MUZYKA – KL. VII

WYBIERZ INNY PRZEDMIOT: RPP| EW I | EW II | EW III |MATEMATYKA |  FIZYKA |  BIOLOGIA|  CHEMIA |JĘZYK POLSKI | JĘZYK ANGIELSKI|  JĘZYK NIEMIECKI | RELIGIA|  INFORMATYKA | PRZYRODA | GEOGRAFIA|  HISTORIA| MUZYKA| PLASTYKA | WOS| EDB| DZ| ŚWIETLICA

MUZYKA – KL. VII

08.06.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Z muzyką dalej w świat

 • Autor podręcznika proponuje zapoznanie się z piosenką Radość najpiękniejszych lat.
  Wykonawczynią tego utworu była polska piosenkarka Anna Jantar, która zginęła w katastrofie lotniczej pod Warszawą w 1980r.
 • Posłuchaj oryginału z 1977r.

https://www.youtube.com/watch?v=cNBCmJ0hGAA

 • Piosenkę tę często wykonuje córka Anny Jantar, znana piosenkarka Natalia Kukulska, która w momencie śmierci matki miała 4 lata. Posłuchaj jak śpiewa tę piosenkę Kukulska wraz z innymi polskimi artystami. W tym wykonaniu użyto także archiwalnego nagrania Anny Jantar.

https://www.youtube.com/watch?v=6vKnhQ2FJ-A

 • A teraz inny przykład, uwspółcześniona wersja piosenki Tyle słońca w całym mieście. Dzięki dzisiejszej technice,  podczas koncertu obie artystki, mama z córką, po wielu latach mogły wykonać ten utwór w duecie. Zobacz. 
  https://www.youtube.com/watch?v=kuZNpZCdoE8
 • Zachęcam do próby zaśpiewania jednej z piosenek razem z nagraniem. Tekst pierwszej z nich na str. 162.
 • Na koniec samodzielny test. Przeczytajcie pytania zawarte w kolorowych okienkach na str. 163 i sprawdźcie na ile z nich potraficie podpowiedzieć. (Nie trzeba przysyłać w formie pisemnej).
 • Jeśli ktoś ma zaległe zadania można jeszcze przysłać na adres: arturpotepa1@gmail.com

25.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Warsztat muzyczny

 • Powtórzenie wiadomości z czterech ostatnich lekcji
  (w podręczniku od str. 132). Zadanie na ocenę.
 • W zeszycie zredaguj notatkę wg zagadnień:
 1. Jak nazywał się kierunek w malarstwie, którym inspirowali się kompozytorzy na przełomie XIX i XX wieku?
 2. Podaj nazwisko francuskiego kompozytora, który jako jeden
  z pierwszych zaczął stosować techniki impresjonistyczne
  w muzyce.
 3. Wymień nazwiska pięciu polskich kompozytorów współczesnej muzyki poważnej XX w. 
 4. Amerykański kompozytor John Cage stworzył utwór na fortepian pt. „4’33”, w którym nie gra się przez podany czas ani jednego dźwięku. Co twórca chciał przez to udowodnić słuchaczom?
 5. Podaj tytuł utworu Krzysztofa Pendereckiego, w którym kompozytor, przy pomocy orkiestry symfonicznej, przedstawił chwile grozy towarzyszące atakowi nuklearnemu na japońskie miasto Hiroszima w 1945r.
 6. Folk to styl muzyczny (rozwiń wypowiedź) …
 7. Wymień trzy polskie zespoły folkowe.
 8. Jak nazywa się amerykańska muzyka folkowa?
 9. Wytłumacz pojęcia:

– akompaniament
– akord
– ostinato

10. Kiedy i gdzie powstał styl muzyczny określany jako jazz?
11. Podaj nazwisko słynnego trębacza i wokalisty jazzowego z USA.
12. Wymień nazwiska trzech słynnych polskich jazzmenów.
13. Co to jest improwizacja?
14. Podaj nazwisko amerykańskiego piosenkarza określanego mianem:

króla muzyki rockandrollowej – …
króla muzyki pop – …

15. Do jakich stylów muzycznych zaliczamy twórczość podanych niżej wykonawców :

The Rolling Stones – …
Modern Talking – 
Jay-Z – …

16. Wymień urządzenia  do nagrywania i odtwarzania muzyki stosowane od końca XIX w. do czasów obecnych.

 • Przypominam, że wszystkie pytania i odpowiedzi należy zapisać w zeszycie, a następnie sfotografować i wysłać na adres: arturpotepa1@gmail.com
 • Czas na wykonanie zadania to siedem dni (do 1.06.2020r.)
  W pierwszym tygodniu czerwca wystawiam oceny przewidywane na koniec roku.

