są dźwięki akordeonu czy kościelnych organów. A jak brzmi fisharmonia? Posłuchaj fragmentu.

https://www.youtube.com/watch?v=tFpezuhvRlU

 • Następnym razem sprawdzimy w  jakie grupy połączyć można instrumenty dęte.
 • A teraz trzy pytania. Sprawdzisz, czy uważnie czytałeś tekst z podręcznika. Zapisz w zeszycie i odpowiedz.
 1. W jakich zespołach lub orkiestrach używany jest klarnet?
 2. W jaki sposób wykonawca może zmieniać barwę i głośność dźwięków na rogu?
 3. Organy kościelne do wzbudzenia dźwięku także potrzebują powietrza. W jaki sposób jest ono tam wtłaczane?
 • WSZYSTKO CO DO TEJ PORY ZANOTOWAŁEŚ SFOTOGRAFUJ I PRZEŚLIJ NA: arturpotepa1@gmail.com
 • Ciekawostka i eksperyment.

Bardzo ciekawym i nieco egzotycznym instrumentem jest Fletnia Pana. Składa się z szeregu drewnianych piszczałek o różnej długości, ułożonych w jednym lub dwóch rzędach. Dźwięki wydobywa się poprzez dmuchanie w krawędzie otworów piszczałek. Czym dłuższa piszczałka tym dźwięk niższy a czym krótsza dźwięk coraz wyższy. Dzięki temu można grać różne melodie.  Posłuchaj.

https://www.youtube.com/watch?v=A4MOouWqmTQ

 • Dla chętnych.

W wolnej chwili weź butelkę po napoju i spróbuj wdmuchiwać z różną siłą powietrze, tak jak to robi grający na filmie. Jeśli uda Ci się wydobyć dźwięk, wlej do środka trochę wody i spróbuj ponownie. Dźwięk stanie się wyższy. Po kolejnym dolaniu wody jeszcze wyższy itd. To tak, jakbyśmy wdmuchiwali powietrze do coraz krótszych piszczałek Fletni Pana.
UWAGA!!! nie rozlewać wody w mieszkaniu. Eksperyment można przeprowadzić w łazience.

Bardzo ważne!!!!!!!!!!!

Zrób zdjęcie twojej notatki z poprzedniej lekcji (Warsztat muzyczny) i prześlij na: arturpotepa1@gmail.com

3.04.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Warsztat muzyczny

Utrwalenie wiadomości z czterech ostatnich lekcji (w podręczniku od strony 90).

Przepisz do zeszytu i uzupełnij odpowiedzi.

 1. Wyjaśnij w jakich okolicznościach powstał utwór Fryderyka Chopina Etiuda c-moll „Rewolucyjna”.

…………………………………………………………………………………………………………

 1. Jaka muzyka podkreśla nastrój oglądanych scen i wywołuje w widzach określone emocje –
 2. Najważniejszymi elementami musicalu są:
 3. Jak nazywa się nauka zajmująca się badaniem folkloru –
 4. Przedstawienie łączące występy taneczne i wokalne, skecze kabaretowe oraz popisy cyrkowe to –
 5. Najsłynniejszym polskim etnografem był –
 6. Co to jest operetka – 
 7. Odczytaj rymowanki i uzupełnij je nazwami polskich tańców.
 • Kręci, kręci się tancerka, gdy usłyszy rytm …
 • Przyleciała sójka, zerka na żurawia, niech nas ukołysze dostojny …

27.03.
W zeszycie nutowym zapisz temat: Z muzyką w tle
Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach 112 – 115.

 • Przepisz do zeszytu podane tytuły filmów i uzupełnij nazwiska twórców muzyki:

Pan Tadeusz –
Trzy Kolory – 
Magiczne drzewo –
Gwiezdne wojny –
Piraci z Karaibów –

 • Muzyka jest także nieodłącznym elementem reklam. Obejrzyj reklamę i spróbuj odgadnąć jaką melodię ludową wykorzystali tam twórcy.  https://www.youtube.com/watch?v=VUNbY3Sohgg
 • Dla chętnych. Zapisz tytuły i wykonawców piosenek, których melodię wykorzystano do podanych niżej reklam. Możesz poprosić o pomoc rodziców.

https://www.youtube.com/watch?v=mlCbwO9HHA8
https://www.youtube.com/watch?v=OWzVUKu56do
https://www.youtube.com/watch?v=y8i3L5vznZw

 • Na koniec obejrzyj scenę ze znanego filmu. Odtwórz ją dwukrotnie. Za pierwszym z wyciszoną muzyką, a za drugim z włączoną. Zastanów jaki wpływ na odbiorcę ma muzyka w filmie. https://www.youtube.com/watch?v=pbxXPAA9cQE

POPRZEDNIE:
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Muzyczne widowiska

 • Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach 106 – 111.
 • W zeszycie napisz wyjaśnienia:
  Operetka –
  Musical –
  Rewia-
 • Przepisz do zeszytu poniższe tytuły. Do operetek dopisz literę – O, do musicali M- , a do rewii – R
  Hrabina Marica –
  Koty –
  Orfeusz w piekle –
  Upiór w operze –
  Powrót wielkiego Szu –
  Disney Ice –
 • Przy nazwisku każdego kompozytora zapisz tytuł jednego z napisanych przez niego utworów.
 • Janusz Stokłosa –
  Andrew-Lloyd Webber –
  Johann Strauss syn –
  Jacques Offenbach –
 • Obejrzyj fragmenty musicalu Koty oraz operetki Zemsta nietoperza https://www.youtube.com/watch?v=Hu7QejWR8qo
 • Uwaga! Po powrocie do szkoły sprawdzimy zawartość zeszytów nutowych.
Skip to content