11.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Na estradzie – pop, rock, muzyka rozrywkowa.

 • Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach 151 i 153 – 155
 • Przykłady poszczególnych stylów do posłuchania. 

Rock and roll – Elvis Presley
https://www.youtube.com/watch?v=Bm5HKlQ6nGM
Rock – AC/DC
https://www.youtube.com/watch?v=RHpClGAAvpg
Pop – Michael Jackson
https://www.youtube.com/watch?v=twXxqmN_UXY
Disco – Bony M
https://www.youtube.com/watch?v=otna9Pe3jWg
Rap – JAY-Z
https://www.youtube.com/watch?v=P4bSgkCQ4cI

 • Poszukaj  trzech polskich wykonawców dla każdego stylu i zapisz w zeszycie.

Rock and roll albo rock: ……
Pop: ……
Disco: ……
Rap: ……

 • Na koniec zapoznaj się z wynalazkami umożliwiającymi utrwalanie muzyki od końca XIX wieku do czasów współczesnych. (podręcznik, str. 156 – 157).
 • Przypominam, że wszystkie odpowiedzi i notatki zapisane w zeszycie należy sfotografować i wysłać na adres: arturpotepa1@gmail.com

Czas na wykonanie zadania to siedem dni (do 25.05.2020r.)

11.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
27. Jazz, czyli wielka improwizacja.

 • Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach 146 – 150.
 • Styl muzyczny zwany jazzem powstał pod koniec XIX w. w Nowym Orleanie w USA. Wywodzi się on z tradycyjnych pieśni wykonywanych przez czarnoskórych Amerykanów, czyli bluesa, oraz gatunku zwanego ragtime’em.
 • Posłuchaj fragmentu utworu Ragtime Scotta Joplina.
  https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q
  oraz
  https://www.youtube.com/watch?v=wyLjbMBpGDA
 • Na filmiku widzimy jeden z typowych składów nowoorleańskiego jazzu tradycyjnego. Wymień w zeszycie występujące w nim instrumenty.
 • Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tej muzyki jest improwizacja. Zapisz wyjaśnienie tego pojęcia.
 • W XX w. elementy jazzu wykorzystywało w swoich utworach, przeznaczonych na duże składy orkiestrowe, wielu kompozytorów muzyki artystycznej. Zapisz nazwiska dwóch z nich.
 • Przykład do słuchania (ok. 1 min.).
  https://www.youtube.com/watch?v=cH2PH0auTUU
 • W Polsce muzycy zainteresowali się muzyką jazzową w latach 30 XX w. Zapisz nazwę najważniejszego międzynarodowego festiwalu jazzowego odbywającego się w Warszawie.
 • Posłuchaj fragmentu utworu wykonanego przez słynnych polskich jazzmanów Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego i Wojciecha Karolaka.
  https://www.youtube.com/watch?v=Roi3O2pNBHo
 • Zapisz w zeszycie hasło – Wybitni Jazzmani. Pod spodem wymień nazwiska ze str. 150 dzieląc na dwie grupy.

Polscy jazzmani: …
Amerykańscy jazzmani: …

 • Na podstawie informacji z Internetu sporządź w zeszycie notatkę o wybranym polskim muzyku jazzowym.
 • Przypominam, że wszystkie odpowiedzi i notatki zapisane w zeszycie należy sfotografować i wysłać na adres: arturpotepa1@gmail.com
  Czas na wykonanie zadania to siedem dni (do 18.05.2020r.)

4.05.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Folk i country

 • Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach
  139 i od 142 – 144.
 • Posłuchaj fragmentu polskiej muzyki folkowej w wykonaniu zespołu Turnioki.
  https://www.youtube.com/watch?v=BPW5kaqxBg0
 • Zapisz w zeszycie co to jest muzyka folkowa i wymień nazwiska piosenkarzy lub nazwy polskich zespołów wykonujących ten rodzaj muzyki.
 • Przykład muzyki country.
  https://www.youtube.com/watch?v=Eo2OIUpWznY&list=PLWw-dqewWYaYzzdBncSHnlBMf092wQ3Lj&index=4
 • Scharakteryzuj w kilku zdaniach muzykę country i podaj przykładowe nazwiska wykonawców.
 • Śpiewanie i granie stają się łatwiejsze, gdy towarzyszy im akompaniament wykonany na instrumentach. Może go tworzyć kilkuosobowy zespół, wielka orkiestra albo jeden instrument jak gitara czy pianino tak jak to robimy na naszych lekcjach.
 • Dowiedz się więcej czytając tekst ze str. 143 – 144 i zapisz do zeszytu wyjaśnienia pojęć:

Akord – …
Ostinato – …
Akompaniament – …
Stopnie gamy – …
Burdon – …
Trójdźwięk – …

Przypominam, że wszystkie pytania i odpowiedzi należ zapisać w zeszycie, a następnie sfotografować i wysłać na adres: arturpotepa1@gmail.com

Czas na wykonanie zadania to siedem dni (do 11.05.2020r.)

27.04.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Z dziejów muzyki – muzyka XX w.

 • Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach 133 – 138.

W podręczniku przeczytasz, że na przełomie XIX i XX wieku powstał nowy kierunek w malarstwie określany jako impresjonizm. Jego przedstawiciele utrwalali  na płótnie chwilowe wrażenia oraz światło zmieniające się w zależności od pory dnia. Zainspirowani tym trendem kompozytorzy próbowali przenieść te metody malarskie do muzyki poprzez stosowanie dźwięków o różnej barwie i brzmieniu. Zobacz jak Claude Monet przedstawił chwilę, w której wstaje nowy dzień w obrazie Impresja, wschód słońca str. 133.

 albo jak przedstawił nadmorskie wrażenia w utworze La Mer (posłuchaj ok. 3 min.).
https://www.youtube.com/watch?v=FOCucJw7iT8

 • Inni twórcy XX w. Tacy, jak John Cage, próbowali wsłuchiwać  się w odgłosy towarzyszące pozornej ciszy. Efektem jego eksperymentu był słynny utwór 4’ 33”. Zobacz fragment utworu, który miał na celu udowodnić, że nie ma idealnej ciszy i, że dociera do nas wiele różnych odgłosów jak szmery, skrzypnięcia, szumy i inne odgłosy otoczenia.
  https://www.youtube.com/watch?v=JTEFKFiXSx4
 • Jednym z przedstawicieli polskiej muzyki XX w. nawiązującym do impresjonizmu, był Karol Szymanowski. Swoje inspiracje czerpał m.in. z polskiego folkloru, zwłaszcza góralskiego i kurpiowskiego. 
 • W zeszycie zapisz najważniejsze dzieła tego kompozytora.
 • Inni znani kompozytorzy tego okresu to: Witold Lutosławski i Wojciech Kilar.

Kilar był też kompozytorem muzyki filmowej. Wymień tytuły filmów do których stworzył ścieżkę dźwiękową. 

 • Szczególną rolę w polskiej muzyce współczesnej odegrał Krzysztof Penderecki. W podręczniku podana jest jedynie data jego urodzin. Musimy pamiętać, że właśnie w bieżącym roku ten wybitny kompozytor zmarł. Jest to także ważna postać dla naszego regionu, ponieważ urodził się w niedalekiej Dębicy, a  mieszkał m.in. w Lusławicach k. Zakliczyna. Tam też, za jego staraniami wybudowano Europejskie Centrum Muzyki, gdzie koncertują profesjonalne orkiestry z Polski i całego świata, a także początkujący wokaliści i instrumentaliści ze szkół muzycznych. K. Penderecki  w swoich utworach wykorzystywał dźwięki wydobywane z instrumentów w nietypowy sposób jak: stukanie w pudło rezonansowe instrumentów smyczkowych, granie smyczkiem poza podstawkiem (tzw. techniki sonorystyczne).  Posłuchaj jak kompozytor  zobrazował muzycznie atak nuklearny na Japonię w 1945r. w utworze TrenOfiarom Hiroszimy (od 2:30 min. do końca).
  https://www.youtube.com/watch?v=O_bZOu56Ua0
 • Zapisz jakie emocje wywołują w tobie słyszane w tym utworze dźwięki.

20.04.2020r.
W zeszycie nutowym zapisz temat:
Warsztat muzyczny

 • Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach 123 – 127.
 • W zeszycie zredaguj notatkę wg zagadnień:
  – w którym wieku i gdzie powstał balet,
  – wymień trzech kompozytorów muzyki baletowej z Polski, Rosji i Francji. Do każdego z nazwisk dopisz odpowiednio jeden tytuł znanego dzieła baletowego,
  – taniec współczesny wywodzi się z: tańca ludowego, klasycznego czy hip-hopu (wybierz jedną odpowiedź).
 • Wytłumacz pojęcia:
  – pirouette 
  – libretto
  – pointy
  – choreograf
  – trykot
  – arabesque
  – primabalerina
 • Obejrzyj fragmenty baletów.
  https://www.youtube.com/watch?v=BLPOHDsaBKc
  https://www.youtube.com/watch?v=3Jp213umyDU
 • W ramach powtórzenia wiadomości z kilku ostatnich lekcji proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania (dotyczy materiału zawartego na stronach 103 – 122).
 1. W jakiej epoce żył i tworzył Fryderyk Chopin: baroku, klasycyzmu, czy romantyzmu?
 2. F. Chopin komponował głównie utwory fortepianowe, jakie? (wymień formy a nie tytuły np. mazurki, …)
 3. Pod wpływem emocji związanych z Powstaniem Listopadowym Chopin skomponował etiudę c-moll. Podaj jej tytuł.
 4. W którym roku i gdzie odbył się pierwszy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina?
 5. Dostojny polski taniec narodowy utrzymany w metru ¾, tańczony w korowodzie to:
 6. Co to jest opera?
 7. Podaj datę i miejsce urodzenia Stanisława Moniuszki.
 8. Do tytułów kompozycji S. Moniuszki dopisz odpowiednio – pieśń, opera

Straszny dwór – 
Prząśniczka – 
Halka –
Hrabina – 
Stary Kapral – 
Znasz-li ten kraj – 
Paria – 
Verbum nobile – 
Dziad i baba – 

 1. Wyjaśnij pojęcia:

– aria 
– uwertura

 1. Posłuchaj fragmentu (najlepiej 1:40) arii Skołuby z opery Straszny dwór. Zapisz jakim głosem, według ciebie, została ona wykonana: sopranem, altem, tenorem czy basem.
  https://www.youtube.com/watch?v=ksHuyRBjpoA

Przypominam, że wszystkie pytania i odpowiedzi należ zapisać w zeszycie, a następnie sfotografować i wysłać na adres: arturpotepa1@gmail.com

Czas na wykonanie zadania to siedem dni (do 27.04.2020r.)

POPRZEDNIE:

 • W zeszycie nutowym zapisz temat:
  Stanisław Moniuszko i opera. Opera jako forma muzyczna i widowisko teatralne.
 • Otwórz podręcznik i zapoznaj się z treścią zawartą na stronach 119 – 122.
 • W zeszycie zapisz odpowiedzi na pytania:
  – w jakiej epoce żył Stanisław Moniuszko?
  – wymień kilka tytułów pieśni S. Moniuszki
  – skorzystaj z innych źródeł i wymień co najmniej pięć oper S. Moniuszki
 • Wyjaśnij pojęcia:
  Opera, aria, libretto, uwertura
 • Przypomnij sobie i zanotuj nazwy wszystkich pięciu polskich tańców narodowych.
 • Obejrzyj wykonanie Mazura z opery Straszny Dwór https://www.youtube.com/watch?v=xHb8PNGt2_s
 • posłuchaj pieśni Prząśniczka
  https://www.youtube.com/watch?v=ZJaThhR91pE
  Na filmiku zobaczysz polski banknot  100 000 zł z podobizną Stanisława Moniuszki. Nominał robi wrażenie ale dzisiaj to tak jak 10 zł. Banknot pochodzi z końca XX wieku czyli z czasów kiedy spodnie kosztowały 1 000 000 zł.
 • Uwaga! Po powrocie do szkoły sprawdzimy zawartość zeszytów nutowych.

 

Skip to content